Västerbottens läns landsting svararI mitt inlägg om den person som tog livet av sig efter kontakter med psykiatrin i Västerbottens läns landsting ställde jag frågan om vilka åtgärder som landstinget tagit fram utifrån att de i pressmeddelandet skrev ”Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning.”

Nu har landstingets chefläkare Solveig Hällgren svarat:

”Åtgärderna handlar om att se över och förbättra kommunikationen mellan vårdenheter så att samarbetet ska fungera så bra som möjligt. Och att det finns tydliga rutiner, på varje enhet, för att ta emot, bedöma och hjälpa personer psykisk ohälsa och/eller missbruk.”

Det är ju märkligt att det ska krävas ett självmord för att ett landsting ska inse att det är bra att det finns rutiner för olika enheter inom psykiatrin som har patientkontakter för hur man ska hantera personer med psykisk ohälsa. Och att det är bra om kommunikationen mellan dem fungerar. I min enfald trodde jag det var grundfundament för vården i allmänhet och psykiatrin i synnerhet.

Eller så bevittnar vi det jag tänkt en hel del på under senaste tid utifrån mina kontakter med patientnämnd och tillsynsmyndigheten IVO – det är mycket av kejsarens nya kläder och ord som ser ut att betyda något men som enbart är till för att ge ett sken av att något görs.

Om du gillade texten - DELA i stället för att gilla!

2 reaktioner till “Västerbottens läns landsting svarar”

  1. Viktigt område för granskning. Vad hände med den lagstadgade skyldigheten att upprätta en Samordnad Individuell Plan som är tänkt att tydliggöra fördelning mellan Socialtjänst och Landstingsvård, alltså soc/ och tex psykiatri eller primärvård.
    Vore det inte lämpligt att upprätta en sådan mellan vårdgivare också?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *