Etikettarkiv: 8 myter

Granskning av Västerås kommuns ANDT-förebyggande arbete, del 1

granskningDå och då gör jag olika granskningar här i bloggen. Inte minst av hur kommuner arbetar med det så kallade ”drogförebyggande arbetet” eller ANDT-information, särskilt i skolor. För det mesta är det inga problem i kontakterna med kommunerna. Tidigare i år misslyckades jag dock att få ut informationsmaterial från en kommun.

nkpgDen 20 mars tog jag kontakt med Norrköping kommuns preventionssamordnare Petra Isaksson med anledning av en informationsdag de bjöd in till om ”cannabis och nätdroger” den 26 mars. Jag förvarnade om att jag med hänvisning till den s k offentlighetsprincipen (lagstadgad i bl a grundlagen för att man ska kunna göra det jag gör ibland, kontrollera och granska myndigheters arbete) ville ha det material som kommunen skulle sprida (det fanns 3 mycket intressanta föreläsningar att granska från denna dag). Därefter försökte jag per mail och telefon flera gånger få ut kopior på materialet, utan framgång. Den 9 juli skickade jag min sista påminnelse, men det kom aldrig något material. CAN nominerade dock Petra till ”Årets förebyggare” i höstas, kanske för sitt hårdnackade motstånd inför att bli granskad, vad vet jag…

Fortsätt läsa Granskning av Västerås kommuns ANDT-förebyggande arbete, del 1

Pelle Olsson: 8 myter om cannabis

granskningFör ett tag sedan var Pelle Olsson och föreläste för ett antal föräldrar i Kungsbacka kommun. Jag begärde ut vad kommunen spred och blev hänvisad till Pelle Olssons hemsida där föreläsningen ”8 myter om cannabis” finns utlagd (öppna länken på ”föreläsningssidan” eller testa denna direktlänk till PDF). Så jag har studerat den föreläsningen och har följande kommentarer:

I länken till lokalradio-inslaget om föreläsningen säger Pelle Olsson att det på nätet förekommer väldigt mycket desinformation. Jag skulle vilja lägga till att i föreläsningssammanhang förekommer det väldigt mycket desinformation. Det gäller att kunna göra källkritik och ha ett hyfsat hum om forskningsläget samt hur man söker efter forskning om man ska bilda sig en någorlunda korrekt uppfattning. Forskningen om cannabis olika effekter går ständigt framåt, ändå inleder Pelle Olsson sin föreläsning med att hänvisa till två forskare vars budskap är att ”vi vet allt och är överens (om skadeverkan)”.

Som kontrast till det driver en av Sveriges profiler inom cannabisdebatten, Fred Nyberg, en linje att vi inte vet allt och att tidigare forskning inte tagit hänsyn till dos-aspekten. Frågan är vem man ska tro på. De forskare Pelle Olsson hänvisar till verkar ha missat att den forskning som har gjorts hittills ibland har en del brister vad det gäller kausalitet (orsakssamband) och inverkande faktorer. Fred Nybergs invändning bygger på att såväl användare som forskare har struntat i att berusningsdoser spelar roll för ev. skadeverkan, vilket självfallet inte stämmer. Detta med forskning är onekligen komplicerat, även om Pelle Olsson inte verkar tro det.

Så vilka är de 8 myterna?

Fortsätt läsa Pelle Olsson: 8 myter om cannabis

Kampanjer mot cannabis över hela landet

Det bedrivs just nu stora intensiva kampanjer mot cannabisanvändningen över hela landet, vilket är en del av att regeringen anslagit extra medel mot cannabisanvändningen. Just idag finns det anledning att skriva lite om detta utifrån att en av våra större landsortstidningar har specialsidor om bland annat cannabis. De stora kampanjerna, där tidningsartiklar är en del, handlar om satsningar som Trestad 2, om FHI-samordnad nationell kampanj, olika regionala satsningar (ex från Västra götaland, PDF) och så olika kommunala satsningar vid sidan av de andra (en sådan planeras av min hemkommun under året).

Min övergripande kommentar är, om det nu är viktigt att minska cannabisanvändningen, varför arbetar samhället såväl ovetenskapligt som osakligt när man vet att just det leder till ökad problematisk användning?

Fortsätt läsa Kampanjer mot cannabis över hela landet