• magnus.callmyr@gmail.com

Familjeklassning debatteras igen. Kanske är det bra trots allt?

Familjeklassning debatteras igen. Kanske är det bra trots allt?

Riksdagsledamoten Cecilia Widegren (M) är då och då aktiv i drogdebatten. Vi har bland annat debatterat nätdroger på debattsidor. Temat för den länkade debatten från 2015 var familjeklassning och spice, igår var Widegren aktiv i debatten igen. Denna gång som intervjuad i Skaraborgs läns tidning om en skriftlig fråga hon ställt till minister Strandhäll med anledning av Fentanyl-larmen i media. Och som tidigare propagerar Widegren igen för familjeklassning som lösningen.

Avslutningen på nyhetsartikeln är intressant av ett par anledningar:

Dels är artikeln redigeringsmässigt nästan mer utformad som en debattartikel än en nyhetsartikel med ”Det förstör. De dödar”, vilket ibland kan vara sant tyvärr. Det är intressant eftersom medias hantering av drogområdet är en av alla delfrågor inom området som intresserar mig. Men mer intressant är att Widegren beskyller Socialdemokraterna för att vara för långsamma och motståndare till familjeklassning. Och då blir det intressant att titta på historiken igen.

Förutom att debattera med Widegren tidigare har jag också skrivit en hel del om familjeklassning förut. För det är ingen ny fråga som Widegren väcker. Den har varit på såväl regeringens som riksdagens bord tidigare. Och alla expertmyndigheter har avrått från familjeklassning av skäl som jag återgett i mina tidigare artiklar. Under såväl alliansens regeringstid som tidigare under nuvarande regim har frågan varit uppe till debatt/beslut, utan att man ändrat nuvarande system. Så att använda frågan om familjeklassning som slagträ i den politiska kampen mellan blocken fungerar, båda sidor hade kunnat införa familjeklassning sedan länge om de velat.

Då har det mest talats om spice, alternativt allmänt om dessa NPS-droger. Fentanyl har blivit omtalat först det senaste året, men det är ingen ny drog som varit okänd tidigare. Jag tog i en föreläsning 2012 upp en av alla fentanylanaloger som var aktuell i försäljningen då, sedan klassades den och andra jag nämner på bilden:

 

Och när drogerna klassats försvinner de från merparten, för att inte säga alla som ligger nära till hands, av de svenskbaserade webbshoparna.  Oftast sker detta men att substansen direkt eller efter viss tid ersätts med en ny av alla dessa NPS som är möjliga/tillgängliga utan att vara narkotikaklassade. På internationella sajter och Darknet finns de droger som ”enbart” är klassade i Sverige så klart tillgängliga på ett annat sätt.

Enligt Dagens Juridik tidigare i höstas har sedan 2014 hela 160 fentanylvarianter förbjudits i Sverige. Det kunde ha skett tidigare om informationshanteringen varit bättre hos myndigheterna (givet att jag berättade om det redan 2012 t ex så borde myndigheterna ha kunnat se vad jag såg), men det hävdas att vår svenska process för klassning är extremt snabb vilket jag skriver om i tidigare inlägg, Och att den blivit mycket bättre med åren. Förutom expertmyndigheternas rekommendation har hastigheten på hur snabbt vi får fram ett förbud mot särskilt de tydligt farliga NPS:erna varit ett av mina argument emot att ändra till familjeklassning, och så även det faktum att det är klassningen som driver fram farligare och farligare NPS-varianter. MEN.

Som vanligt inom drogområdet finns det ett stort MEN för mig. Det går inte att komma ifrån att klassningen av en NPS gör att svenska butiker slutar sälja den, och just nu har vi ett stort problem med dödliga fentanyler. Kanske kan familjeklassning av fentanyl-gruppen leda till att det blir färre ”dödsdroger” tillgängliga på marknaden, det vore bra i så fall. Och kanske är det en möjlig variant att förändra lagstiftningen så att det är möjligt att familjeklassa om särskilda skäl finns, men att det inte är normalförfarandet. Givet hur många som dör av fentanyler just nu kan det åtminstone vara något att prova. Sedan löser inte det hela den höga dödlighets-situationen, för det krävs det som jag skrivit om tidigare annat. Och debatten om hur vi ska minska skador och lidande får inte stanna vid ”vad bra nu har vi familjeklassat och då är allt bra”.

Det är hög tid att vi alla som vill minska drogproblematiken vågar utmana våra positioner och vrida och vända på våra argument. Det finns alldeles för mycket låsningar inom detta svåra område och vi behöver mer seriös och konstruktiv debatt! Kanske kan vi få minskande problem om vi vågar tänka om och pröva nytt!

Om du gillade texten - DELA i stället för att gilla!
admin

Lämna ett meddelande