• magnus.callmyr@gmail.com

Granskning av harmreduction.nu – del 2

Granskning av harmreduction.nu – del 2

En vän uppmärksammade mig på att föreningen Harm Reduction.nu som jag granskade i ett inlägg förra veckan eventuellt har kommenterat min granskning.

Föreningen skriver på sin Facebooksida ett inlägg som börjar med ”Det har kommit till vår kännedom att det förekommer en debatt kring Harm Reduction.nu som inte är korrekt.”.

Min första reaktion var att det kan inte vara mitt inlägg som de syftar på eftersom det inte är någon ”debatt”. Men så kom jag att tänka på vad en person sade till mig när jag började på RFHL, att ”det kommer att bli problem eftersom de varken kan tänka, skriva eller resonera”. Så frågan är om denna Wiki-länk kan hjälpa inblandade personer att förstå vad debatt är. Men om jag får hjälpa Harm Reduction.nu så menar de nog att det har publicerats en granskning som inte enligt deras åsikt inte är korrekt.

Föreningens kommentar i sin helhet ser ut så här:

Faksimil från HR.nu:s Facebook-sida.

I mitt inlägg lyfte jag fram en hel del oklarheter som jag försökt få besvarade genom att fyra gånger kontakta HR.nu med frågor. De valde att inte svara. Det jag frågat om har rört föreningens demokratiska uppbyggnad, hur styrelsen ser ut, hur ekonomin ser ut, hur verksamheten finansieras och vilka som jobbar i föreningen. Fullt adekvata frågor för oss som tror på att en opinionsbildande verksamhet inom drogområdet måste vara seriös. HR.nu tycker att min uppmärksamhet är ”olycklig”, om de inte hade haft något att dölja borde de inte benämna uppmärksamheten olycklig.

Jag nämner RFHL i inledningen, och jag berörde RFHL i mitt första granskande inlägg utifrån personsammansättningen som figurerar i HR.nu:s sociala medier. Förutom de omnämnda har även den inblandade forskaren Björn Johnson från Malmö högskola berättat att han har haft kontakt med Mikael Zeander. Zeander anställdes på RFHL i början av 2016 för att arbeta med ett projekt som Allmänna Arvsfonden betalar för, och enbart det (varför enbart det har med LAS-juridik att göra). Jag ställde p.g.a dessa indikationer även frågan till HR.nu vilken kopplingen till RFHL är, men fick så klart inget svar på det.

Jag trodde ändå när jag skrev det första inlägget att det var osannolikt att RFHL var inblandade i föreningen HR.nu och direkt och/eller indirekt finansierade föreningen HR.nu:s verksamhet, eftersom det som jag tolkar ett svar jag fått från Socialstyrelsen skulle strida mot reglerna för RFHL:s statsbidrag på 2,4 Mkr.

I sin FB-kommentar skriver HR.nu att de är en förening i uppbyggnadsfas med en interimstyrelse. Att det skulle ske nu låter mycket märkligt eftersom det framgår av Allabolag-länken i första inlägget att föreningen bildades av Antonny Illes redan 2011 och sålunda borde ha haft en rad årsstämmor i linje med hur en förening ska fungera om den sköts seriöst (se länken ovan).

HR.nu skriver också att verksamheten finansieras med ”egna medel”, då hade det varit intressant att ta del av föreningens bokslut som jag efterfrågade. Fast det stämmer ju inte med att de hävdar att verksamheten är under uppbyggnad etc, då kan det ju inte finnas några egna medel än. Såvida inte svaret betyder att de aktiva tar semester och betalar alla avgifter, flygresor, logi etc själva, vilket torde vara ytterst osannolikt. Något är helt klart skumt med ekonomin.

Eller så är det så att RFHL försöker föra Socialstyrelsen bakom ljuset. För i en annan granskning som jag håller på med hittar jag detta avsnitt i RFHL:s verksamhetsberättelse för 2016:

Där kallas HR.nu för ett ”fristående projekt”. Så frågan blir då, förutom RFHL:s inblandning och roll, är HR.nu en förening, ett nätverk eller ett projekt?

Det finns helt klart en koppling till RFHL. Fast det blir också märkligt eftersom om man läser den verksamhetsplan som det högsta beslutande organet för RFHL, förbundskongressen, antog på senaste förbundskongressen 2015 finns inget skrivet om de harm reduction-åtgärder som HR.nu driver, t ex konsumtionsrum och heroinförskrivning. Och om det finns några medlemmar kvar i RFHL som minns RFHL:s alla turer och problem med det så kallade legalförskrivningsförsöket med allt från okontrollerad utdelning av narkotika till dödsfall/mord i närheten av RFHL:s lokaler så antar jag att dessa skulle ha ett stort behov av att diskutera om RFHL än en gång ska driva något liknande, denna gång med heroinutdelning. Å andra sidan, som jag kommer visa i en kommande granskning, är det ju lite si och så med respekt för demokratin inom RFHL…

Och läser man sedan intervjun med RFHL:s förbundsordförande Inger Forsgren i CAN:s tidskrift Alkohol & Narkotika nr 2/17 så blir det än märkligare med RFHL:s inblandning i HR.nu.

Enligt den artikeln vänder sig inte RFHL (längre) till personer som brukar narkotika, dvs som är i behov av de harm reduction-åtgärder som HR.nu driver.

Det som framkommer steg för steg om HR.nu:s organisation blir allt märkligare. Och än märkligare är varför en forskare som Björn Johnson beblandar sig med denna härva. Jag förvånades igår av att han, som åtminstone ibland påstår sig vara oberoende forskare, till och med gillade HR.nu:s påståenden om ”debatten” och organisationen.

Saker är helt klart inte alltid vad det verkar som. Och individer är inte alltid så som man tror att de är. Det senare är väl det tråkigaste med denna härva.

Om du gillade texten - DELA i stället för att gilla!
admin

En reaktion på ”Granskning av harmreduction.nu – del 2

Recension: Idéerna som tände debatten – Narkotikan i medierna | Magnus Callmyrs hemsidaPublicerat den  4:45 e m - Jul 14, 2017

[…] mycket mer än LARO påminner om legalförskrivningsprojektet, här exemplifierat från den till RFHL anknutna organisationen Harm […]

Lämna ett meddelande