IVO riktar kritik mot allmänpsykiatrin vid USÖDet har varit ett ärende som pågått en tid, min anmälan i höstas angående den vård jag fått vid psykiatrin på Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ). Nu har det slutliga beslutet kommit.

IVO gör följande ställningstagande:

”IVO kan konstatera att vården brustit vad gäller kontinuiteten i patientens vård och behandling”.

Det är bra att IVO ger mig rätt i att vården jag fått vid allmänpsykiatrin vid region Örebros USÖ inte varit bra. Det har visserligen även chefen för allmänpsykiatrin redan konstaterat, vilket dels har fått till följd att den läkare jag hade 2015-2016 inte längre jobbar kvar och dels att IVO öppnat ett granskningsärende av läkarens yrkesutövning efter anmälan från region Örebro län.

Dessutom har min anmälan resulterat i att USÖ har gått igenom och vidtagit åtgärder kring någon/några processer. Så alltid något. MEN. Och det finns ett stort men. Det är uppenbart att psykiatrin i Örebro län fortfarande inte fungerar särskilt bra, vare sig allmänt eller för min del.

Att det inte bara är jag som har svårt att få fungerande hjälp från Örebropsykiatrin visar dels media (NA har nyligen haft både en insändare och en artikel om problemen) och dels kommentarer och mail som jag fått efter att jag skrivit några inlägg om mina problem med vården (jag är ledsen att jag inte orkat svara men mitt mående har gått utför under en längre tid nu och då även orken).

När jag anmälde allmänpsykiatrin till IVO hade jag inte fått någon tillräcklig eller fungerande vård under ett års tid, förutom otillräcklig medicinvård, och dessutom påstod allmänpsykiatrin att de slarvat bort en utredning om min NPF-diagnos. Den utredningen, utförd av psykiatriprofessor Sten Levander hittades under våren i år, samtidigt som en psykolog gjorde om en utredning av mig och kom fram till samma slutsats som Levander.

Allmänpsykiatrin hade dessutom överfört mig till vårdcentralen då, vilket såväl min allmänläkare som den psykiatriker som min vårdcentral har anställd påtalade var felaktigt då de inte kunde erbjuda mig den vård jag behöver – något som enbart allmänpsykiatrin kan. Det stod klart i början av vintern och vårdcentralen skickade då i november/december någon gång en återremiss till allmänpsykiatrin. Jag har dock fortfarande inte fått träffa någon läkare (psykiatriker), vilket behövs för att de ska kunna erbjuda mig samtalsterapi som det i 2 års tid talats om att jag behöver. Det var psykiatrikern från vårdcentralen också inne på (så klart) och i samråd med psykologen vid USÖ försökte de skicka en remiss till dem som har hand om samtalsterapin, en remiss som inte godkändes eftersom psykiatrikern inte var anställd vid USÖ-sjukhuset utan ”enbart” vid en vårdcentral. Så nu har över två år gått utan att jag fått fungerande vård – inte undra på att IVO riktar kritik mot region Örebro län…

Jag tyckte dock att formuleringen var lite väl vek så jag klagade på den. IVO svarade då med ett förtydligande att ”God kontinuitet leder till säker vård där patienten upplever trygghet och inte behöver uppleva något avbrott i vården. Kontinuitet i vården innebär också att samordningen av vården optimeras för att säkerställa ordinerad och/eller planerad behandling. Som framgår av beslutet den 22 maj 2017 har vårdgivaren inte uppnått något av detta varför IVO:s skrivning är kritisk till vårdens utformning”.

Nu ska det bli spännande att se om vården vid USÖ:s allmänpsykiatriska klinik äntligen kommer att komma igång. Jag är inte helt övertygad om att det kommer att fungera. Min uppfattning är att det finns ett allvarligt systemfel i svensk psykiatri som inte har uppmärksammats och problematiserats tillräckligt.

För övrigt är ett av alla problem att området lider av centrala tjänstemän, t ex en rad så kallade ”psykiatrisamordnare”, som inte gjort sitt jobb med att identifiera problemen och utverka åtgärder. Kanske har de varit mer fokuserade på att gynna den egna tjänstemannakarriären… Detta område är minst lika illa ute som beroendeområdet så det är nog dags att försöka lägga lite energi av att debattera psykiatrin mer!

Om du gillade texten - DELA i stället för att gilla!

En kommentar till “IVO riktar kritik mot allmänpsykiatrin vid USÖ”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *