Om cannabis, IQ och vetenskap

I början av veckan sändes ett avsnitt av SVT Vetenskapens värld (SVT Play tom 170828). Det programmet har jag skrivit om tidigare, då handlade avsnittet om spice där den vetenskapliga nivån lämnade en hel del i övrigt att önska.

Denna gång handlade avsnittet en hel del om resultat från den så kallade Dunedin-studien, och även denna gång lämnar avsnittet en del i övrigt att önska. Bland annat togs forskning utifrån Dunedin-studie som berör cannabis och IQ upp.

SVT Vetenskapens Värld slog fast att cannabis minskar IQ, det nämndes att andra studier bekräftar det. Fast det nämndes inte ett ord om att Dunedin-studien är kritiserad och att många andra studier visar på andra resultat om hur cannabis påverkar kognitionen/IQ (följ dessa två länkar för att se vad jag skrivit om respektive tagg). SVT Vetenskapens värld anstränger sig alltså igen för att inte vara särskilt vetenskapliga eller seriösa. En mer neutral och komplett bild av den vetenskapliga debatten/de olika vetenskapliga resultaten, inkl kritiken mot Dunedin-studien om IQ, hade varit passande. Det verkar som att SVT:s vetenskapsredaktion behöver höja sin nivå rejält vad det gäller narkotika, men även vad det gäller vetenskap…

I veckan publicerades för övrigt ny forskning om cannabis och kognition/IQ. Forskningen kommer att publiceras i den vetenskapliga tidskriften Addiction längre fram. Denna gång kommer resultaten från en brittisk studie som följt tvillingpar. IQ har mätts vid 5, 12 och 18 års ålder, och cannabisanvändning vid 18 års ålder. Denna studie visade att cannabisanvändare hade lägre IQ än de som inte använde cannabis (I Dunedin-studien finns annat resultat… se länk ovan). Samtidigt visar den nya studien att det inte fanns något samband som visar på att cannabisanvändningen minskar IQ-nivån. En av studiens slutsatser är att IQ-nivå handlar om genetisk uppsättning.

Denna nya studie motsäger alltså till del den så kallade Dunedin-studiens resultat, och särskilt intressant är att åtminstone en av forskarna ligger bakom båda studierna. Jag har tyvärr inte tillgång till artikeln i sin helhet, det hade ju t ex varit intressant att se om den nya artikeln innehåller några kommentarer till den kritiserade Dunedin-studien.

En annan intressant notering måste göras vad det gäller ovannämnda studier, och forskning/vetenskap i allmänhet. De flesta saker som studeras, inte minst inom drogområdet, är komplexa, och det krävs oftast flera studier, både studier som upprepar tidigare forskningsdesign men på annat material och helt nya studier på samma frågeställning, för att man ska kunna dra några säkrare och generaliserbara slutsatser.

Att dra allt för några säkra och generaliserande slutsatser på en enda studie är inte särskilt seriös vetenskap. Utifrån det är det intressant att notera en diskussion som följde på att Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) i veckan publicerade ett inlägg på sin Facebook-sida. Det handlade om en artikel i Washington Post som bygger på en forskningsartikel från 2015, vilken visar på en liten akademisk förbättring för universitetsstudenter när de inte fick (laglig) tillgång till cannabis (studien kommenteras intressant här).

Det enligt mig mest intressanta med RNS-inlägget utspelar sig i kommentarsfältet. Där uppstår, igen, en debatt mellan narkotikapolisen Lennart Karlsson (ordf i SNPF och aktiv i RNS) och Piratpartiets drogpolitiske talesperson Johan Svensson (även admin i FB-gruppen med det pretentiösa namnet Centrum för narkotikavetenskap, som den långt ifrån lever upp till, men  även känd som ”SnilletJohan” på t ex twitter):

Det intressanta är för det första att svensk drogdebatt ofta blir ”slänga vetenskapliga rapporter i huvudet på varandra”. Detta trots att en enskild forskningsartikel dels ofta inte säger så mycket som enskild artikel och dels kan vara behäftad med olika metodsvagheter etc som allt för ofta inte omnämns.

För det andra är det rätt typiskt för svensk drogdebatt att tonen inte alltid är så god, det är olika epitet hit och dit, raljerande med motståndaren och det är ibland postningar enbart med syfte att misskreditera ”motståndarsidan”.

Jag har tidigare propagerat för parollen att svensk drogpolitik ska bygga på fakta och vetenskap (SVT Opinion). Jag borde nog lägga till ”seriös tolkning av vetenskapliga studier”. Men jag funderar på att om vi inte även skulle må bra av att lägga till att svensk drogdebatt måste bygga på ett mer konstruktivt debattklimat (med insikt om att åtminstone tidigare debatt från min sida ibland kan betecknas som kasta sten i glashus, även om jag åtminstone på senare tid försökt ansträngt mig i att efterleva ovanstående önskemål).

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

3 reaktion på “Om cannabis, IQ och vetenskap”

  1. Bra artikel Magnus Callmyr. Jag håller med dig om att tonläget ibland kan vara uppskruvat och att jag också ibland har kastat stora stenar i glashuset. En liten edit bara. Idag är jag bara passiv medlem i RNS då jag nu är aktiv i SNPF.
    Må bra så ses vi i glashuset 😜
    Mvh Lennart Karlsson

    1. Tack! Och bra med din korrigering! Jag var lite osäker på om du hade någon roll i RNS Sthlm så jag chansade på ”aktiv i RNS” och tänkte att jag kan komma undan med att betala medlemsavgift är ett uttryck för aktivitet, något som jag inte heller vet om du gör men även det var en chansning. hehe = ”vill alltid ha sista ordet”. Just tonläget kommer jag återkomma till, bland annat för att jag vill ha fler, från alla sidor, i narkotikadebatten och jag tror att tonläget är en sak som kan hindra det. Men det är också svårt eftersom flera av oss, jag och du är jag 100:a på, drivs av det lidande vi ser och då kan det hetta till. Men det är lite annat än det jag ibland ser i debatten som jag kommit till slutsatsen att det hindrar det jag vill åstadkomma = mer engagemang mot lidandet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *