• magnus.callmyr@gmail.com

Category ArchiveProblemsituationen

Beroendevården ges inte i tillräcklig omfattning

För några dagar sedan skrev jag om drogutvecklingen. Och för att vara övertydlig: jag har skrivit om det tidigare, och siffrorna pekar åt fel håll. Det kommer allt fler rapporter om ökad drogproblematik. Sedan jag skrev inlägget har det i mitt nyhetsflöde dykt upp ytterligare några artiklar. Så sent som idag skriver tidningen Smålänningen om situationen i Älmhults kommun. Artikeln är låst men ingressen lyder: ”Drogproblemen ökar allt mer bland de yngre i Älmhult. Användningen av droger har skjutit i höjden främst på Linnéskolan.” (Linnéskolan är ett högstadium och fetningen är min).

I mitt inlägg om utvecklingen skrev jag några av mina tankar om vad som krävs för att vända utvecklingen, och jag lovade att återkomma i ämnet så här kommer ett inlägg på det spåret. Jag nämnde att det behövs ”mer och bättre vård”. Och då syftar jag främst på den vård som riktar sig till dem som har problematisk användning (tidigare kallat missbruk) eller beroendeproblematik. Jag brukar slå ihop det och kalla allt för beroendevård, tidigare har jag använt missbruksvård eller missbrukarvård, det senare dels eftersom min högskoleutbildning lite slarvigt hette missbrukarvårdsprogrammet (slarvigt eftersom den innehöll så mycket mer än vård).

Socialstyrelsen ger varje år ut statistik över beroendevården. Årets statistik (för 2016) kom i månadsskiftet september/oktober och förtjänar lite kommentarer. Så här kan f ö utvecklingen inom beroendevården sammanfattas:

Det ser inte särskilt bra ut. Särskilt inte mot bakgrund av hur antalet individer med problemanvändning ser ut, eller hur antalet individer som avlider drogrelaterat ser ut.

Om senaste tidens drogutveckling

Jag har skrivit om det många gånger tidigare. Ständigt nya rapporter om ökande problem inom mina intresseområden. Det handlar om ökande psykisk ohälsa. Det handlar om ökat missbruk och ökande antal individer med beroendeproblem. Och så den fråga som ibland engagerar politiker och tyckare, ökat antal döda.

Den ökande psykiska ohälsan kan engagera en del debattörer och tjänstemän i den offentliga sektorn. Dödsfallen, i synnerhet de narkotikarelaterade, kan också engagera allt från politiker till debattörer och en hel del däremellan. Det märkliga är att de till antalet till och med även högre siffrorna för alkoholrelaterade dödsfall inte engagerar i lika stor utsträckning.

Det senare kan man ju fundera lite över vad det beror på, kanske handlar det om att alkohol är en del av vår kultur medan narkotika ses som kulturfrämmande. Eller så kanske det handlar om att det inte är lika lätt att plocka billiga poäng om man försöker ta ett helhetsgrepp på problematiken som om man lättvindigt och utan djupare tanke passar på att ensidigt skylla de narkotikarelaterade dödstalen på vår narkotikapolitik. Det är det många som gör, och många vinner populistisk framgång med det. Jag har själv varit och fiskat i de narkotikapolitiska grumliga vattnen och då ibland gett avkall djup och saklighet. Jag lär återkomma till den frågan, den är dock inte ämnet för dagen utan det är ”alla dessa tråkiga nyheter”. Och i linje med ovanstående, om vi håller oss till drogområdet, handlar det oftast om narkotika.

Som man bäddar får man ligga, alarmister och förbudsförespråkare!

Den senaste tiden har jag noterat ett par nyheter som tar sig an det ökande antalet problematiska användare (som jag skrivit om flera gånger, t ex här) .

En del av dessa nyheter tar sitt ursprung i den SVT-artikel som jag kritiserade här. Så gör t ex IOGT:s tidning Accent i denna artikel.

Faksimil Accent magasin

Färre får hjälp (i Stockholm), men vem bryr sig?

DN:s Stockholmsdel hade igår en intressant artikel med rubriken ”Färre missbrukare får hjälp av socialtjänsten”.  År 2002 fick 3766 individer med problematisk droganvändning ”hjälp” från socialtjänsten i Stockholms stad, år 2016 var siffran 1979. Det är en kraftig minskning, Frågan är vad det beror på.

Beror det på att vården från socialtjänstens sida varit så bra? Dels finns det ju (med största sannolikhet) ingen statistik på antalet individer som fått ett fungerande liv efter socialtjänstens insatser, och inte heller är det väl någon brukarorganisation som lyft fram vården i Stockholm som särskilt väl fungerande. IVO tyckte iaf inte det efter Uppdrag Gransknings program.

Beror det på att antalet problematiska brukare har minskat? Antingen genom den bra vård som ges eller genom någon samhällstrend. Knappast. Även om det inte finns någon bra undersökning för Stockholm (det finns det knappt ens för hela landet, men om vi enbart tar antalet problematiska narkotikaanvändare så skattades de år 2004 till 26 000 för hela landet. 2014 skattades de till 55 000. Så det är inte så troligt att det handlar om en minskning.

Riksdagens bild av den svenska narkotikapolitiken

Vilken förståelse har riksdagen och våra riksdagsledamöter för narkotikaproblematiken och situationen i landet? God kan man kanske hoppas och tro, om man inte är så insatt i området och inte följer med i det offentliga samtalet om området.

Tidigare i december (5/12) genomfördes en enklare ”hearing” i riksdagen (för främst riksdagsledamöter i justitieutskottet och det sociala utskottet) om ”hur narkotikaproblemet ser ut just nu och vilka åtgärder som vi ytterligare kan sätta in”, vilket var orden som fd folkhälsominister Morgan Johansson (S) använde för öppnandet av hearingen. Det är samme politiker som år 2002 uttalade att vår svenska narkotikapolitik skulle leda till att Sverige år 2012 var narkotikafritt. Så blev det inte riktigt… och ändå står Johansson i öppningsanförandet och påskiner att läget är bra i Sverige.

FN kritiserar svensk narkotikapolitik

Som framgår av IOGTs tidning Accent kritiserar FN Sverige för vår förda narkotikapolitik som bland annat bygger på en kriminalisering av individen som använder narkotika. Det är helt i sin ordning och borde uppmärksammas mer eftersom den svenska politiken snarare är kontraproduktiv än förebyggande, de fördelar som finns med kriminaliseringen kan man med liten ansträngning komma åt via annan lagstiftning. Men till det finns vare sig den politiska viljan eller kunskapen i olika sammanhang…

Sedan visar det sig att Maria Larsson, ansvarig minister med titeln ”Barn- och äldreminister”, försvarar Sveriges politik med: ”…Sverige med vår restriktiva politik ligger bra till när det gäller narkotikaanvändandet jämfört med andra länder. Sverige är ett föregångsland.”. Så hur är det nu med föregångslandet?

Dödsfallsstatistik

Om dödsfallsstatistik kan man säga mycket. Bland annat kan man säga att den är bristfällig. Den underskattar t ex missbruksrelaterad dödlighet.

Socialstyrelsen har i dag, alt igår, släppt de senaste siffrorna över vår svenska dödlighet, direkt från SCB. Bara drygt 1 år gamla uppgifter, det är siffrorna för 2009 som kommit ut. Media skriver om det, och TT (slött återgivet i såväl SvD som DN) fokuserar att alkoholdödligheten varierar över landet (32/100 000 inv i Värmland mot 13/100 000 i Jönköpings län).

Man kan analysera siffrorna på olika sätt, självfallet jämföra olika landsändar etc. Eller över åren och uppdelat på kön, och här självfallet fokuserat på missbruk.

Prostitutionsreflektioner

Det har ju varit en del skriverier om prostitution den här sommaren. Bland annat har ju sexköpslagsutredningen orsakat en del debatt. Och så är det valrörelse och i denna valrörelse har vi förutom ett ”invandringsfientligt” parti ett frihetsfientligt parti i form av Liberati-avdelningen av Folkpartiet. Och så falangen ”nyliberaler” i Centern.

Det är många som, utifrån okunskap och ideologi, vill förenkla prostitution exkluderat trafficing till något så enkelt som en frivillig överenskommelse och till vilket jobb som helst. Och det underlättar inte debatten att som t ex den centerpartistiska riksdagskandidaten Hanna Wagenius ta utgångspunkt i resonemang från en ovetenskaplig bok som den Petra Östergren skrivit och som mer kan betraktas som skönlitterär än faktamässig.

Allvarligt nytt om alkohol

SvD skriver idag om en ny rapport från Folkhälsoinstitutet om hur alkoholsituationen för främst unga män drastiskt har förändrats till det sämre med nära en fördubbling de senaste fyra åren av andelen unga män som riskerar alkoholberoende till följd av konsumtionen. Även alkoholskadorna ökar kraftigt. Orsaken är utbudsökningen.

Detta visar återigen att olika kampanjer för att minska efterfrågan inte är särskilt verkningsfulla, och att det är en olycklig politik att öka antalet utskänkningstillstånd och dylikt. Att i det läget propagera för t ex gårdsförsäljning som Expressen, och kanske särskilt editionen Kvällsposten, ägnar sig åt är helt i strid med den utveckling som behövs inom det sociala området och alkoholpolitiken. Men det krävs mer politiskt än att enbart försvara den restriktiva politik som Sverige tidigare, relativt sett, framgångsrikt fört.

Folkpartiet osakligt om sprututbyte

Ett antal folkpartipolitiker går i dagens DN Debatt till försvar för den politik som motsätter sig sprututbytesprogram. Man gör det genom att hävda en rad osakliga faktorer.

Dels påstår FP-politikerna att det finns ingen saklig grund för att sprututbytesprogram har någon effekt. Om det finns en rad vetenskapliga artiklar tillgängliga, googla. För den som inte orkar det rekommenderar jag en artikel skriven av forskaren Bengt Svensson som tydligt redogör för vetenskap i frågan. Den artikeln förklarar också de metodologiska problemen med forskning av det slag som nu diskuteras. Intresserade tar med fördel del av den genomgången i Svenssons artikel.

Alkohol och en cl genus

CAN har igår överlämnat en rapport till EU-mötet i Jönköping, i vilken det framgår att alkoholkonsumtionen, det särskilt farliga berusningsdrickandet, bland unga ökar (SvD). Och det gäller främst länderna söderut eftersom vi i Norden ligger högt sedan länge av tradition.

Samma trend som vi sett i Sverige är tydlig även för övriga Europa. Det är bland de unga tjejerna som ökningen är särskilt markant. Sakta men säkert närmar sig kvinnorna dryckesmönster som männen haft. Antingen tycker man att det är sunt utifrån en jämställdhetsperspektiv och att det visar på att bilden av ”fina flickan” håller på att raderas ut. Det skulle vara en sund utveckling. Eller så tycker man att det är olyckligt att något driver även (de unga) kvinnorna till ett mer destruktivt förhållande till alkoholen.

Cynisk SvD-ledare

Det förslag som KD lade fram igår för begränsning av alkohol mötte på stort motstånd från de flesta håll, alternativt tystnad från de rödgröna. Idag riktas kritik mot KD från SvDs ledarsida. Tvärtemot vad den forskning som jag redovisade i gårdagens inlägg anger för möjlig väg för att stoppa problematiken, så propagerar SvD för sänkta priser och färre regleringar.

SvD menar att det handlar om kampen mot svartspriten. Så, vilket problem har svartspriten varit? Inte särskilt stort, och den ökar t o m trots de lägre priserna som vi fått sedan EU-inträdet. Det visar följande bild över alkoholkonsumtionen i Sverige:

Ett klokt KD om alkohol

Alkohol, och främst alkoholmissbruk, har kraftigt negativa hälsoeffekter. Det är inget nytt, och det har igen visats nyligen genom en mycket stor forskningsstudie som följt nära 6000 män under 35 år, som jag skrev om häromdagen. Därför ligger det i samhällets intresse att minska alkoholkonsumtionen.

Tyvärr har trenden i Sverige de senaste åren gått i motsatt riktning, och vi dricker mer och mer, det framgår bl a i en artikel i SvD idag, en artikel som också visar på att i Europa dör 10% av befolkningen i alkoholrelaterade sjukdomar, jmft med världssnittet på 3,8%.

Kompetens

Tack Isprinsessan för länk till en artikel som jag missat i DN. Det handlar om den undersökning som genomförts och som är relaterat till frågan om sprututbytet, jag skrev om SvDs artikel igår.

DNs artikel är mycket anmärkningsvärd, dels politiskt med Folkpartiets Birgitta Rydbergs tidigare uttalanden i frågan men framför allt med professor Sven Brittons uttalanden. Sven Britton är forskningsansvarig för studien som genomförts av Karolinska Institutet och Maria Beroendecentrum. Och några av Brittons uttalanden är oerhört anmärkningsvärda.

Sprututbyte

Så har resultatet från undersökningen i Stockholm kommit, som SvD skriver om här och som jag skrev om för ca ett år sedan. Och den talar sitt tydliga språk. Många narkomaner smittas av HIV och mångdubbelt fler smittas av den dödliga sjukdomen Hepatit C. Det är tragiskt, och en sida av den svenska narkotikapolitiken som vi knappast kan vara stolta över, om vi definierar oss som humana och solidariska.