• magnus.callmyr@gmail.com

Category ArchiveDebattodiskussion

Ohederliga läkare

I dagens SvD finns en debattartikel där ett par läkare går till angrepp mot bland annat Socialstyrelsen och Missbruksutredningen vad det gäller förslag om sprututbyte. Med sig har läkarna ett antal allianspolitiker, och en journalist (!?). Debattörerna för fram tesen att det inte finns någon evidens för effektiviteten hos ett sprututbyte vad det gäller att stoppa smittspridning och att vi inte ska ägna oss åt det.

Kommentarer till drogdebatt i AB

Trevligt nog finns det lite socialpolitik i valrörelsen, t o m narkotikapolitik. Lite undanskymt debatterar justitieminister Ask tillsammans med folkhälsominister Larsson med riksdagskandidaten Fries och forskaren Johnson.

Kärnfrågan i den debatten är lagen om förbud mot att vara påverkad av narkotika, den s k kriminaliseringen av eget bruk. Fries och Johnson menade i en första debattartikel (som var svar på Asks försök att debattera mot V i frågan om vad hon kallade legaliseringspolitik, V svarade till slut på Asks artikel nu i veckan) att lagen inte var utvärderad och att den inte användes för sitt syfte, att minska narkotikaproblemet.

Om sprututbyte – hur 8 organisationer begår harakiri

Lägg organisationerna Ungdomens nykterhetsförbund (UNF), Sveriges blåbandsförbund, IOGT NTO, Hassela solidaritet, Svenska narkotikapolisföreningen, Riksförbundet narkotikafritt samhälle (RNS), Kriminellas revansch i samhället (KRIS) och Riksförbundet anhöriga mot droger på minnet. När de försöker debattera och presentera fakta inom missbruksområdet är det förmodligen manipulerade och osanna fakta. Det visar åtminstone den senaste tidens agerande. Det handlar om sprututbytesfrågan där dessa organisationer med en dåres envishet slåss mot vetenskapen med manipulerad vetenskaps hjälp.

Detta förfarande fungerar förmodligen för de ”nyttiga idioter” som är medlemmar i dessa organisationer, de som saknar förmåga att tänka själva och leta upp källorna. I dagens SvD lyfter dessa organisationer fram två forskningsrapporter.

Narkotikapolitisk debatt och problem

Det är bra att det förs narkotikapolitisk debatt. Ett problem med detta är att det finns en tendens att debattera frågorna utifrån osaklig grund. VÄldigt ofta saknas pålitliga källor, och ofta saknas referenser till källor. Ett särskilt ansvar för att debatten förs sakligt anser jag åligger offentliga representanter, dvs anställda tjänstemän inom kommuner, landsting och stat.

Därför är det olyckligt att fem kommunala tjänstemän, s k Drogförebyggande samordnare, från kommuner i Bohuslän går ut i en narkotikapolitisk debattartikel i Bohuslänningen och påstår att cannabis orsakar 89 dödsfall varje år:

Enligt Folkhälsoinstitutet dör varje år 89 människor avtetrahydrocannabinol som är det huvudsakliga aktiva ämnet i cannabis.

Osakliga pajaskonster om sprututbyte

I dagens SvD går ett antal moralister, eller vad man nu ska kalla den samling organisationer som skriver ett debattinlägg med medvetna felaktigheter, till angrepp mot sprututbytet i ett desperat försök att påverka Stockholms landstingsbeslut idag.

Det är en samling av Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Blåbandsrörelsen, IOGT-NTO, Hassela, Svenska Narkotikapolisföreningen, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS), Kriminellas Revansch I Samhället (KRIS) och Riksförbundet Anhöriga Mot Droger.

Politiskt fulspel om sprututbytet

Sedan länge har FPs landstingsråd Birgitta Rydberg förhalat och blockerat det efterfrågade sprututbytesprogrammet i Stockholm. Rydberg har uppenbarligen svängt, som skönt är. Idag var tanken att landstingsfullmäktige skulle fatta beslut (PDF) om sprututbytet. Men som framgår reserverar sig Moderaterna och de lyckades stoppa förslaget.

Som argument framhåller Moderaterna att det inte finns entydiga forskningsresultat, detta till trots att i stort sett alla forskningsstudier visar på en minskning i infektionssmitta när sprututbytesprogram genomförs. Men Moderaterna har hittat en studie från Canada (Vancouver och Montreal) på 90-talet där forskarna hittade en ökning, detta används som argument mot sprututbytet lite varstans i världen.

Debatt om substitutionsbehandling

Forskaren Björn Johnson och politikern Björn Fries riktar kritik mot Socialstyrelsens inte helt obefogade reservationsförhållningssätt mot underhållsbehandling, LAB, läkemedelsassisterad behandling, eller med andra ord behandling av heroinmissbruk med ersättningspreparat sub (subutex, subuxone) och metadon.

DN Debatt går Björnarna till attack mot Socialstyrelsen och deras riktlinjer för LAB och kallar dessa ovetenskapliga och moraliserande. Bland annat är de upprörda över att de som illegalt missbrukar subutex inte kan få det via recept och att de som trots LAB-behandlingen vidmakthåller sitt missbruk av narkotika kan skrivas ut från LAB-behandlingen.

Förenkling av beroende är att svika

Jag blir lite uppgiven och rätt besviken på debatten om de sociala problemen, oavsett om det är förortsproblem eller missbruksproblem som diskuteras. Visst, sociala problem är ofta mångfasetterade och man behöver såväl ett helikopterperspektiv som analysförmåga som en bred kunskapsnivå för att se längre än till ytan. Att se ytskiktet är bra men för att verkligt kunna göra något krävs mer än så.

Ta detta med alkoholproblematiken. Visst är det så att det svenska samhällets syn på alkohol som ”socialt smörjmedel” är ett problem, det måste adresseras och vi behöver arbeta med de värderingar som ligger bakom alkoholnormen. Men att rikta in sig på enbart detta, som UNFs ordförande Vidar Aronsson gjorde i gårdagens debattartikel, och som IOGT allt för ofta gör, är att studera problematiken allt för ytligt.

IOGT och missbruk

IOGT-rörelsen har då och då utmärkt sig genom att visa att den inte förstår missbruk. Dock gör man ett gott arbete som motståndare mot främst alkohol, och man börjar väl så smått vakna för att det finns andra droger. En dag kanske man vaknar kring spelmissbruk också, och hittar andra vägar att finansiera sin verksamhet än genom ”mellanölsförsäljning”, för att tala IOGT-språk.

I dagens Aftonbladet skriver ungdomsförbundets ordförande (UNF) en debattartikel ang den undersökning som FHI presenterat och som jag kommenterat i annat inlägg. UNF slår fast att det inte är ett ungdomsproblem utan ett vuxenproblem och att problemet är den alkoholnorm som finns i samhället. Det är nog delvis sant, men det är också delvis en felaktig och begränsad bild. Det blir även ett osynliggörande av de ungdomar som har problem med droger, en andel som ökar och det gäller främst just unga män.

Kjöller – hellre dum än fet?

En bok som betytt rätt mycket i utvecklandet av min syn på den professionella yrkesrollen inom missbrukarvården, dvs före jag insåg att diskursen är att man som f.d. missbrukare inte ska arbeta inom missbrukarvården, är ”Människan är en berättelse”. Jag skulle vilja omformulera det till att människan är sin berättelse. Med det menar jag att vi är och blir de erfarenheter vi har, de val vi gör och de händelser vi råkar ut för. Genom att lyssna till denna berättelse går det att förstå en hel del.

Hanne Kjöller och hjärtinfarkten

Kanske är det inte Wolodarski utan Hanne Kjöller som står bakom DNs människosyn att inte alla människor har lika värde. I en komplettering till deras märkliga ledare från igår intervjuar DN Hanne Kjöller och i inslaget säger hon som argument emot en vårdgaranti:

Att en vårdgaranti riskerar att urholka det självbestämmande som det är viktigt att socialtjänsten ska ha

Det hon menar är alltså att det är viktigt att socialsekreterare får makten att bestämma vilka som ska ha rätt till livräddande åtgärder. Att allas liv är inte värda att rädda har jag förstått är DNs (liberala) politik. Men att hon lägger över det beslutet på socialsekreterare ställer frågan, vilken komptens har socialsekreterarna att besluta om vem livs som går att rädda och vems liv som är meningslöst att försöka rädda. Frågan till DNs Hanne Kjöller blir alltså, anser du att socialsekreterare har den kompetensen och om inte, vad ska göras åt det.

DNs människovärde

DN skriver idag på deras huvudledare och riktar kritik mot en ev vårdgaranti för missbrukare. DNs människosyn bygger på att ett lidande och en humanitär misär inte ska förhindras och botas så långt det bara går. För, för DN är inte alla människor människor, alla har inte samma rättigheter som andra.

Missbruk är ofta en psykosocial problematik, men när den yttrar sig på annat sätt antar jag att DN anser att man ska få vård. Jag har inte sett att DN agerat emot t ex de som lider av depression och deras rätt till vård. Detta säger allt om DNs människosyn. En missbrukare är inte särskilt mycket värd för DN.

Svensk alkoholpolitik

Svensk alkoholpolitik är som det mesta inom missbruksområdet intressant att studera och debattera. Jag läser hos Isprinsessan en kommentar till hennes välskrivna inlägg ”Sverige älskar sina alkoholister” (läs gärna regelbundet Isprinsessans blogg, den innehåller mycket tänkvärt på både ett sakplan som ett personligt plan). Kommentaren är skriven av en av författarna, Waldemar Ingdahl, till den omtalade boken Isprinsessan tar upp. Hos Isprinsessan säger han: