Kategoriarkiv: Forskning

Inlägg som på något sätt berör eller handlar om forskning inom främst drogområdet.

Om cannabis, IQ och vetenskap

I början av veckan sändes ett avsnitt av SVT Vetenskapens värld (SVT Play tom 170828). Det programmet har jag skrivit om tidigare, då handlade avsnittet om spice där den vetenskapliga nivån lämnade en hel del i övrigt att önska.

Denna gång handlade avsnittet en hel del om resultat från den så kallade Dunedin-studien, och även denna gång lämnar avsnittet en del i övrigt att önska. Bland annat togs forskning utifrån Dunedin-studie som berör cannabis och IQ upp.

Fortsätt läsa Om cannabis, IQ och vetenskap

Om vårdpersonals attityder och substansanvändares stigma

stigmaEtt av alla mina hang-ups inom drogområdet är stigma, processen där individer som använder narkotika – allt från rekreationellt till problematiskt – genom språket tillförs och tillskrivs negativa laddningar.

Jag har skrivit om det förr ur olika vinklar, allt från medias ordval till bemötande på vårdinrättningar oavsett om det handlar om beroendefrågor eller somatiska problem. Och jag håller på att samla material för att ”mer strukturerat” belysa problemet.

Fortsätt läsa Om vårdpersonals attityder och substansanvändares stigma

Än en gång – forskning om narkotikaanvändning och IQ

granskningDet finns många saker som förvånar mig inom svenskt drogområde. Och det finns många saker som irriterar mig inom svenskt drogområde. En gemensam nämnare för båda dessa uttalanden är vår ovilja att följa bästa tillgängliga vetenskap i kombination med att nyttja tillgänglig vetenskap neutralt utan påverkan av vår ideologiska förförståelse.

Problemet får återverkningar inom de flesta delområden/delkomponenter inom drogområdet. En av alla till detta problem relaterade frågeställningar är den om narkotikaanvändare är eller blir korkade. Dvs om narkotikaanvändare har/får lägre IQ än icke-användare. Det är en bild som det svenska drogetablissemanget/myndigheterna har velat pumpa ut (med stor skada till följd av stigmatiseringsprocessen).

Fortsätt läsa Än en gång — forskning om narkotikaanvändning och IQ

Om detta med journalistik och droger

Jag har skrivit många inlägg där jag klagat på media och journalisters förmåga att skriva bra och korrekta artiklar om drogområdet. Det är väldigt ofta antingen direkt osakligt/felaktigt eller stigmatiserande. Och detta är ett av de problem inom drogområdet som bekymrar mig allt mer.

Nu senast i veckan lyckades klickjagarsajten Nyheter 24 få till det tokigt  om två forskningsnyheter. Jag tycker att det är anmärkningsvärt även för en sajt som strävar mer efter klick än efter att betraktas som en seriös mediekanal.

Fortsätt läsa Om detta med journalistik och droger

Karolinska Institutet: ”Cannabisbruk i ungdom ökar risk för tidig död”

kilogoKarolinska Institutet har ju på senare tid gjort sig kända för att bedriva högkvalitativ och etiskt korrekt forskning. Nu slår de till igen!

Sajten forskning.se, en hemsida som finansieras av bl a ett tiotal myndigheter och stiftelser som vill promota svensk forskning, publicerar idag en sammanfattning av en artikel som i ca två år har väntat på att bli accepterad av den vetenskapliga tidskriften The american jounal of psychiatry.

Fortsätt läsa Karolinska Institutet: ”Cannabisbruk i ungdom ökar risk för tidig död”

Ytterligare ny forskning om cannabis och IQ

cannabisiqI början av januari skrev jag om en ny större forskningsstudie om cannabis och IQ. Nu har det kommit ännu en ny forskningsstudie som handlar om det. Studien publiceras i  veckans nummer av den vetenskapliga tidskriften PNAS.

Resultatet sammanfattas så här:

”there was no evidence of a dose–response relationship between frequency of use and intelligence quotient (IQ) change. Furthermore, marijuana-using twins failed to show significantly greater IQ decline relative to their abstinent siblings”

Fortsätt läsa Ytterligare ny forskning om cannabis och IQ

Orsakar cannabis ångest och/eller depression?

Det har ofta påståtts att cannabis orsakar depression och/eller ångest. Jag tog upp det i en granskning av vad ”Livsstil Kronoberg” lärde ut vid ett antal informationsmöten för föräldrar till skolelever i Växjö, Tingsryd, Uppvidinge, Älmhult, Ljungby, Alvesta och Lessebo förra våren.

Där hävdades bland annat att cannabis ger såväl ångest som depression som skadeverkan:

skolkron3

Fortsätt läsa Orsakar cannabis ångest och/eller depression?

Drogtest av hår ger osäkra resultat för cannabis

testharProblem runt drogtester har jag skrivit om tidigare. Nyligen kom en intressant forskningsartikel som ytterligare sätter fokus på att drogtester enbart borde användas i särskilt kritiska situationer och i stort sett enbart med hjälp av kvalificerade labtester av blod (tester som för övrigt aldrig en enskild individ borde avkrävas betalning för).

Hittills har det argumenterats för att drogtester på hår är bättre än urin, förutom att argumenten varit att droger kan spåras längre tillbaka i tiden så har det setts som mindre integritetskränkande än urinprov. Och det är klart att det är smidigare att lämna ett hårstrå än att pissa framför en representant för förbudssamhället.

Fortsätt läsa Drogtest av hår ger osäkra resultat för cannabis

Resultat av drogtester vid svenska lab ett rättssäkerhetsproblem

Varje år genomförs mängder av drogtester i Sverige. Det handlar till exempel om drogtester i arbetslivet (30 000 varje år i Sverige), drogtester i samband med behandlingar, drogtester av barn i skolorna, drogtester i samband med rättsväsendet (inte minst i samband med alla som misstänks för ”ringa narkotikabrott”, vilka har ökat med 10 300 fällda individer de senaste 10 åren).

Konsekvenserna kan vara stora, allt från förlust av anställning till att en ungdoms framtid slås i spillror. Detta förutom utpekandet som en ”problematisk individ” i samhällets ögon med tillhörande påförande av stigma.

Det här är ett problem, och jag har skrivit om det tidigare. Det jag inte skrivit så mycket om  är detaljer kring hur illa det kan vara med testförfarandet (även om jag nämnt det).

Fortsätt läsa Resultat av drogtester vid svenska lab ett rättssäkerhetsproblem

Den skeva redovisningen av droger, särskilt cannabis

103
Exempel på svenska myndigheters skrämselpropaganda om cannabis (avsändare fd Folkhälsoinstitutet och ett antal kommuner)

Genom åren har jag kommit att skriva en hel del om hur vårt samhälle behandlar cannabis, i synnerhet om hur våra myndigheter hanterar ”fakta om cannabis” och relativt ofta om hur media gör det. Jag har inte kritiserat media i tillräcklig utsträckning (tid och bloggens begränsningar har gjort att jag prioriterat de andra aspekterna på frågeställningen).

Jag har försökt avslöja svenska myndigheters  och svenska ”experters” bristande förmåga att rapportera trovärdigt och balanserat kring cannabis. Det har gett en del negativa konsekvenser för mig privat, men det kanske är som min arbetsförmedlare brukar säga – min blogg är ett exempel på ett sjävskadebeteende (likt dem som skär sig osv). Jag har visserligen själv sett det som ”om detta kan jag inte tiga”-fenomen samtidigt som min tolkning av forskningslitteraturen kring hur man förebygger att droger orsaker minst skada handlar som i allt kommunikationsarbete att arbeta trovärdigt.

Givet ovanstående är jag oerhört nöjd med att det i den gångna veckan kom ut ett gediget arbete från forskarna runt professor David Nutt. Det handlar om det vetenskapliga stödet för en del påståenden som cirkulerat kring cannabis, hur det egentligen ser ut med vetenskapen bakom de påståenden som sprids, samt en kommentar till varför det ser ut som det gör.

Fortsätt läsa Den skeva redovisningen av droger, särskilt cannabis

Studien om cannabis och IQ som du nog aldrig hört talas om

12160800144_b570f00ab5_q
Foto: Brett Levin CC BY 2.0 www.flickr.com/photos/scubabrett22

Cannabis är ett särskilt intressant ämne att avhandla inom drogområdet. Det finns nog ingen drog som samtalet om är så laddat på olika sätt som samtalet/ diskussionen/ debatten om cannabis. Det är tydligt för dem som känner till historiken kring cannabis och det är tydligt för dem som följer drogområdet. Inte minst i Sverige.

Jag har särskilt intresserat mig för viljan att föra fram vinklade budskap, gärna i samband med tvivelaktig redovisning av forskning. Skulle man ägna sig åt den vetenskapliga disciplinen diskurser kring cannabis skulle man nog ha ett mycket intressant forskningsområde. Men att landa i enstaka delar av det på hobbynivå är nog så intressant det.

Fortsätt läsa Studien om cannabis och IQ som du nog aldrig hört talas om

Ständigt dessa myter och osakligheter

Det är oerhört vanligt att fakta och forskning inte presenteras korrekt inom drogområdet. Ofta handlar det om myter som sprids vidare (här finns en lista på engelska Wikipedia som går igenom en del), och allt för ofta handlar det om ”cherry picking”/vantolkning av forskning där antingen enstaka studier lyfts fram eller än värre, delar och meningar ur en forskningsartikel som till och med kan stå i motsats till forskningsstudiens övergripande slutsatser eller reservationer. Jag har skrivit om det många gånger, och jag har många gånger hävdat att vår narkotikapolitik och praktiken runt denna måste bygga mer på seriös och ärlig fakta och forskningstolkning.

Den senaste tiden har jag skrivit om ett antal föreläsningar som några kommuner varit inblandade i, eller tillfällen då olika organisationer (t ex ECAD, WFAD, RNS och KRIS) ägnat sig åt denna spridning av felaktig fakta-/forskningshantering. Det är olyckligt och ett problem. Det är ett minst lika allvarligt problem när vår media ägnar sig åt det. Ett av dessa tillfällen den senaste tiden rör ett inslag i SvT Aktuellt i förra veckan som handlade om ungdomars konsumtion av cannabis under sommaren.

Fortsätt läsa Ständigt dessa myter och osakligheter

Om dubbeldiagnoser och värdighet

Jag ramlade över en forskningsartikel som var intressant. Det är en norsk doktorsavhandling inom området ”dubbeldiagnoser” (psykiatrisk problematik  och problematisk droganvändning) där individerna djupintervjuats.

Det fanns några intressanta slutsatser. En var att de psykiatriska problemen uppstod först och drogerna kom in för att dämpa problemen eller biverkningarna av mediciner. Motivationen till att trots den upplevda hjälpen sluta med droger handlade primärt om att bryta social isolering. Andra motiv var rädsla för beroende och psykotiska episoder. För att sluta med drogerna hade deltagarna dels brutit med individer/miljöer kopplat till drogerna, arbetat med positivt tänkande och lärt sig att hantera svåra tankar utan att ta till droger.

Fortsätt läsa Om dubbeldiagnoser och värdighet

Dags för Harm reduction i skolorna?

Under flera år, åtminstone sedan jag försökte driva ett kompetensutvecklingsföretag inom drogområdet år 2010-2011, har jag haft synpunkter på (bland annat) det svenska förebyggande arbetet, t ex skolornas ANDT-information. Jag skrev redan på företagets tid ett inlägg om problem med det skolmaterial som spreds då. Och så har jag många gångar påtalat problemen med den skrämselpropaganda som kännetecknar svenskt preventionsarbete, t ex att  forskning visar på att denna skrämselpropaganda inte fungerar, och t o m kan vara kontraproduktiv. Men som min pågående skolgranskning visar så envisas svenska myndigheter/kommuner med en naiv tro på skrämsel i vår nolltolerans-anda.

Min syn har varit att forskningen ger bäst stöd för en ärlig, objektiv och neutral ANDT-information, och så finns det en hel del forskning om hur man gör det bäst, t ex genom att involvera elever. Nyligen publicerades intressant forskning i Journal of Drug Education kring effekten av ”harm reduction” i skolornas preventionsarbete utifrån ett försök i Australien. Låt mig gissa att det är forskning som vårt svenska etablissemang kommer välja att inte tro på, för er andra finns det några intressanta resultat att notera.

Fortsätt läsa Dags för Harm reduction i skolorna?

SvT lånar sig till 12-stegarnas hets mot LARO

Regionala SvT Västernorrland har idag en ”nyhet” om att ”Legala droger missbrukas”. Det är ju så klart ingen nyhet eftersom det har varit ett faktum och en debatt sedan åtminstone 60-talet. Det som är nytt sedan några år är däremot att tolvstegsrörelsen bedriver en kampanj mot en alternativ behandlingsmetod som inverkar negativt på tolvstegsbranschens vinster, läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende (LARO). Länge hade Sverige ett ideologiskt grundat motstånd mot LARO, vilket började luckras upp för omkring 10 år sedan även om det fortfarande finns problem inom LARO med t ex märkliga utskrivningar på grund av moralism.

Vetenskapen är dock tydlig med effektiviteten för LARO, något jag skrivit om tidigare i samband med kampanjer som förts mot LARO från tolvstegsrörelsen. Nu är det ett nytt drev på gång mot LARO, bland annat från 12-stegsanknutna KRIS som t. ex. i Almedalen kommer köra en repris på tidigare kampanj ”Statligt knark…”. Det finns ingen saklighet i KRIS tidigare kampanjer, även det något jag skrivit om tidigare. Det som är märkligt är dock att SvT Västernorrland lånar sig till en lokal variant på denna osakliga propaganda, inte minst då SvT hävdar att man hos dem får program som är ”oberoende, opartiska och sakliga”.

Fortsätt läsa SvT lånar sig till 12-stegarnas hets mot LARO