Samhällets roll i sambandet cannabis och psykotiska episoder

När jag en gång i tiden försökte mig på att skriva en C-uppsats om Socialstyrelsens nationella riktlinjer för beroendevården fann jag vad man kan kalla en medikaliserad diskurs. Det handlar inte så mycket om att det finns en vilja att behandla substansberoende med mediciner, även om det för alla substanser finns sådana yttringar inom forskningen. […]

Om Statskontorets utvärdering av ANDT-strategin

I veckan noterade jag en tweet på Twitter från en offentliganställd inom ”drogområdet”. Den handlade om Statskontorets utvärdering av regeringens strategi för ANDT-området (alkohol, narkotika, doping och tobak). Och när jag läste Statskontorets presentation av rapporten satte jag kaffet i vrångstrupen. Statskontoret skriver: Regeringens strategi har alltså varit ”ändamålsenlig” för att nå målen om att komma […]

Detta vill ECAD och WFAD vid UNGASS 2016

I mina två senaste inlägg har jag kommenterar/granskat den svenska regeringens stöd till ECAD och WFAD inför UNGASS 2016. Idag fick jag det dokument som ligger till grund för stödet. Av dokumenten framkommer att ECAD och WFAD vill skriva en rapport om en ”ny” narkotikapolitik inom ramen för en ny paraplyorganisation som bildades under FNs […]

Om ECADs och WFADs osanningar i Aftonbladet

I de inlägg jag tidigare har skrivit om RNS har jag visat att deras förhållande till drogområdet allt för ofta inte bär sanningens och vetenskapens prägel. Jag har skrivit allt för lite om RNS internationella organisation WFAD (men det är inte helt enkelt att vara aktivist på fritidsnivå), men av det jag skrivit framgår ändå […]

Effekter av vår repressiva narkotikapolitik

Det är många som vill tro att vår repressiva narkotikapolitik fungerar. Det är även många som vill tro att cannabis är en farlig drog att använda såväl rekreationellt som problematiskt samt att cannabis inte har några medicinska egenskaper trots att den använts för det ändamålet i tusentals år (Courtwright, 2005, Drogernas historia, s 57). I detta inlägg […]

Om skolors ANDT-information, ex Örebro kommun

Under några år har olika svenska instanser/myndigheter varit engagerade i att minska användningen av cannabis bland våra ungdomar. Detta görs via olika kampanjer, nationellt och framför allt lokalt i kommunerna. Som jag kommenterat ett antal gånger följer inte dessa kampanjer internationella forskningsresultat om hur man bäst förebygger mot cannabisanvändning bland ungdomar, och inte heller grundläggande […]

Polisens okunskap om droger (igen), och ett farligt råd dessutom!

Det är få saker som stör mig mer än kompetensproblem inom drogområdet, särskilt inom myndighets- eller vårdande sidan. Det handlar dels om att drogområdet är så komplext så om vi ska komma framåt, till något bättre, behöver vi sträva efter bästa kompetens, bästa fakta osv. Men det handlar även om att tjänstemäns göranden (baserad på […]

Bra men otillräckligt alliansförslag om narkotikan

Det är ingen hemlighet att jag är alliansvän, även om jag av olika skäl inte har hittat ett parti som jag känner att jag kan ställa mig bakom. Däremot tror jag mer på den individbejakande ideologi som ligger i grunden för allianspartierna, ideologin tillsammans med alliansens brukarmaktsfrämjande vårdpolitik tror jag dessutom är till fördel för […]

Stigma

Ibland brukar jag kommentera att stigmatisering och diskriminering är något av de mer allvarliga problemen inom svenskt drogområde som inte adresseras. Stigmatisering är ett sociologiskt teoretiskt begrepp, som handlar om att (i detta fall) individer som använder (eller har använt) droger (i synnerhet narkotika) generaliserat påförs en rad egenskaper som t ex opålitliga, oärliga,  manipulerande, […]

Om #drogkampen i Sundsvalls Tidning

I mitten av maj startades artikelserien #drogkampen i Sundsvalls Tidning (ST), vilket jag skrev om här. I helgen avslutades artikelserien med denna artikel, och idag hade en av journalisterna en krönika i tidningen om en promenad på kyrkogården med förhoppningar att de lekande barnen i närheten skulle avstå drogerna som kunde leda dit. Journalisten avsåg […]

Missbruk och vinster i välfärden

I det kommande valet finns en frågeställning som åtminstone teoretiskt är av största vikt för missbruksområdet/missbrukarvården, frågeställningen om privat vård. Under en lång tid var behandlingshem en central beståndsdel i missbrukarvården, men sedan 90-talskrisen har det varit en ständig minskning på såväl antalet individer som får behandling vid HVB-hem som antalet dagar dessa får. Socialstyrelsen […]