• magnus.callmyr@gmail.com

Om Piratpartiets legalisering och deras narkotikapolitiska talesperson ”Snillet”

Om Piratpartiets legalisering och deras narkotikapolitiska talesperson ”Snillet”

Updated: 25 november, 2017

En uppdatering finns i slutet av inlägget!

Piratpartiets partiledare har i tidningen ETC gått ut med att han/Piratpartiet vill legalisera all narkotika. Det är visserligen lite intressant att det är partiets partiledare och inte partiets drogpolitiska talesperson Johan Svensson (även känd som ”Snilletjohan” i sociala medier) som uttalar sig, mer om honom nedan.

Som argument framförs att en legalisering skulle medföra att en reglerad marknad som innebär att det blir ”mindre enkelt för ungdomar att få tag på droger, och människor hamnar inte utanför samhället och i kriminalitet på samma sätt”. Hur en öppen försäljning av narkotika skulle försvåra för någon som vill sälja narkotika till ungdomar förklaras inte, och inte heller ställer journalisten vid ETC den relevanta frågan. Argumentet att människor inte skulle hamna utanför samhället och i kriminalitet på samma sätt skulle också behöva utvecklas, det är inte riktigt klart hur Piratpartiet menar att en legalisering skulle åstadkomma dessa två effekter bortsett från att färre skulle ägna sig åt att sälja narkotika. Det som inte är klarlagt är hur en legalisering skulle påverka andelen som försörjer sig på kriminalitet på grund av vad droganvändningen innebär. Men det är lite märkligt att uttala sig så självsäkert om utanförskapseffekten utan att vi vet att så blir fallet.

Partiledare Magnus Andersson är mer försiktig när han svarar på frågan om vad som skulle hända om cannabis legaliserades. Han säger ”Skjutningar och gängkrig skulle förhoppningsvis minska”. En debattartikel som publicerats i Aftonbladet idag har dock följande budskap som går på tvärs med Piratpartiets partiledares tro/förhoppning. Där skriver debattörerna: ”Nej, legalisering av cannabis är inte ett sätt att komma till rätta med den organiserade brottsligheten och gängvåldet.”. Det var ett av två huvudbudskap i den debattartikeln, det andra var: ”Dessutom skulle en legalisering sannolikt öka konsumtionen av cannabis i Sverige […] Det finns mycket att kritisera i svensk narkotikapolitik. Att cannabis är förbjudet hör inte till den kategorin.”. Och då blir det väldigt intressant att Piratpartiets drogpolitiska talesperson kommenterar den debattartikeln med:

Det verkar som om Piratpartiets partiledare och deras drogpolitiska talesperson behöver prata ihop sig om vilka åsikter partiet egentligen har och vilka åsikter/argument som är ”bra”.

Piratpartiets drogpolitiske talesperson är för övrigt intressant. Åtminstone i december 2016 presenterade han sig på sin hemsida så här:

Faksimil från hemsidan ”snilletjohan.se” 161206

Han brinner för ”evidensbaserad droginformation” och ändå hävdar han att de egentliga orsakerna bakom missbruk är ”fysisk och psykisk ohälsa samt utsatthet”. Det är som att de sociala och biologiska orsaksgrunderna är okända för honom. Kanske har någon hjälpt honom med mer kunskap, numera ser introduktionsbilden ut så här:

Faksimil från hemsidan ”snilletjohan.se” 171123

Jag minns inte när jag första gången kom i kontakt med Johan Svensson, men jag minns när han öppnade sin hemsida 2015. Jag hade då bedrivit min bloggverksamhet inom drogområdet sedan 2006/2007 och ofta beklagat mig över att jag var relativt ensam om att problematisera drogområdet (inkl narkotikapolitik), därför tyckte jag det var kul när Johan drog igång och jag brukade hjälpa honom genom att påtala sakfel etc i direktmeddelanden i stället för offentligt för att inte undergräva honom.

Min inställning skulle dock komma att ändras. I slutet av sommaren 2015 började jag jobba för en organisation som verkade inom drogområdet, RFHL. RFHL var i stort sett en okänd organisation för de flesta som var verksamma inom ”drogområdet” på Facebook (som tillsammans med twitter är den arena där en stor del av det offentliga samtalet om området utspelar sig). Det förändrades rätt snabbt efter att jag hade börjat jobba där, och efter ett kort tag märkte jag att ”Snillet” allt oftare förekom i ”RFHL-kretsar” på t ex twitter i form av RT mm. Snillet verkade angelägen om att synas t ex för förbundsledningen i RFHL. Jag var inte helt förtjust i det eftersom Snillet för min smak allt för ofta inte hade den saklighet/kunskapsnivå som jag försökte etablera inom RFHL, men samtidigt valde jag att inte ta den striden eftersom jag hade fullt upp internt och med att försöka hantera det som t o m Arbetsförmedlingen öppet skrev om, den diskriminering som jag utsattes för på RFHL.

Till slut ledde min situation på RFHL till att jag blev uppsagd. Först kom en ogiltig uppsägning, och sedan kom en uppsägning med orsaken ”arbetsbrist” (vilket så klart inte var sant). Den som blivit av med jobbet på det sättet kan säkert förstå att jag var rätt irriterad på RFHL-ledningen, och även på grund av uteblivet stöd i samband med ett rån som jag utsattes för. Så jag skrev någon kommentar på Facebook om det. Och genast var Snillet där och påtalade att det inte var så bra att jag skrev öppet om deras agerande. Sedan lade RFHL i Facebook-gruppen ”Centrum för narkotikavetenskap” upp ett inlägg om att RFHL vill avkriminalisera narkotikaanvändning och att det är det som krävs för att införa medicinsk cannabis i Sverige. Jag påtalade att det var felaktigt och att RFHL saknade kompetens. Mina kommentarer togs bort av Snillet, som förutom drogpolitisk talesperson för Piratpartiet även är admin i ”Centrum för narkotikavetenskap” (som allt för ofta inte gör skäl för namnet). Självfallet blev jag irriterad och frågade Snillet vad han höll på med och fick svaret att mina kommentarer innehöll kritik mot RFHL. Det fick man tydligen inte skriva, men Snillets agerande gjorde mig irriterad så jag skrev ”är det på den nivån du vill ligga så ser jag fram emot att publikt recensera dina alster när det finns brister som folk måste uppmärksammas på. Hittills har jag ju struntat i det eller tagit det med dig direkt.”. Och därefter var jag blockad från CNV. Är man admin kan man så klart missbruka den makten, särskilt om man har som mål att eliminera det som kan ta uppmärksamhet från en själv eller den som kan påtala att man saknar den kunskap som krävs…

För det är klart att Snillet strävar efter uppmärksamhet. Studerar man t ex hans twitterkanal ser man att det är mycket sällan egna åsikter eller egenproducerat material som sprids. Allra mest är det olika utfall mot personer som tycker annorlunda än Snillet. Det är mycket misstänkliggöranden och mycket mästranden och härskartekniker, och allt för ofta får han med sig sin svans av personer främst inom legaliserings-/cannabisaktivismrörelsen.

Snillet har under lång tid byggt en följarbas inom cannabisaktivistgruppen. Ett tema inom cannabispropagandan som han länge körde var att ”cannabis har 0 döda”, med allt från enkla oneliner-tweets till ”undersökningar” där ett svar på antalet döda av cannabis alltid var 0. Att det finns dödsfall som kan kopplas till cannabis ville/vill inte Snillet erkänna. Ett exempel är denna konversation mellan en biologiprofessor och Snillet där professorn refererar en vetenskaplig artikel om cannabisrelaterade dödsfall där Snillet argumenterar att det är lika sannolikt att färgen på underkläderna dödade de personer den vetenskapliga artikeln handlade om som att cannabis hade en roll i de hjärtproblem som ledde till dödsfallen.

Numera brukar Snillet enbart använda att det finns 0 akuta dödsfall/överdosdödsfall av cannabis (och om enbart det skulle räknas skulle de höga svenska narkotikarelaterade dödsfallen sjunka kraftigt, men det är aldrig något som Snillet har påtalat). Oavsett det så har Snillet använt argumentet med 0 döda. Jag minns det, och har tidigare nämnt det i bloggen när jag bloggat om cannabisrelaterade dödsfall och sakligheten i debatten. Och den i narkotikadebatten aktiva narkotikapolisen Niklas Lindroth minns det och har påtalat det, t o m rätt nyligen. Men då inträffar det som är rätt typiskt för Snillet. Först intar Snillet en form av offerroll, hur utsatt han är och sedan drar hans svans igång antingen direkt hos den som påtalar något hos Snillet eller hos Snillet själv. Och så kommer Snillet med lite uppfostrande ”håll god ton”, i stället för att se sin del i att uppvigla svansen och avhålla sig från att hetsa. Här är ett litet exempel på det:

Ofta består denna svans av personer inom cannabisaktivismen. Jag har fått min beskärda del av denna kategori aktivister tidigare när jag skrivit något som de sett som negativt för cannabis. Oftast leder det till att jag blockar dem för att slippa slösa tid, förutom att eventuellt svara på påhopp går det ibland för mycket tid till att förstå den svenska de skriver. Och detta har hänt mig även idag efter en ”twitter-beef” med Snillet; Snillet väljer ut någon av mina tweets, lägger ut den och väntar på svansens reaktion som självfallet kommer och sedan skriver Snillet ”håll god ton” som att han minsann inte har något med de märkliga utfallen att göra. Å andra sidan är det väl så en riktig dogmatiker ska agera.

Min åsikt är sedan länge att det Snillet ägnar sig åt är mestadels näthat/uthängningar och dogmatiska utspel/oneliners. Jag tycker inte han är särskilt kunnig och inte heller särskilt seriös. Det är min bedömning efter att ha följt honom i några år. Jag skrev igår något om det på Facebook, dock utan att nämna honom vid namn. En vän som också är aktiv i debatten gillade mitt inlägg och fick då frågan från Snillet om hon höll med, jag tolkade det som att Johan försökte (åter igen) så split så jag kommenterade det på twitter och sedan startade beefen som går att läsa följa på twitter:

Jag har alltså inte rätt att göra en bedömning av vad Snillet håller på med, utan då blir det en lögn. Det som sedan hände nämnde jag ovan, en av tweetsen i debatten om vad Snillet höll på med kring RFHL och i CNV etc lades ut och då drog svansen igång… Som sagt var, det är en märklig verksamhet Piratpartiets drogpolitiska talesperson håller på med. Och åter igen, min bedömning är att Snillet inte är särskilt seriös och inte någon som jag vill förknippas med.

Här är för övrigt ännu ett exempel som inte tillför något mer än att hets/näthat:

Det ger en massa svar och en massa gillanden. Men det enda det tillför är näthat. I den tweeten visar dock Snillet prov på att han känner till ordet ”Rikskriminalen”. Fast Rikskriminalen finns dock inte längre, utan är ersatt med NOA (Nationella operativa avdelningen). Den enheten verkar inte Snillet känna till, trots att den förekommer rätt ofta i media inom ”våra” områden med allvarlig brottslighet, för för ett tag sedan twittrade Snillet i sin traditionella anda av att smutskasta motståndare och uppvigla följande:

Det handlade om att Snillet hittat en skärmdump som cirkulerade på Facebook där Lena Larsson, fd ordförande för och initiativtagare till Anhöriga Mot Droger, uttryckt sig lite märkligt. Sedan måste Snillet ha kommit ihåg hennes namn från ett av sina besök på en av favoritorganisationerna att hetsa emot, Svenska narkotikapolisföreningen (SNPF). Och så blir det till ovanstående tweet, helt utan att Snillet uppmärksammat att det på SNPF:s hemsida står NOA efter Lena Larssons namn där. Så de vanliga namnen Lena och Larsson var inte AMD-Lena utan NOA:s Lena Larsson, dvs en Lena vid enhet inom svensk polis som förut kallades rikskrim. Men vad är fakta och kunskap värt när man kan hetsa och bedriva oseriös hatpropaganda?

Slutligen. Narkotikaområdet är ett så komplicerat och komplext område så vi inte är betjänta av oneliners och hetsande mellan de aktörer (oavsett vilken ”sida” de står på) som trots allt försöker bedriva en seriös debatt inom området. När jag startade om bloggen var tanken att jag skulle minimera sånt här smutskastande som en del kanske kommer se detta inlägg som, men tyvärr kändes det nödvändigt att förklara lite mer om vad ”beefen” på twitter handlade om…

UPDATE:

Det som hänt sedan detta inlägg publicerades är intressant. Dels har jag fått flera mer eller mindre hatiska meddelanden från den ovan omtalade svansen. De som lämnas här är oftast anonyma och med ogiltig epost-adress där mitt ”kontroll-mail” studsar (se tips nedan för hur du ska göra för att få din kommentar publicerad, gäller f ö på FB också). Det som hänt följer sedvanlig ”Snillet”/cannabisförespråkar-karaktär alltså, och jag är ju inte den enda som råkat ut för det. Så här kommenterar vid ett tidigare tillfälle polisen Lennart Karlsson svansen som följer Snillet (och Snillets sätt att debattera):

Snillet ”svarade” på mitt inlägg på twitter:

Det är två delar i svaret som är intressanta. Dels härskartekniken ”Hur mår du egentligen Magnus?”, som att det jag skriver skulle ha med mitt mående att göra och att jag skulle må på visst sätt (dåligt måste man förstå det som) som gör att jag skriver det jag skriver, i stället för att jag tröttnat på hans oseriösa stil som jag menar mer skadar än hjälper. Det är inte särskilt seriöst. Dels upprepar han att det jag skriver inte stämmer, men som vanligt utan att peka på och exemplifiera med vad som inte stämmer. Det är den dogmatiska ådran som återkommer, meningslösa slagord utan att de backas upp/beläggs.

Båda dessa delar, som är återkommande oavsett om det handlar om denna beef eller politiska debatten i stort, är typiska och därför är det så förvånande att ett politiskt parti som vill ses (får man anta) som seriöst håller sig med en talesperson som agerar så. Det är en sak att Snillet inte är den som kommenterar drogpolitiska ställningstaganden i medierna, eller för den delen representerar Piratpartiet i narkotikapolitiska debatter i Almedalen, som man kanske skulle kunna tro att en ”drogpolitisk talesperson” skulle göra, men han är ändå företrädare för ett parti som gör anspråk på att sitta i Sveriges högsta beslutande organ. Det är nästan så att man skulle vilja att företrädare för Piratpartiet i partistyrelsen kommenterar hur Snillet agerar i sociala medier.

Nåväl, efter ovanstående kom:

 

Enligt Snillet är jag förvirrad och ägnar mig åt lögner, men Snillet är så klart inte så ärlig så att han visar på var jag ”ljuger”. Det vore nog att vara lite för seriös. Särskilt seriös och ärlig var dock inte ens den tweeten eftersom den får ett svar från en annan Johan:

 


Sedan, lite tips till dig som vill kommentera; var seriös och ärlig, lämna din riktiga epost-adress (den syns ändå inte för andra), kommentera det som texten handlar om och inte något annat (den första kommentaren jag släppte igenom följer inte det mer än på sin höjd indirekt men det i sig är ju lite intressant så…), bekräfta inte myterna om cannabisanvändare och tro inte jag släpper igenom personangrepp…

Om du gillade texten - DELA i stället för att gilla!
admin

7 reaktioner på ”Om Piratpartiets legalisering och deras narkotikapolitiska talesperson ”Snillet”

GregerPublicerat den  2:14 e m - Nov 24, 2017

Skulle vilja påstå att Johan har 25ggr mer kunskap än alla andra partiers drogpolitiska talespersoner tillsammans, ifall de ens har några. Politik är politik och vill du inte syssla med det så lägg ner.

  adminPublicerat den  2:27 e m - Nov 24, 2017

  Så din tolkning är att texten handlar om en jämförelse mellan PP:s och andra partiers drogpolitiska talesperson? Hur var det nu igen med cannabisanvändningen och dess effekter på kognitiva förmågor?

  Intressant att du anser att om jag inte gillar det Snillet sysslar med så borde jag lägga ner, ett alternativ till det är ju att visa vad han sysslar med.

mäskhästPublicerat den  9:59 e m - Nov 24, 2017

Men så Callmyr, en nyfiken ärlig fråga (med tanke på ”inte någon som jag vill förknippas med”): vilka vill du förknippas med?
( Jag följer er båda på twitter, och gillar överlag det ni gör. Jag tycker det är lite trist, inte att ni ”grälar”, men att ni drog ett streck i sanden.. Men men.. )

  adminPublicerat den  8:45 e m - Nov 25, 2017

  Jag vill inte förknippas med dem jag betraktar som oseriösa eller skadliga. I Snillets fall handlar det bland annat om att jag sedan lång tid tillbaka tycker att det enda han producerar är meningslösa ”slagord” och hetsande mot dem han betraktar som motståndare, kombinerat med lite ”lånat” material med eller utan lite bearbetning. Jag tror inte att det sättet leder till någon förändring, och dessutom anser jag att den förenkling av området/problematiken han står för är direkt skadlig.

FranzPublicerat den  4:40 f m - Nov 29, 2017

Ja, jag tänker väl inte kommentera er konflikt, men jag uppskattar trots allt att Johan ställer både en och annan inom lobbyorganisationerna mot väggen, i synnerhet då det inte är särskilt många i landet som gör det. När jag läser sådant som de där fullständigt bisarra påståendena rörande cannabisodlingars miljöpåverkan, så känner jag instinktivt att man bör exponera en lögnare/narcissist/bedragare/etc för vad denne är. Det handlar trots allt åtminstone emellanåt om personer som finansieras med skattemedel för att sprida rent nonsens.

Intressant för övrigt med att en studie hävdar korrelation mellan cannabisbruk och hjärtproblem, om än i sällsynta fall, men jag vill se mer forskning kring detta innan jag säger bu eller bä.

  adminPublicerat den  1:50 e m - Nov 29, 2017

  Ang Snillet så är jag inte helt säker på att hans agerande ”gynnar saken”, jag är inne på att det motverkar och jag tycker han är för grund/ytlig i sin erfarenhet och kompetens. Jo, det finns ett par vetenskapliga artiklar om cannabisanvändning som del av hjärtdöd, både några ”forensiska” och även studier angående effekter på hjärtat. Jag skrev ett blogginlägg om det under 2016 men det är inte tillgängligt f n tills jag bestämt mig för hur jag ska göra med mina tidigare inlägg.

   FranzPublicerat den  2:58 e m - Nov 29, 2017

   Ja, jag såg det när jag sökte runt på nätet lite, men det tycks finnas en hel del osäkerhet kring detta, vilket inte framgick med någon större tydlighet när Stefan Falk nämnde detta. Jag är inte heller övertygad om Falks objektivitet och/eller kunskaper i ämnet, då han bland annat använt Dunedin-studien som argument mot cannabis och motsätter sig medicinsk cannabis. I förlängningen tolkar jag det som att Falk anser att personer som Andreas Thörn även fortsättningsvis ska betraktas som kriminella för att dessa försöker lindra sina svåra åkommor och Falk har även uttryckt tvivel rörande cannabis effektivitet, vilket i så fall skulle innebära att personer som Thörn ljuger, inbillar sig eller överdriver de lindrande effekterna. Falks insändare till Sundsvalls Tidning vittnar även om en emellanåt ohederlig debattstil.

   Jag tycker själv att Johan Svensson kan vara onödigt provokativ/dryg ibland och debatten skulle nog må bättre ifall alla parter kunde hålla god ton (jag har själv gjort en del klavertramp i det sammanhanget), men hans envisa ifrågasättande är något jag kan uppskatta. Detsamma gäller ju för övrigt många av dina inlägg i debatten, som dock brukar hålla en högre nivå om inte annat för att du brukar ägna dig åt ingående efterforskningar.

Lämna ett meddelande