Stämmer det Pelle Olsson påstår om effekter av cannabislegalisering?

Pelle Olsson är nog den aktör som såväl det offentliga Sverige som lobbyrörelsen för restriktiv och repressiv narkotikapolitik använder allra mest, trots att det vid flera tillfällen har framgått i t ex mina granskningar att han inte återger fakta på ett korrekt och trovärdigt sätt.

Nu när det politiska och officiella (myndigheterna på statlig, regional och kommunal nivå) Sverige samlas i Almedalen har Pelle Olsson varit i farten igen.

Ett av IOGT-rörelsens propagandaorgan Accent skriver om ett av Pelles seminarier i Almedalen.

Fakta talar sitt tydliga språk” hävdar Accent. Frågan är då hur seriösa och trovärdiga Accent är när de rapporterar detta.

Sedan hävdar man (dvs Pelle Olsson och Accents okritiska rapportering som det måste förstås) att ”I legaliseringens spår har alkoholkonsumtionen ökat”. Frågan är då vilket samband de upptäckt mellan legalisering av cannabis och alkoholkonsumtion, men eftersom jag inte var närvarande vid seminariet kunde jag ju inte ställa den kontrollfrågan. Det hade ju varit bra om Accent gjort det. Nu står vi med frågan om en ökad alkoholkonsumtion, vilket det inte finns någon anledning att betvivla (eller så gör det det), leder till (i någots spår) ökad alkoholkonsumtion.

En tidigare forskningsartikel (på tillgänglighet av medicinsk cannabis) har visat att det inte finns något samband (PDF).  Och annan forskning visar att om något så är det komplext med indikationer ”åt båda hållen”. Men kanske är det så att Pelle tittat på försäljningsvolymer, eller de tidningar som rapporterat om volymer, utan att göra statistiska analyser för att se ev samband, något som alltså är helt ointressant då att enbart titta på siffror utan att analysera dem statistiskt är ointressant och oseriöst. Men som vanligt kan jag konstatera att det som Pelle Olsson påstår inte är med verkligheten överensstämmande, åtminstone gällande detta påstående.

Nästa påstående som levererades i Almedalen var att ”Andelen trafikdöda på grund av cannabis har mångdubblats.” . Det är särskilt intressant eftersom det nyligen kom forskning som studerat just detta. Forskningen publicerades i den vetenskapliga tidskriften American Journal of Public Health den 22 juni i år.  I den statistiska analysen jämförde man antalet trafikdöda i Colorado och Washington (de delstater som haft legaliserad cannabis längst) med åtta ”kontrolldelstater” som inte legaliserat cannabis. Den vetenskapliga slutsatsen blev att det var ingen skillnad mellan de båda grupperna. Ännu ett falskt påstående från Pelle Olsson alltså, och som IOGT:s Accent okritiskt sprider vidare.

Sjukhusvistelser har jag skrivit om tidigare. Och nästa stora område som Pelle Olsson tog upp var brottsligheten. Accent skriver om att det antogs att den skulle minska till följd av legaliseringen och Pelle Olsson tillåts i artikeln konstatera att ”Men så blev det inte.”.

Det man har sett i forskning hittills, baserat på ändring i lagstiftning, t ex medicinska marijuana, är att siffror pekar på en liten nedgång men att den inte är statistiskt säkerställd för samband med cannabislagstiftningens förändring. Även i denna ”populärartikel” finns det flera källor som pekar på en minskning i kriminalitet. Och så finns det forskning publicerad tidigare i år som pekar på såväl minskning av alkoholkonsumtion som vissa brott som våldtäkt och stöld. Så det är minst sagt ytterst tveksamt om Pelle Olsson har grund för sitt påstående om att ”så blev det inte”.

Det är märkligt att Pelle Olsson kan agera på det sätt han gör och att inte fler ifrågasätter hans påståenden.


FOTNOT: Jag skriver denna granskning eftersom det för att minska narkotikaproblem är viktigt med trovärdig information. Att mottagare av budskap, t ex för att minska problem, känner förtroende för såväl avsändare som budskapet i sig är viktigt för att informationen ska ha någon som helst långsiktig effekt. Det gäller inte minst när mer information är tillgänglig en googling bort.

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

En reaktion på “Stämmer det Pelle Olsson påstår om effekter av cannabislegalisering?”

  1. Pelle Olsson saknar all slags trovärdighet, något som han har demonstrerat gång på gång och som ju även du har tagit upp tidigare, Magnus. Det är fullständigt skamligt att den här personen fortfarande ges utrymme, även om det i just det här fallet skedde i en propagandaskrift.

    Pelle Olsson är ju polare med Thomas Lundqvist, en annan välkänd/ökänd förbudsprofitör, som han gärna hänvisar till som en pålitlig källa. Att Lundqvist utsatts för kritik både nationellt och internationellt är uppenbarligen inget man ska fästa sig vid. Lundqvist har bland annat velat få folk att tro att det bildas lösningsmedel i hjärnan när man röker cannabis, men trots dumheter av den här magnituden så krävde Olsson att kritiker ska visa Lundqvist ”ödmjukhet”. I en så kallad ”öppen debatt” för fem år sedan skämde Olsson ut sig fullständigt, då vart och vartannat argument han försökte med sköts ner av (pålästa) kritiker. Bland annat ville han få folk att tro att alla (obs! ALLA) världens forskare är överens om cannabis skadeverkningar. Det fick han ta tillbaka efter att ha ställts mot väggen, men det demonstrerar hur han och många av hans vapenbröder tror att man kan slänga ur sig vilka dumheter som helst och räkna med att folk bara sitter och lapar i sig. Å andra sidan är det också det folk under alltför lång tid har gjort, så den skarpa kritiken han och hans gelikar numera emellanåt utsätts för kanske känns lite ovant… Olsson menade också att han ställer sig ”tveksam” Nils Bejerots förslag att ”knarkare” ska deporteras till koncentrationsläger. ”Tveksam”..!

    Den ”öppna debatten” slutade med att möjligheter att kommentera stängdes av, varefter Olsson publicerade en slutreplik där han menade att de som kritiserade hans svammel är ”odemokratiska”. Därefter togs hela den ”öppna debatten” bort.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *