Årskrönika 20162017

Så är det dags att summera ännu ett år. Privat kan det göras enkelt: ELÄNDESÅR och Fuck it. Men några eländessaker förtjänar att lyftas fram särskilt, inte för att jag vill gnälla utan för att jag tror att i det finns något som kanske kan ”användas vidare” och för att det kanske blir tydligare varför bloggen kan sammanfattas med färre inlägg och färre läsare. Allt har ju en orsak.

2015 avslutades privat med händelser som till del hade sitt ursprung i den mobbning och diskriminering som jag utsattes för på jobbet av ledningen för RFHL Riks. På nyårsaftonen fick jag besök av två poliser som tog en del av sitt arbetspass till att berätta att det på häktet satt en person som var misstänkt för det rån i mitt hem som jag utsattes för. Han erkände sedan,  och rättsprocessen pågår fortfarande.

Ovannämnda gärningsman var inte glad över att jag låste min iPhone och försökte på olika sätt, t ex genom att skicka meddelanden och besöka min dörr, få mig att lämna över koden. Det ledde till att jag under lång tid kollade mig noga för innan jag gick ut.

I januari under min sjukskrivning försökte min chef Inger Forsgren säga upp mig via en ogiltig uppsägning, det lyckades inte. Det lyckades inte däremot lyckades RFHL Riks få igenom en uppsägning med hänvisning till ”arbetsbrist” då de menade att de behövde spara in de ca 3900 kr jag kostade varje månad. Det var inte särskilt troligt menade jag, vilket jag sedan visade när jag gick igenom RFHL:s ekonomi, men SACO-facket protesterade inte, så den 13 april blev jag arbetslös. Igen.

Jag tror att det egentliga orsaken till uppsägningen handlade om min NPF-diagnos och ovilja att följa den anpassning som behövs, trots att vi vid anställningen gick igenom de rekommendationer till anpassning som lämnats av en professor i psykiatri och kom överens om dem (RFHL fick dessutom 5000:- i bidrag varje månad för den extrakostnad anpassningen kunde medföra, i tillägg till ett 80%-igt lönebidrag för min lön).

Då NPF är skyddat från diskriminering enligt lag anmälde jag RFHL Riks till Diskrimineringsombudsmannen och lämnade in ett antal dokument som bevis, t ex att Arbetsförmedlingen intygade att RFHL inte följt anpassningar för min tillgänglighet till arbetsmarknaden (vilket också skyddas i lag, en ny lag som i princip aldrig prövats i domstol). DO fokuserade i stället på om turordningslistan följts när RFHL ”behövde” spara 3 900 kr/månad och utredde enbart det. DO beslutade därför i oktober att inte gå vidare, utan att ha utrett det de som tillsynsmyndighet borde ha utrett.

Strax före DO:s beslut så kom tingsrättsdomen angående det rån jag utsattes för. Åklagaren ansåg inte att det hot jag var under var ”på riktigt” så åtalet blev för stöld. Gärningsmannen som mellan min händelse och gripandet hann utsätta ännu en kille för liknande händelse dömdes till 9 månaders fängelse. Men det skadestånd om 7 000 kr som jag yrkade på ogillades då tingsrätten ansåg att händelsen ”inte haft sådana särskilt hänsynslösa inslag som
inneburit en allvarlig integritetskränkning”, jag höll inte med om det men fick inte upp det till prövning i hovrätten. Tingsrätten skrev dock att ”gärningen, i enlighet med vad Magnus Callmyr berättat, präglats av viss hänsynslöshet. Omständigheterna kring gärningen är försvårande i sådan mån att straffvärdet väl överstiger vad som normalt är fallet vid ett stöldbrott.”, vilket alltid är något.

I min överklagan försökte jag få in perspektivet att givet bland annat det kan handla om hatbrott då gärningsmannen enbart begått brott mot HBTQ-personer så skulle det i linje med den lagstiftningen vara försvårande. Tingsrätten skrev sin dom att det var ”dock inte bevisat att XXX särskilt uppsökt målsägandena och utsatt dem för brott på grund av deras sexuella läggning”. Som att det skulle vara en slump att samtliga brottsoffer tillhör HBTQ-gruppen… Gärningsmannen har också överklagat domen och den överklagan är inte avgjord.

Händelserna hösten 2015-2016 gjorde att jag verkligen hoppades på hjälp från psykiatrin för att hantera hur jag mådde och fungerade. Det blev inte mycket till hjälp. I stället avslutade psykiatrin mig i juni, vilket jag fick veta i augusti. Och i efterdyningarna av det har chefen för allmänpsykiatrin i Örebro konstaterat att ”vården kunde ha varit betydligt bättre”, vad IVO har att säga om det lär framkomma under 2017.

Så. Var allt elände privat 2016? Ja, i princip. Så 2016 kan bokföras under avsnittet ”Det som inte dödar en, härdar en”. Så det är bra att 2016 i skrivandets stund är över inom kort, jag försöker nu fokusera på att mana fram 2017 med lite glada hejarop – heja hejja!!

Men först, bloggsummering:

Bloggen år 2016

Under året (tom em den 29/12) har denna hemsida (enligt Google Analytics som står för den statistik jag redovisar, webbhotellets statistik visar andra, högre siffror) besökts av 30 380 unika personer (datorer) som gjorde 41 993 besök och läste 66 319 sidor. Det är en nedgång för alla tre delarna med ca 25 % jämfört med året innan (antalet inlägg har också minskat med ungefär samma siffra 64 inlägg jämfört med 87).

arstat

De vanligaste sätten att komma till hemsidan var:

  1.  Genom att googla: 16 031 besök
  2.  Via länk på Facebook: 14 574 besök
  3.  Direkt utan länk (inkluderar även länk på Flashback): 5 837 besök
  4.  Via länk på Twitter: 3 552 besök
  5.  Genom Bing-sök: 400 besök

I januari besökte 4487 unika personer (datorer) hemsidan, de gjorde 5771 besök och läste 8739 sidor. Mest läst var ett inlägg från 2014 med kommentarer till RNS-polisen Lennart Karlssons debattartikel (925 besök). Näst mest läst var ett inlägg om ny forskning angående cannabis och IQ (921 besök) och på tredje plats kom ett inlägg om narkotikadebatten utifrån vad en MP-politiker utsattes för (425 besök).

I februari besökte 2432 unika personer hemsidan, de gjorde 3190 besök och läste 5529 sidor. Mest läst var ett inlägg från 2013 som brukar snurra runt på Facebook när desinformation sprids (389 besök), följt av ett inlägg om politiker som inte håller sig till fakta om sprutbyte (199 besök). Tredje mest läst var ett inlägg från 2015 om Pelle Olssons påstådda myter om cannabis (176 besök).

I mars besökte 4199 unika personer hemsidan, de gjorde 5061 besök och läste 7510 sidor. Mest läst var ett gästinlägg från professor Sten Levander om medicinsk cannabis (2797 besök), näst mest läst var ett inlägg med kommentarer till Socialstyrelsens kartläggning av narkotikadöden och Gabriel Wikströms ”förmåga” (317 besök). På tredje plats kom ett inlägg om alla dödsfallen, ett försök att gå lite ”under” statistiken (141 besök).

I april besökte 2935 unika personer hemsidan, de gjorde 3725 besök och läste 5949 sidor. Mest läst var ett inlägg från april 2015 med anledning av att en gammal nyhetsartikel om cannabis och psykoser börjat snurra runt på Facebook igen (673 besök). På andra plats kom ett inlägg med kommentarer kring anmärkningsvärd forskning från KI om att cannabisbruk i ungdomen orsakar för tidig död (332 besök). Därefter kom ett inlägg om mediarapportering om droger med två exempel från oseriösa Nyheter24 (241 besök).

I maj besökte 4379 unika personer hemsidan, de gjorde 5563 besök och läste 8146 sidor. I topp hamnade ett inlägg med kommentarer till en debatt om cannabis i GP (1339 besök), och näst mest läst blev ett inlägg som jag skrev tillsammans med Eleonor Hjärtmyr om vad som hände Anna (1315 besök). På tredje plats kom en text om ännu en vän som gått bort i förtid (578 besök).

I juni besökte 1734 unika personer hemsidan, de gjorde 2375 besök och läste 4000 sidor. Mest läst blev ett inlägg om svenska poliser i narkotikadebatten (356 besök), därefter kom ett inlägg som Sydsvenskan refuserade i en cannabisdebatt (286 besök) och på tredje plats inlägget från maj om GP-debatten (213 besök).

I juli  besökte 1480 unika personer hemsidan, de gjorde 2177 besök och läste 3649 sidor. Mest läst blev inlägget som Sydsvenskan refuserade i juni (225 besök), därefter kom en fallbeskrivning om psykedelisk terapi (180 besök) och på tredje plats kom kommentarer till statsministerns tal i Almedalen (159 besök).

I augusti besökte 1737 unika personer hemsidan, de gjorde 2372 besök och läste 4123 sidor. Mest läst blev ännu ett inlägg om IQ (236 besök), följt av ett inlägg om regeringens NPS-utredning (175 besök) och så ett inlägg med kritik mot minister Gabriel Wikström (162 besök).

I september besökte 1850 unika personer hemsidan, de gjorde 2356 besök och läste 3736 sidor. På förstaplatsen kom ett inlägg om alkohol- och läkemedelsindustrin lobbying mot cannabis (327 besök), därefter kom ett inlägg om IOGT:s oseriösa artikel om cannabis (224 besök) följt av ett inlägg om en artikel i en lokaltidning som spred 12-stegsmytologi (153 besök).

I oktober besökte 2345 unika personer hemsidan, de gjorde 2811 besök och läste 4596 sidor. Mest läst blev en länk som samlar artiklar om den så kallade Dunedin-studien (cannabis och IQ, 833 besök). På andraplats kom inlägget från januari om cannabis och IQ (174 besök) och på tredje plats kom kommentarer till en debatt om ECAD, en debatt jag själv initierade hos Dagens Samhälle (159 besök).

I november besökte 4022 unika personer hemsidan, de gjorde 4817 besök och läste 7262 sidor. Mest läst blev en artikel om en operation som svensk polis påstod sig ha deltagit i (1368 besök), följt av kommentarer kring drottning Silvias besök i Rom (940 besök) och därefter ett uppföljningsinlägg om polisinsatsen (357 besök).

Under december, fram t o m em den 29/12, besökte 1450 unika personer hemsidan, de gjorde 1780 besök och läste 3105 sidor. Mest läst var ett inlägg om huruvida spice är en dödsdrog eller inte (169 besök), därefter kom inlägget från maj 2015 om Pelle Olssons cannabismyter (79 besök) och på tredjeplatsen kom länken till inläggen om Dunedin-inläggen med 77 besök.

För hela året ser topplistan ut så här:

  1. Professor Sten Levanders inlägg om medicinsk cannabis (3702 besök).
  2. Kommentarer till en cannabisdebatt i GP (1637 besök).
  3. Berättelsen om vad som hände unga Anna när hon blev gripen för cannabisanvändning (1580 besök).

Bloggen är för övrigt helt finansierad av läsarna även i år. Och dessutom med en del bidrag till uppmuntran! Det uppskattas, inte bara för att min ekonomi inte är den bästa utan för att bloggen trots det minskade besöksantalet fortsatt verkar uppskattad! Före jag införde möjligheten att swisha en summa fanns det en fansida på Facebook (den kanske finns kvar, vet ej) som ibland samlade in en summa till mig och då ville flera att jag inte skulle veta om vem som bidrog, så av den anledningen kollar jag inte upp vem som donerar via swish men jag vill ändå på detta sätt rikta ett varmt tack till dig som visar uppskattning på det sättet, det betyder som sagt var mer än själva summan i sig!

Jag vill även rikta ett varmt tack till dig som delat inläggen vidare i sociala media! Och till dig som läser! Utan att bloggen blir läst och spridd/delad är det rätt meningslöst att skriva…

Till sist vill jag önska dig ett riktigt gott och bra 2017! Gott Nytt År!

Om du gillade texten - DELA i stället för att gilla!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *