Tips inför Almedalen 2017

Så är det åter igen dags för politikeventet Almedalen, och som vanligt pratas det en hel del beroendeproblematik samt narkotika och -politik.

Här listar jag de seminarier jag skulle ha gått på om jag varit i Almedalen, samt de seminarier jag ska försöka se om de sänds på webben.

Måndag 3/7

10.00 – 10.30  Marijuanalegaliseringen i Colorado – hur ser det ut i skolorna?

RNS anordnar seminarium med Staffan Hübinette om frågan. Låt mig gissa att budskapet är att det är ”elände i skolorna”.

11.00 – 11.30  Global narkotikapolitik – är FNs narkotikakonventioner hotade?

RNS fortsätter med ett seminarium där WFAD:s Linda Nilsson är med och pratar om UNGASS2019. Jag hade lyssnat på Lindas oro alternativt nästa seminarium

11.00 – 11.45  Hur kan vi förebygga missbruk bland nyanlända ungdomar?

Stiftelsen Choice talar under detta seminarium om de signaler vi hört i några år om problematiskt drogbruk bland nyanlända ungdomar och om deras insatser som de presenterat här tidigare. Om de fortsätter tro att det är dessa insatser som kan minska problematisk droganvändning bland de nyanlända är de fel ute. Men initiativet är bra och det kanske presenteras annorlunda på seminariet. I seminariet ingår en paneldebatt där dels 4 företrädare för Choice och så Systembolagets vVD verkar ingå, det blir säkert en jättespännande och dynamisk paneldebatt…

13.00 – 13.30  Är det socialliberalt att legalisera cannabis?

RNS anordnar seminarium/debatt om ovanstående fråga samt om harm reduction mellan Joar Forsell (ordf LUF) och Gabriel Romanus (tidigare socialminister/riksdagsledamot för Folkpartiet).

14.00 – 14.30  Cannabis – är det ett läkemedel?

RNS bjuder in till seminarium med Pelle Olsson. Jag har flera gånger granskat Pelle Olssons kunskaper, läs gärna här.  Och när du gjort det så antar jag att du gissar på att svaret som kommer att ges är nej, och då vet du att det är fel svar.

15.00 – 16.00  Behövs nolltolerans?

Ett intressant seminarium om alkohol anordnat av U-Fold. Frågeställningen är ”Enligt svenska forskare kan över hälften av alla alkoholberoende lära sig att dricka måttligt, och därmed undvika den stigmatisering som ofta förknippas med alkoholbehandling. Andra hävdar att nolltolerans är nödvändig – men vad säger vetenskapen?”

16.00 – 17.00  Efter legaliseringen i Colorado – vad händer? Fakta och myter

SLAN bjuder in till seminarium i Soberian om ovanstående frågeställning. Fakta (?) ges av Pelle Olsson (se ovan). Jag har inte sett så mycket forskning än från Colorado, frågan är om Pelle gjort det och var fakta kommer ifrån… Konspirationsvibbarna är höga dock utifrån programinfon ”De hälsovårdande myndigheterna mörkar statistiken och pressen tiger.”.

Eftersom det är Soberian kan det vara webbsändning från detta seminarium. Jag skulle alltså i stället välja nedanstående.

16.00 – 17.30  Alternativa fakta och myter om psykiatri – sant eller falskt?

Svenska Psykiatriska Föreningen ordnar seminarium på temat ”Under detta symposium kommer vi att bemöta några vanliga mytbildningar om psykisk ohälsa med vetenskapliga fakta.”

 

Tisdag 4/7

10.00 – 10.30  Berättelse från fyra Europeiska länder – vad krävs för att tillfriskna från narkotikamissbruk?

Mycket spännande, ECAD har seminarium med Erik Leijonmarck och Janina Engström och ska lämna svaret på en fråga som åtminstone inte vår socialstyrelse vet svaret på… Frågan är om ECAD levererar anekdoter eller forskningsresultat/vetenskap. Ska det kunna dras några slutsatser måste det ju vara forskningsresultat.

11.00 – 12.00  Nätdroger – roulett med livet som insats

I detta seminarium pratar en rättsläkare, en professor och en åklagare om hur handeln med nätdroger kan stoppas. Webbsändning.

13.00 – 13.30  Globaliseringens avarter – narkotika, våld och terrorism. Hur hänger allt ihop?

ECAD kör en repris på det jag skrivit om tidigare. Grr. Nu när jag varnat för detta seminarium rekommenderar jag i stället detta:

13.00 – 14.00  Hepatit C – Hur ska vi nå WHO-målet om eliminering av sjukdomen till år 2030?

U-Fold har samlat experter, forskare och politiker till ett seminarium om centrala åtgärdsbehov för utökad behandling av hepatit C.

14.00 – 15.00  Varför kommer missbrukarna tillbaka? Vad kan göras åt luckorna i missbruksvården?

ECAD har seminarium med en Göteborg(s)-politiker som profilerat sig hårt inom motstånd mot sprutbyte och en utvecklingsledare från Göteborg. Frågan är om Göteborg kan visa vägen. Det tror jag inte, men det hade varit intressant att lyssna på.

Ett av svaren på varför individerna med drogproblem kommer tillbaka är stigmatiseringen, den drivs bland annat av att individerna kallas för missbrukare och därmed påförs ett antal destruktiva och onödiga etiketter. Så ECAD och Göteborg visar åter igen sin kompetensnivå, vilket gör att jag tvivlar på att de har något bra svar på hur BEROENDEvården kan bli bättre.

17.00 – 18.00  Hur kan vi minska narkotikadödligheten?

Seminarium med deltagare från Verbal förlag, Harmreduction.nu och Malmö högskola under moderering av Björn Fries (politiker, fd S och fd V, nuvarande ?)  diskuterar en aktuell fråga. Jag återkommer i ett enskilt inlägg om detta seminarium när jag fått svar på en del frågor från deltagarna. Webbsändning som jag tolkar det i Centrum för narkotikavetenskaps FB-grupp vilket innebär att jag inte kommer kunna se den då jag är blockad där (förmodligen för att de ogillar granskning).

 

Onsdag 5/7

13.00 – 13.30  Aldrig Backa – om att bli mamma och sluta med droger

KRIS ordnar seminarium om tre livsberättelser. Även om anekdoter inte fungerar för att dra slutsatser är det alltid intressant, och ibland inspirerande att lyssna till dem.

14.00 – 14.30  Kriminalitet och missbruk – om att bryta mönster

KRIS förmedlar ännu en livsberättelse på det intressanta temat ”Kan man hitta tillbaks till livet trots en barndom präglad av utsatthet, våld och sexuella övergrepp istället för att för alltid fastna i kriminalitet och missbruk?”.  Krockar tyvärr lite med nedanstående intressanta seminarium.

14.30 – 16.00  Beroendevården i ett helhetsperspektiv

U-Fold ordnar seminarium om Socialstyrelsens åtgärdsplan mot de höga narkotikarelaterade dödsfallen. Självfallet enbart nickedockor med i panelen, så mina invändningar (debattartikel) kommer nog inte höras från något håll. Men U-Fold bossen Fred Nyberg är van och duktig på att smeka makten medhårs.

Webbsändning så jag skulle rekommendera KRIS och sedan se detta seminarium i efterhand och då ha läst min debattartikel före.

15.00 – 15.30  Kan fd kriminella missbrukare utbilda sig till att hjälpa andra lägga av?

KRIS har ännu ett intressant seminarium, som dessutom är viktigt. Mitt svar på frågan är självfallet och gärna!! Men det måste vara en gedigen utbildning med bas i fakta och vetenskap så att de kan förhålla sig till KRIS favoritmetod 12-steg på ett vetenskapligt sätt.

Ali Reunanen som håller i seminariet har jag träffat några gånger och han var mycket sympatisk trots att han var väl medveten om jag tidigare i bloggen har skrivit mycket kritik mot KRIS. Det är alltid skönt med individer som kan skilja sak från person, en god egenskap t ex som behandlare…

 

Torsdag 6/7

09.00 – 10.00  Brukarrevision – ett verktyg för en bättre psykiatri?

NSPH och RSMH ordnar seminarium om brukarrevisioner, ett fenomen som jag är skeptisk mot och har skrivit några blogginlägg om. Mitt svar är att så som brukarrevisioner o dyl används i dag så ger de inte svar som behövs för en bättre psykiatri.

10.00 – 10.50  Brukarinflytande för välfärdens utveckling – till nytta för individer och samhälle

Brukaraktivister från springa emellan dessa båda seminarier. Detta som precis som ovanstående handlar om brukarrevisioner ordnas av Verdandi. Seminariet bär dock långt ifrån samma brukarprägel som ovanstående, vilket inte är så konstigt när det är Verdandi som står bakom det och det ingår i Verdandis socialistiska profil att de vet mer om saker och ting är de som berörs.

11.00 – 12.00  Drogfrihet är det långsiktiga målet

SLAN håller seminarium i Soberian om bland annat rubriken. Medverkar gör IOGT-profilen och tillika presidenten i WFAD Sven-Olov Carlsson.  Det skulle vara intressant att ställa frågan om varför drogfrihet är viktigare än ”missbruksfrihet”, varför fokusera på substansen i stället för ev problem?

13.00 – 14.00  Droger, trafficking och terrorism

Ett seminarium från U-Fold på samma tema som ECAD:s ovan. Det kan bero på att ECAD:s Leijonmarck och en av detta seminariums deltagare, Walter Kegö, tidigare var kollegor och författade ett häfte på temat som fokuserade på att skuldbelägga narkotikaanvändare för politikers ansvar för lagstiftningens konsekvenser. Webbsändning.

15.00 – 15.30  Åka fast för ringa narkotikabrott – är det vård eller straff som gäller?

RNS anordnar detta mycket intressanta och viktiga seminarium. Jag har länge efterfrågat en utvärdering, vetenskaplig sådan, av lagdelen som berör det personliga bruket. Programtexten ”Varför ska samhället ingripa, hur går det till och vad händer sen?” antyder att NU kommer den presenteras trots att inte jag hört talas tidigare om att vi har någon sådan utvärdering. Men så har jag ju varit lite ”off” senaste tiden och kanske sitter medverkande polisen Annika Ljung, Chef för narkotikagruppen polisen Södermalm i Stockholm, inne med den studien. Annars är det ett seminarium på sedvanligt RNS-manér: fria fantasier.

16.30 – 17.30  Är det dags för en ny narkotikapolitik i Sverige?

MP:s tidningen Syre ordnar intressant seminarium med deltagare som Christian Engström (PP), Barbro Westerholm (L), Karin Rågsjö (V) samt Björn Johnson (Malmö högskola). Webbsändning.

 

Fredag 7/7

09.00 – 10.15  Hur hjälper vi personer med spelproblem?

En docent från Stödlinjen/Centrum för psykiatriforskning håller seminarium om ”Från 2018 ska kommuner och landsting erbjuda hjälp till personer med spelproblem – hur ska hjälpen se ut?”.

Det här var lite av det jag hittat, det finns säkert många fler intressanta seminarier och de kan du söka efter här!

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

2 reaktion på “Tips inför Almedalen 2017”

  1. Helt oproportionerligt mycket förbudsextremister som får tillfälle att sprida sina dumheter, men det är ju tyvärr så det brukar se ut under Almedalsveckan. Personer som bevisligen vräkt ur sig pseudovetenskaplig goja kan fortsätta att tjäna pengar på förbudspolitiken. Väldigt trist, och kanske än tristare att jag inte är det minsta förvånad. Vi påstås leva i en demokrati, så det kanske är hög tid för en verklig debatt istället för ryggdunkande moralister/profitörer emellan?

    MP är ett parti som uppvisat en hel del ignorans när det gäller det här området – ett exempel är att motivera fortsatta trakasserier av brukare med att narkotika är så kostsamt för samhället, utan att överväga det faktum att en hel del av den kostnaden orsakas av rättsinsatser, påtvingade åtgärder, ett av förbudspolitiken orsakat utanförskap med mera. Trots det låter just det seminariet som hyfsat intressant, då åtminstone Björn Johnson sedan tidigare har uppvisat objektivitet.

    1. Tyvärr är det ju den repressiva sidan som har organiserat sig väl, och som har en fungerande ekonomi och propaganda-apparat, och som därför kan dominera en politisk spelplan som Almedalen. Den alternativa sidan är amatörmässig än så länge.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *