Granskning av SVT-artikel: ”Spice är en dödsdrog”

Updated: 7 december, 2016

RMV har nu korrigerat sitt uttalande enligt följande: "Av de dödsfall där Spice har bidragit till dödsfallet (7 fall under 2014 och 14 fall under 2015) har rättsläkaren bedömt att dödsorsaken var överdos av enbart Spice i 3 respektive 4 fall.". Det var ny information för mig och förändrar till del bilden jag ger i det ursprungliga inlägget, även om det visserligen, givet omfattningen av spicebruket 2014-2015, är väl få fall för att kalla spice för "dödsdrog". Kritiken mot artikel avseende källkritik och faktaunderlag tycker jag inte behöver förändras utifrån RMV-korrigeringen.

granskningDet är ca två år sedan Sverige chockades med rubriker kring de substanser som generiskt fått (varumärkes-)namnet spice (inte ”Spice” som SVT:s okunniga journalist skriver i den nyhetsartikel jag länkar till nedan eftersom man då syftar på det ursprungliga varumärket som såldes i Sverige för omkring 7-10 år sedan), men som egentligen är en rad olika substanser inom gruppen syntetiska cannabinoider.

Det handlade då hösten 2014 – vintern 2015 om svåra tillbud och till och med dödsfall, främst kopplade till två substanser varav jag var först med att spekulera kring vad det kunde vara för substans som nått sitt intåg på den svenska marknaden. Substansen var MMB-CHMINACA, från början framtagen för den brittiska marknaden för att undkomma deras ”familjeklassning” av syntetiska cannabinoider. Drogen kom sedan under 2015-2016 att bidra till många tillbud och dödsfall i länder som Storbritannien och USA m fl, men den försvann snabbt från den svenska marknaden då svenska butiker slutade sälja den i samband med klassningen i januari 2015.

De spice-varianter som nådde den svenska marknaden efter det har inte nått samma ”marknadsframgångar” av några olika skäl, främst dels pga användares negativa erfarenheter, dels pga mediauppmärksamheten och dels pga ”dålig” ruspotens. Fast efterfrågan på spice har på intet sätt försvunnit, som en del hävdat. Vad efterfrågan främst beror på förklarar jag f ö i denna debattartikel i SvD.

Nu verkar det dock som det eventuellt kan bli en viss återkomst för spice, såvida inte användarna fortfarande är bortskrämda av de effekter och skadeverkningar som visade sig då för två år sedan. De nya varianterna på den svenska marknaden kommenteras så här på Flashback:

spice4

spice5

spice1

Och detta har som sagt var även SVT Västernorrland/Sundsvall snappat upp, får man anta, även om SVT inte berör frågeställningen om spice-efterfrågan mer än indirekt. De hade en nyhet förra veckan med rubriken ”Dödsdrogen Spice säljs av ungdomar”.

faksimilsvtspice
Faksimil från www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland

Att ”ungdomar” säljer droger är ju inget nytt, inte heller att äldre använder spice (vilket bland annat framgår av ett av de inlägg jag skrev för två år sedan). Att spice har en form av ”återkomst” skulle kunna vara en nyhet. Men nyheten hos SVT verkar mer vara att spice är en dödsdrog. Kanske i vart fall.

I artikeln skriver SvT:s journalist ”Spice kallas också dödsdrogen. Styrkan varierar kraftigt och det kan räcka med ett ytterst litet intag för att få en allvarlig psykos eller dö.”. Det är mycket möjligt att man bland journalistens källor (som verkar vara KRIS i Sundsvall) kallar spice för dödsdrogen och har uppfattningen att ett ”ytterst litet intag” kan leda till döden. Men så är inte fallet.

Själv ställde jag, efter att ha läst SVT:s artikel, en fråga till Rättsmedicinalverket som ansvarar för obduktioner i Sverige, Frågan löd: ”I hur många fall har RMV hittat ”spice”, dvs syntetiska cannabinoider, i obduktioner under 2014, 2015 och 2016 och i hur många av de fallen har det bedömts att den syntetiska cannabinoiden var ensam om att orsaka dödsfallet?” . Svaret kom idag:

spicedod

Syntetiska cannabinoider (spice) har alltså ensamt varit dödsorsakande i 0 fall under dessa år. Det är inte den bilden som man får av att ta del av den ”fakta” som SVT redovisar i artikeln om ”dödsdrogen”.

I några fall har spice visserligen varit bidragande (som framgått bl a i GP har det tidigare främst handlat om samtidig förekomst av opioider). Det är vanligare att ångestdämpande bensodiazepiner förekommer tillsammans med opioider i dödsfall. Men det får nog inte SVT att kalla dessa läkemedel för dödsdroger.

Ovanstående SVT-artikel är rätt typisk för svensk media och drogområdet. Det sliras med fakta och det sker sällan någon källkritik (vem som helst är en ”expert” och kan leverera fakta till journalister). Det är dålig journalistik och det skadar drogområdet på flera sätt.

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *