• magnus.callmyr@gmail.com

Vad är Harmreduction.nu ?

Vad är Harmreduction.nu ?

När jag började på RFHL som organisationssekreterare 2015 träffade jag en person som precis hade börjat dels som kanslichef och dels som vice förbundsordförande för RFHL. Han heter Antonny Illes, och jag förvånades först av hur han kunde ha hamnat på de posterna med tanke på hur dålig kunskap om RFHL:s verksamhetsområden han hade.

Före anställningen vid RFHL hade Antonny Illes bedrivit ett företag som precis gått i konkurs, ett företag verksamt inom kosttillskott- och byggindustrin. Så det gav inte intryck av stora kunskaper inom det sociala området och beroendeområdet. Det framkom dock snart att han hamnat där han hamnat på RFHL till följd av den personstrid som pågick under 2014-2015 inom RFHL, där resultatet av bland annat avsteg från god föreningsdemokrati ledde till att Inger Forsgren behöll ordförandeposten. Däremot är jag tacksam för att Illes lärde mig mer om hur utbrett läckaget från LARO är, så alltid något.

När jag i senvåras på nytt började intressera mig för svenskt drogområde efter en svacka träffade jag igen på Antonny Illes namn. Denna gång i samband med ett kommande seminarium i Almedalen, och en förening som deltar som arrangör av detta seminarium.

Seminariet har rubriken ”Hur kan vi minska narkotikadödligheten?” och har LARO-forskaren Björn Johnson vid Malmö Högskola som kontaktperson och politikern Björn Fries (fd S, fd V) som moderator och bokförlaget Verbal förlag med Mikaela Hildebrand och föreningen Harm Reduction.nu med Jenny Pira och just Antonny Illes som medarrangörer samt Facebook-gruppen Centrum för narkotikavetenskap (CNV) som crowdfundingarrangör.

Eftersom jag trots alla de år som jag bevakat svenskt drogområde aldrig hade hört talas om Harm Reduction.nu började jag söka efter information om vad det är för förening. Det finns dock i nuläget ingen hemsida.

En sökning på Allabolag.se ger dock informationen att det är en förening som bildades ungefär ett år före att Illes startade kosttillskottföretaget och att adressen till föreningen är densamma som Antonny Illes folkbokföringsadress. Måhända var föreningen ett sätt för att skapa försörjning före kosttillskott-företaget. Idag ser det dock ut som att föreningen Harm Reduction.nu inte haft någon verksamhet sedan starten 2011. Men nu dyker föreningen upp dels som medarrangör till Björn Johnsons seminarium och dels med en aktiv Facebook-sida.

Facebook-sidan presenteras föreningen med orden:

Harm Reduction.nu är en förening samt ett nätverk som arbetar för en humanare narkotikapolitik med mänskliga rättigheter som värdegrund och mot stigmatisering av människor som använder droger.

Det låter ju intressant. Så jag har studerat sidan och den består ofta av olika nyhetsartiklar inom harm reduction-området och svensk narkotikapolitik. Bland inläggen framkommer åsikter som att man vill införa harm reduction-åtgärder som konsumtionsrum och heroinförskrivning.

De två deltagarna från Harm Reduction.nu som kommer att delta på Almedalen-seminariet har också på Facebook-sidan lagt ut en hel del bilder och länkar från en harm reduction-konferens som hölls i maj i Montreal, Kanada, där de deltog.

Faksimil från Harmreduction.nu:s Facebook-sida

 

För att få veta mer om vad det är för förening och verksamhet har jag ställt ett antal frågor, per mail och på Facebook, till föreningen:

1. Vad är syftet med HR.nu?
2. Hur är föreningen organiserad?
3. Hur ser styrelsen ut, vilka innehar de olika posterna?
4. Hur många medlemmar har föreningen?
5. Har ni medlemsavgift och i så fall vilken?
6. Hur många anställda har HR.nu?
7. Vem/vilka är det som skriver på föreningens Facebook-sida?
8. Vad avses med ”nätverk” i presentationen av HR.nu? Vilka ingår i nätverket?
9. Kan jag erhålla ett ex av den senaste års-/verksamhetsberättelsen samt ett ex av senaste bokslutsuppgifterna (resultat- och balansräkning)?
10. Hur finansieras HR.nu?
11.Hur finansierades deltagandet vid HR17?
12. Hur finansieras deltagandet vid Almedalen 2017?

Trots flera påminnelser har föreningen inte velat besvara dessa frågor. Och vad jag kan se besvaras enbart frågan om syftet på föreningens Facebook-sida.

Det blir mycket märkligt när en förening inte vill svara på enkla frågor som hur den är organiserad, vem som sitter i styrelsen, hur verksamheten har sett ut, hur den finansieras och hur verksamheter som deltagande i aktuellt Almedalen-seminarium finansieras. Varför vill de inte vara transparenta med detta? Vad vill de dölja?

Föreningen verkar ha minst två personer anställda och en ekonomi som tillåter såväl resa och uppehälle, logi mm för två personer i Kanada och två personer i Almedalen samt konferensavgift (7-11.000/pers) i Kanada och seminarieavgift i Almedalen (se nedan).

Vad det gäller arrangemanget i Almedalen ställde jag fråga om ekonomin till seminariets kontaktperson Björn Johnson. Han svarade utförligt:

”Vi samlade in drygt 5000 kr via individuella bidrag. Övriga intäkter står medarrangörerna, dvs. nätverket HarmReduction.nu och Verbal förlag för. Vi avbröt insamlingen när nätverket gick in som finansiärer, eftersom vi då räknade med att ha så det räcker för att täcka alla kostnader. Kostnaderna är inte klara, men vi räknar med att de kommer uppgå till ca 10 000 kr (lokal, livesändning, programkostnad och ev. några tryckkostnader). Alla medverkande ställer upp gratis.”

OBS! Det är min fetning och inte Björn Johnsons.

Så denna förening utan någon öppen redovisning av sin ekonomi verkar ha god ekonomisk situation. Men varifrån kommer pengarna? Kommer pengarna från ett stort antal medlemmar eller kommer pengarna från industrin runt harm reduction, läkemedelsbolag och andra eftersom LARO ingår i fältet.

Som framgår av faksimilen från Harm Reductions Facebook-sida under konferensen var industrin runt Harm reduction mycket generösa med gåvor etc. Det skulle vara intressant att veta OM och i så fall hur mycket denna industri har varit beredda att betala för att möjliggöra politisk aktivism och lobbyism från bra plats i Almedalen. När en förening som Harm reduction är så noga med att dölja sin verksamhet är det ju inte utan att jag blir misstänksam kring vad som pågår.

Ett alternativ kan ju vara att det är någon annan organisation än Harmreduction.nu som står för finansieringen. Det känns visserligen osannolikt men såväl Illes som Pira har åtminstone tidigare varit anställda i RFHL. Det känns osannolikt eftersom RFHL enligt reglerna för deras statsbidrag inte får finansiera en annan organisations verksamhet. Men visst kan det vara så att RFHL har fifflat med skattepengar och bidrag (om de bekostat Harmreductions resor, konferensavgifter mm, vilket jag inte har belägg för i nuläget). Eftersom brukarrörelsen redan har drabbats av en skandal kring Svenska Brukarföreningen skulle det ju vara katastrofalt för brukarrörelsens trovärdighet om det har skett ännu en skandal med fiffel kring skattepengar.

Sedan är det intressant att detta seminarium äger rum i Soberian. Det är en plats där främst organisationerna inom ”IOGT-familjen” samlas och håller sina seminarier. Det är Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor (SLAN) som har ledartröjan och står för det praktiska och själva hyran, organisationer som vill hålla seminarier betalar sedan en avgift för det. De organisationer som är medlemmar i SLAN är dessa: PDF.

Bland SLANs medlemmar finns, förutom IOGT, allt från RNS, FMN, AMD, Smart och Unga Kris. Det vill säga organisationer som profilerat sig långt från att propagera för konsumtionsrum och heroinförskrivning etc. Frågan blir då hur de ser på att en organisation som Harmreduction.nu får hjälp och möjlighet att marknadsföra sina åsikter genom plats i Soberian.

En person som gjort sig känd i debatten, dels som ordförande för WFAD och dels som mångårig debattör inom IOGT-rörelsen, är Sven-Olov Carlsson. Nyligen uttalade han sig om drogliberaler och att ”Gå in och möta drogliberalerna i debattflödet” på Drugnews hemsida. Att möta ”drogliberaler” i debattflödet är kanske det samma som att hjälpa organisationer som förespråkar vad som ofta brukar kallas för drogliberalt, nämligen harm reduction, att få en bra arena och hjälp med att sprida dessa åsikter till politiker och andra i Almedalen. Jag tycker det känns lite motsägelsefullt så jag ställde två frågor till Sven-Olov:

1. Hur ser du på att Soberian möjliggör detta seminarium?
2. När du kritiserar ”drogliberala krafter”, blir inte den kritiken mindre trovärdig nu när Soberian möjliggör spridande av dessa åsikter genom Harmreduction.nu.s deltagande i Soberian?

Sven-Olov svarade: ”Du får tala med ansvariga för Soberian.”. Så han själv har antingen inga åsikter eftersom han överlåter svaret på frågan om hur han ser på detta till SLAN, eller så klarar han inte av att formulera dem i ett svar när han insett att hans trovärdighet minskar när han talar om att möta drogliberaler när hans egna organisationer släpper fram dem.

Och självfallet hade jag ställt frågor till SLAN. Jag frågade SLAN:s ordförande Anders Andersson, anställd inom IOGT-rörelsens utbildningsförbund NBV:
1. Hur ser du på att Soberian möjliggör detta seminarium?
2. Vad är anledningen till att ni bakom Soberian valt att släppa fram och marknadsföra detta seminarium?

Fråga ett svarade han att Björn Johnson kontaktat dem med ett seminarieupplägg som ”vi har ambitionen att det ska bli stor debatt omkring under årets almedalsvecka” och på fråga två svarade han att ”Vi marknadsför inte detta seminarium! Det är ett ansvar som Björn Johnsson och ansvariga för seminariet har. Vi har hyrt ut en ledig tid i Soberian som en del i Almedalsveckans öppenhet för debatt och yttrandefrihet.

Eftersom seminariet finns med i Soberians program på Soberian.se så sker ju en marknadsföring. Och bara det att erbjuda en bra plats med infrastruktur för ett seminarium är ju att hjälpa till med marknadsföring, och självfallet gynna yttrandefriheten om det är en organisations viktigaste uppgift.

Jag kan tänka mig att det finns en del medlemsorganisationer i SLAN som helst inte sett att SLAN var den organisation som möjliggjorde lobbying för heroinförskrivning t ex. Oavsett det så blir ju såväl Sven-Olov Carlssons och andras kritik mot ”legaliseringsrörelsen” mindre trovärdig när deras paraplyorganisation SLAN möjliggör seminarium.

Oavsett hur det ligger till med saker och ting är det märkligt att en organisation som inte haft verksamhet på många år helt plötsligt dyker upp, och att den när den gör det inte vill svara på frågor om hur den är organiserad och finansierad. Svensk narkotikadebatt behöver seriösa aktörer och det verkar inte Harm Reduction.nu vara.

Om du gillade texten - DELA i stället för att gilla!
admin

3 reaktioner på ”Vad är Harmreduction.nu ?

FranzPublicerat den  7:36 e m - Jun 20, 2017

Hmm, ja det där känns ju lite sådär utifrån vad du berättar. När jag läste rubriken så blev jag på lite gott humör, då jag tänkte att det är ju bra om nån ny organisation som vill få till en förändring dyker upp. Det är ju dock av yttersta vikt att sådana här aktörer är seriösa, annars kommer förbudslobbyn garanterat att använda dessa som exempel på hur oseriösa (alla) knarkförespråkare är.

Hoppas på en fortsättning på den här historien som inger större förhoppningar.

    adminPublicerat den  3:00 e m - Jun 21, 2017

    Ja, jag har länge efterfrågat seriösa organisationer som del i arbetet med att förändra vår narkotikapolitik. Denna organisation ser verkligen inte ut att vara en seriös organisation och det är helt obegripligt att andra medverkande inte upptäckt det och ger sig i lag med en organisation med den bakgrund och det sätt att agera som jag beskrivit. Jag har trott mer om övriga inblandade. Därför blir det också konstigt att de organisationer som hyr ut platsen fortsatt gör det trots att de fått insyn i vad det är för förening genom min granskning, men men…

Granskning av harmreduction.nu – del 2 | Magnus Callmyrs hemsidaPublicerat den  5:35 e m - Jun 26, 2017

[…] vän uppmärksammade mig på att föreningen Harm Reduction.nu som jag granskade i ett inlägg förra veckan eventuellt har kommenterat min […]

Lämna ett meddelande