Löfvén knarkchockar men saknar idéer och kunskap

almedalenDrogområdet och dess problem brukar – numera – aldrig vara ett ämne som våra politiker i Almedalen bryr sig särskilt mycket om. Det gäller i synnerhet partiledarnas tal.

Det är lite märkligt eftersom problematiken indirekt eller direkt berör en bra bit över en miljon svenskar (PDF). Siffror som dessutom ökar ständigt.

Man skulle ju kunna tro att när ett samhällsproblem berör så många så borde det vara något som engagerar tänkande politiker att presentera lösningar kring i ett stimulerande politiskt samtal/debatt. Men tystnaden är rätt kompakt för att inte säga total.

I Almedalen har det varit tyst från partiledartalarstolen länge, fram tills igår (!!!).

Stefan Löfvén sa under sitt tal att:

Ska Sverige gå framåt, så måste vi gå tillsammans, och då får det bli slut på skjutningar, bilbränder och knarkhandel.

Stefan Löfvén placerar alltså narkotikafrågan i samma härad som de ”förortsproblem” som diskuterats den senaste tiden. Det är visserligen korrekt att en hel del av ”knarkhandeln” bedrivs från kriminella gäng som härjar i förorterna och att skjutningar relativt ofta har sitt ursprung i konsekvenser av samhällets ”krig mot narkotikan” med gäng som slåss om marknaden. Men narkotika- (eller snarare drog-)frågan är så mycket mer komplex än vad statsminister Löfvén gör den till. Och framför allt är den mer ett socialt problem än gäng-/kriminalitetsproblem.

Och om det ska bli slut på något så måste man ha en tanke, eller flera, kring hur det ska bli slut. Någon sådan presenterade inte Stefan Löfvén. Det var bara tomma ord, ingenting genomtänkt. Som vanligt. Avsaknaden av såväl idéer som kompetens hos regeringen är tydlig.

Förutom att det är en bra bit över en miljon svenskar som påverkas av drogfrågan så presenterades igår även preliminära siffror över 2015 års narkotikarelaterade dödsfall. Siffrorna kommer från Toxreg (Drugnews). Toxreg är visserligen inte ett dödsorsaksregister men ger ändå en fingervisning om hur det ser ut och ger samtidigt en möjlighet att följa en trend. Det blev inte oväntat ett nytt rekord – över 900 under 2015 att jämföra med knappt 700 för 2014 (siffran för 2015 är sakmässigt bättre än 2014 då den inkluderar även oxikodon och tramadol).

Drugnews hade också turen att springa på en ansvarig minister, Gabriel Wikström (S) och denne levererade en kommentar kring regeringens politik för att få ner de ökande dödstalen med att regeringen håller på att narkotikaklassa substanser och slutsatsen att ”Kan vi komma åt enskilda substanser, så kan vi komma en bit på vägen att få ner dödstalen”.

Wikström har ju under de snart två år han varit en av de ansvariga ministrarna inte framstått som vare sig särskilt kunnig eller intelligent, så det är inte så konstigt att han presenterar en lösning som bygger på att narkotikaklassa substanser när i princip alla de omtalade 900 dödsfallen är relaterade till redan narkotikaklassade substanser. Fokuset på substanserna (en del av medikaliseringen som jag skrev om nyligen) och tron på ett juridiskt angreppssätt är en återvändsgränd som inte kommer att minska antalet döda.

Det är märkligt att ingen verkar ha förmågan att tala om för Wikström att det han föreslår inte har någon verkan, vare sig bland regeringens ”sakkunniga” eller från oppositionen. Och inte heller finns det någon kritik eller ens förslag på lösningar från den så kallade brukarrörelsen.

Svensk drog- och narkotikapolitik måste göras om i grunden, och det måste ske med ett alexanderhugg som omfattar allt från förebyggande arbete till insatser för att möjliggöra re-socialisation och allt däremellan.

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

2 reaktion på “Löfvén knarkchockar men saknar idéer och kunskap”

  1. Wikströms uttalande visar väl ganska tydligt att makthavarna lever i lala-land i den här frågan. Mer av samma sak, för det har ju funkat så förbannat bra hittills! Menar Wikström att så fort man klassar en substans, så slutar folk att använda den? Precis som du skriver, Magnus, så är ju merparten av den narkotika som används redan olaglig. Är det ett grundkrav att man måste sakna all förmåga till självständigt tänkande för att få en beslutsfattande post i dessa sammanhang?

    Ja, snart borde vi väl vara nummer ett i EU när det gäller narkotikarelaterad dödlighet. Förbudslägret kanske inte tycker att det gör så mycket, det handlar ju bara om ”knarkare”, inte ”riktiga” människor.

    1. Jag är rätt övertygad om att det är ett grundkrav att antingen inte tänka alls eller åtminstone inte tänka självständigt för att komma någonstans inom etablissemangets drogområde. 🙁

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *