När en oseriös debattartikel blir en nyhet med hjälp av TT

Det är inte jätteofta det sker, men igår hände det – en debattartikel inom det narkotikapolitiska området letade sig in på nyhetsplats i en rad olika tidningar.

Det började med att en tullåklagare, Oscar Lindvall i Malmö, skrev en debattartikel i Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad.

Det blev sedan till en nyhet i t ex Smålandsposten, Corren och Svenska Dagbladet. Huvudtemat i dessa nyhetsartiklar är debattartikelns påstående att det föreligger en risk för kollaps i den svenska narkotikapolitiken. Men det finns en hel del problem med dessa nyhetsartiklar, jag återkommer till det nedan.

En stor del av problematiken med nyhetsartiklarna kommer från Lindvalls debattartikel. Den är inte bara tendentiös utan full med felaktigheter och lögner. Det är för visso inte särskilt unikt för en debattartikel inom narkotikaområdet, möjligtvis är det lite förvånande att en åklagare ägnar sig åt det.

Debattartikeln inleds med ett påstående om

”Många tunga narkotikamissbrukare har börjat sin utförslöpa med att röka cannabis och det finns gott om forskning som visar att människors förmåga att tänka klart försämras av cannabismissbruk.”

Att cannabis är psykoaktivt och påverkar verklighetsuppfattningen är en del av poängen med droganvändningen, precis som vilken drog som helst, alkohol till exempel. Hur stor denna påverkan är beror som alltid på dosintaget, och för cannabis del även på relationen THC och CBD, där det som framgår av länken är THC som står för ruseffekten och CBD kan sägas vara en ”motvikt”. Men detta är inget som läsaren av åklagarens debattartikel får veta utan det förtiger/döljer åklagaren till förmån för en form av ”svartmålning”.

För övrigt är det också så att CBD också är en av de främsta anledningarna till varför cannabis är intressant som läkemedel. Och det är det som debattartikeln riktar in sig på och baserar sitt påstående om möjlig kollaps på. CBD:s medicinska potential framgår till del i faktarutan i denna nyhetsartikel hos SVT om att Andreas Thörn i vintras beviljades tillstånd för att behandlas med medicinsk cannabis (jag och Andreas skrev ett par debattartiklar om hans rätt till hälsa under hans kamp).

Debattartikeln berör (indirekt) Andreas Thörns rätt till hälsa genom att ta upp medicinsk cannabis, men Lindvall är helt ointresserad av att cannabis är det enda som fungerat för att lindra Thörns smärta. I stället skriver Lindvall att

”På detta sätt slås det in en kil i den svenska narkotikapolitiken; genom att utnyttja Läkemedelsverkets agerande som förevändning försöker de som ivrar för en legalisering få till stånd en avkriminalisering av cannabisbruk.”

Det är i bästa fall insinuant och påföljande formuleringar om cannabis medicinska egenskaper är i bästa fall raljanta. Åklagare Oscar Lindvall är antingen helt ointresserad av att människor som lider ska få hjälp eller så är han okunnig om all den forskning som pågår om cannabis medicinska egenskaper och forskningens positiva resultat hittills trots att den är i sin linda.

I stället för att utgå från fakta sprider Lindvall vidare en rad påståenden och antydningar om att hanteringen av medicinsk cannabis är oseriös och att det är lätt att få cannabis på recept utomlands och sedan föra in den i Sverige. För den som följt olika individer som försökt få till stånd detta i sin kamp för att få tillgång till medicinsk cannabis så blir Lindvalls påståenden ytterligare bevis för att det han ägnar sig åt är att debattera utan saklig grund. Hur många fall där det som Lindvall påstår redan idag är lagligt har skett? Hade han åtminstone presenterat siffror på det hade han varit saklig och haft grund för det han påstår.

Lindvall skriver vidare ”Att cannabis för medicinskt bruk blir alltmer accepterat gör också att risken för total legalisering ökar”, detta utan att belägga hur han motiverar denna alarmism. Men värre är att han hävdar genom att fortsätta den meningen med ”och att missbruket av cannabis och efterfrågan på andra droger, till exempel rökheroin, stiger”. Helt utan grund/källa kopplar åklagaren samman medicinsk cannabis med ökad efterfrågan på rökheroin. Det är oärligt. Precis som påståendet ”En betydande andel av dem som får cannabis för medicinskt bruk efterfrågar tyngre droger.”.  Kanske tänker Lindvall att eftersom han är åklagare kan han komma undan med ogrundade påståenden och beskyllningar, man får hoppas att det inte är karaktärstypiskt för svenska åklagare. Eller så saknar Lindvall kunskap om att det inte finns stöd för den så kallade gateway-teori som han syftar på. Att debattera narkotikaområdet utan kunskap är ju en gedigen svensk tradition som jag påtalat flera gånger, men det är väldigt olyckligt.

Det är än mer olyckligt när en osaklig debattartikel blir nyhetsartikel. Det är nyhetsbyrån TT som gjort en ”nyhet” av debattartikeln och spridit den vidare. Nyhetsbyrån TT har i dagarna för övrigt varit i ett litet blåsväder i media om ett samarbete de har där de sprider scientologkyrkans osakliga och oseriösa nyheter inom psykiatriområdet vidare.

Corren och Smålandsposten återger förutom debattartikelns påstående om kollaps-risken TT:s intervju med åklagare Lindvall där denne påstår att Tullen haft flera fall där naturläkare i Nederländerna skrivit ut stor mängd cannabis under ”medicinsk cannabis-flagg”.

Svenska Dagbladet är dock värre. Förutom att de återger TT:s nyhetsartikel så återger de flera av faktafelen/lögnerna från debattartikeln.

Det här är bekymmersamt. Förutom problemen med den oseriösa debattartikeln är TT:s intervju problematisk. Så som Lindvall beskriver medicinsk cannabis-hantering i Nederländerna fungerar det inte. I själva verket är medicinsk cannabis i Nederländerna mycket reglerad och begränsad, vilket bland annat beskrivs här på myndigheten OMC:s hemsida. Så det Lindvall påstår i artikeln är en lögn, och hade TT eller de tidningar som använder TT:s material gjort en enkel faktacheck via Google hade de hamnat på den sidan jag länkar där det framgår att Lindvalls påstående inte stämmer.

Ironin i Smålandspostens publicering blir hög givet att det under artikeln står följande:

Finns det ingen källkritik eller google-kunskap kvar bland svenska journalister? Eller är det bara så att det är inom drogområdet som detta händer gång på gång, det är inte första gången jag skriver om det. Kanske är det så att givet den rådande svenska föreställningen om narkotika i allmänhet och cannabis i synnerhet så är det fullt tillåtet för media att servera vilka lögner som helst så länge de stödjer ”det narkotikafria samhället”-målet och ”knark är bajs”-andan.

Det skulle vara intressant att höra några journalister kommentera ovanstående!

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *