Om samhället och hatbrottDet finns flera anledningar till att jag inte skrivit på ett tag. En är att jag påverkats starkt av terror-/hatbrottet i Orlando som ägde rum förra helgen. Precis före helgen fick jag dessutom veta att åklagaren äntligen bestämt sig för att väcka åtal för det brott jag utsattes för i mitt hem den 20/12 förra året. Både åtalet och Orlando drog igång ett starkt känsloläge.

När åtalet nu väckts kände jag ändå ett behov av att försöka stötta de som förmodligen inte vågat/orkat anmäla det de utsatts för av den gärningsman som utsatte mig för vad jag upplevde som ett rån i mitt hem.

NAsex
Från dagens NA

För det finns förmodligen fler offer, polisen trodde det, och jag tror det. Därför kontaktade jag NA och idag finns en artikel om brottet (NA-1). NA skriver anonymiserat och utan vissa detaljer. Inte heller jag har berättat om alla detaljer även om jag skrivit om vad som hänt både här och på Facebook. Men det finns så klart en anledning till det. Precis som det finns en orsak till att polisen besökt mig 5-6 gånger med anledning av brottet (underbara poliser!).

Delar av det framgår i NA, men vissa delar är (tyvärr?) utelämnade (vad som egentligen hände, hoten jag fick under drygt en vecka, hur min NPF-diagnos spelar in). Jag skriver ”?” eftersom journalisten bedömde att det krävdes inte minst med hänsyn till det andra brottsoffret, jag förstår inte riktigt det men litar på att journalisten gjort rätt bedömning. Utelämningen innebär dock en viss förminskning, även om den insiktsfulle säkert kan läsa mellan raderna givet vad som skrivs om t ex polisens reaktioner.

Andra delar som är utelämnade är t ex att åklagaren inte låtit polisen utreda brotten som möjligt hatbrott. Jag har nämnt hatbrottsperspektivet, polisen har gjort det. Åklagaren väljer att inte utreda det, vilket är lite märkligt med tanke på vad BRÅ:s Sara Westerberg säger i dagens andra NA-artikel. Och jag tror att om vi ska förebygga att hatbrott inträffar krävs det att samhället agerar när det finns misstanke om hatbrott, och inte som i mitt fall att åklagaren bestämmer att polisen inte ska utreda det trots att polisens utredare har frågat åklagaren minst två gånger om det.

Det finns två saker som kan påverka hur brottsrubriceringen blir i ett fall som mitt, om det är ett grovt brott eller inte. Det är dels hänsynslösheten (t ex delar av de detaljer som utelämnats/förvanskats i NA-texten), och dels om det kan ses som ett hatbrott eller inte. I det perspektivet är det intressant hur poliserna (de ca 8 poliser som varit här, plus en utredare) talat om brottet – som grovt brott – och att åklagaren inte åtalar för grov stöld. Och det är även intressant att trots kännedom om min NPF-diagnos att utredningen sker via ett eller två korta telefon-förhör med mig, det är inte så som brottsutsatta individer med NPF-diagnos bör bemötas.

I artikeln nämns för övrigt min sjukskrivning. Det är lite synd att artikeln inte tar upp att min dåvarande arbetsgivare RFHL, trots att man försöker profilera sig som HBTQ-vänligt, dels inte ens frågade hur det var med mig i direkt anslutning till brottet och dels inte ens stöttade mig när jag bad om hjälp via anställningsförsäkringarna att hantera känsloläget efter brottet. Jag fick ingen hjälp, och inledningsvis fick jag ingen hjälp av samhället heller (förrän jag av den vanliga Brottsofferjouren här i stan hänvisades till RFSL:s brottsofferjour).

Det blir då lite märkligt att RFHL försöker plocka poäng på att lägga ut en liten gif med ett lamt uttalande om ”Orlando i våra tankar”. RFHL med ordförande Inger Forsgren och romfolks-aktivisten Britt-Inger Hedström Lundqvist (som nu sköter RFHL:s sociala media, vilket jag gjorde tidigare) i spetsen hade en möjlighet att stötta ett brottsoffer inom HBTQ-sfären, men i stället valde man en månad efter det brott jag utsattes för att, under min sjukskrivning, att säga upp mig utan angiven orsak.

rfhlhyckleri
Faksimil från Facebook

Samhället behöver inte ”tankar” utan direkta åtgärder mot hatbrott. I det ingår bland annat att åklagare väljer att undersöka och ev åtala för hatbrott, inte strunta i att ta upp den frågeställningen.

Om du gillade texten - DELA i stället för att gilla!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *