Om diskriminering hos SiS och stigma

stigmaSmålands-Tidningen skrev för en vecka sedan en artikel med rubriken ”Missbrukare kräver tillbaka nätdrog”.

Det är en intressant artikel på flera sätt, främst för att den innehåller exempel på såväl diskriminering som stigmatisering. Men även för att den visar på den bristfälliga kulturen inom Statens Institutionsstyrelse (SiS), myndigheten som ansvarar för den mesta av den tvångsvård som vi tillämpar vid problematisk droganvändning eller substansberoende. Det är på intet sätt enbart inom SiS som denna kultur finns, men det har uppmärksammats oftare där i media.

Dessa tre ämnen har jag skrivit en del om tidigare, bland annat för att jag anser att det är tre viktiga ämnen med stor del i att vi har de problem vi har med droger.

Artikeln handlar om en ung man som dömts till vård för beroendeproblematik vid ett av SiS behandlingshem. Han har med andra ord inte velat eller kunnat bryta en destruktiv droganvändning på egen hand. Väl där har han efter permission tagit med sig en drog tillbaka till hemmet. Givet hans förutsättningar är det inte så konstigt att han både använder droger och försöker få in dem på stället där han hålls inspärrad.

Den unge mannen blir dock inte ung man i Smålands-Tidningens rubrik utan i stället det stigmatiserande ordet ”missbrukare”. Genast har läsaren fått med sig en rad negativa bilder om vilken person den unge mannen är. Det är så stigmaorden fungerar, och det är bland annat därför de borde sluta användas. Inte minst i media som är så normstyrande.

Den substans som mannen tog med sig till SiS-hemmet är också intressant att notera en så kallad nätdrog, enligt honom åtminstone.  Och inte bara en nätdrog utan en variant som för tillfället är laglig. SiS struntar i att substansen inte är olaglig och bestämmer sig för att omhänderta/förstöra drogen. Detta utan att förfarandet vid den så kallade förstörandelagen har följts, det är viss skillnad på att vara åklagare (och polis) som följer förstörandelagen och att vara en vanlig myndighet.

Eftersom SiS är en statlig myndighet överklagar mannen beslutet till Förvaltningsrätten som beslutar att SiS har rätt då narkotika är olagligt, att SiS har påstått att det är narkotika (utan grund/bevis, men det struntar man alltså i) och att mannen inte kunnat visa att substansen inte var narkotika genom att lägga ned X tusen kronor på lab-analys av substansen.

Detta blir märkligt eftersom samhället dels lägger över bevisbördan på mannen i stället för att samhället bevisar att det mannen innehar är olagligt och dels tar sig rätten att förstöra egendom som inte är konstaterad olaglig att inneha utan att förstörandelagen har följts.

Med andra ord verkar Förvaltningsrätten anse att de rättigheter och det rättsskydd som ”vanliga medborgare” innehar inte ska gälla för denne unge man.  Kanske anser de att det är korrekt givet mannens bakgrund, med andra ord diskriminering (trots att ”social problematik” ännu inte är en del av diskrimineringsgrunderna så kan det ju ändå förekomma).

Diskrimineringsförfarandet hänger väl samman med stigmatiseringen. Genom den avhumanisering som stigma medför är det inte så förvånande att det får till följd att de rättigheter som andra har inte tillfaller den som diskrimineras. Det har vi sett förr genom historien.

Det är också intressant att SiS, i stället för att gå den väg som hade varit juridiskt korrekt, agerar som de gör – att även SiS som ska vara en ”vårdande” instans inte följer de rättsregler som borde gälla. Det talar för att det finns brister i SiS värderingsgrund i linje med de jag tillskrev Förvaltningsrätten två stycken ovan.

Det är en sak att det finns brister hos rätten, det är en annan sak att samma syn finns inom den myndighet som har till uppgift att bygga förtroende och förhoppning om ett återinträde i samhället.  SiS har uppenbarligen en hel del kvar att göra i sitt värdegrundsarbete och för att de intagna ska få en värdig vård under tiden de är tvångsomhändertagna.

Fotnot: Med reservation för att fakta i ovanstående bygger på SmT:s artikel.

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

En reaktion på “Om diskriminering hos SiS och stigma”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *