Stigmatiserande brukarorganisation

När jag arbetade inom RFHL ansträngde jag mig för två saker som är viktiga för mig. Dels att vara saklig och dels att försöka undvika stigmatiserande ordval. När jag nu ser RFHL:s nya hemsida blir jag deprimerad. Självfallet blir jag lite nöjd också eftersom en del av texterna är skrivna av mig, även om det inte alltid framgår.

En text som definitivt inte är skriven av mig heter ”Avkriminalisera missbrukaren” (delar av texten är dock min, tyvärr är mitt dokument redigerat av någon som inte kan eller förstår problemområdet).

Förutom sakfel, se nedan, använder sig RFHL i rubriken, och i texten, av de stigmatiserande orden ”missbrukaren”  och ”missbruk”. Att använda ”missbrukare” är särskilt allvarligt. Det är tråkigt när en organisation som påstår sig verka för utsatta individer själv bidrar till att skapa detta utanförskap genom stigmatiserande ordval.

Foto: faksimil RFHL:s hemsida
Foto: faksimil RFHL:s hemsida

Sedan kan man ju undra varför RFHL enbart vill avkriminalisera för de individer som har ett problematiskt bruk och inte alla brukare.

RFHL skriver ”År 1988 kriminaliserades eget bruk av narkotika. Många politiker trodde på allvar att det narkotikafria samhället stod för dörren”, men så var det inte vilket jag visade i mitt föregående inlägg. Just för att det narkotikafria samhället inte stod för dörren utan var målet införde man kriminaliseringen.

RFHL skriver även att ”RFHL vill exakt samma sak som Sveriges regering och myndigheter – att minska användandet av narkotika och narkotikaklassade läkemedel”. Det är inte sant. Sveriges regering vill just det ovannämnda – skapa ett narkotikafritt samhälle – inte minska narkotikaanvändningen. Det framgår i regeringens strategi, som för övrigt nyligen är uppdaterad.

rfhl2
Foto: Faksimil regeringens hemsida

Det är anmärkningsvärt att en organisation som RFHL som dessutom erhåller 2,1 Mkr i statsbidrag i år för att verka inom ANDT-området inte ens har koll på vad regering och riksdag vill åstadkomma inom området.

Att den som har skrivit aktuell RFHL-text saknar djupare kunskap om beroendeområdet framgår också av formuleringen/förklaringen till problematisk droganvändning. RFHL skriver ”tunga missbruket har en klar koppling till försämrad ekonomi, utslagning och social misär”, vilket inte alls är så klart. Det finns många studier som motsäger det som i vissa (politiska) sammanhang har blivit till en sanning, att det är främst socioekonomiska faktorer som förklarar utvecklingen av beroendetillstånd. Å andra sidan, givet vilka som kan ha skrivit texten och min kunskap om deras kunskapsnivå är jag inte särskilt förvånad över skrivningen.

Kunskapsbristen blir än mer tydlig när RFHL tar upp ”stigmatiseringen” i en allt för knapphändig text för detta allvarliga problem. RFHL skriver:

rfhl3
Foto: Faksimil RFHL:s hemsida

Visst förekommer det en hel del moralisering i termer av att en konsekvens av ett flertal faktorer, däribland nollvisionen, är att droganvändning (narkotika så väl som problematisk alkoholanvändning) ses som ett moralproblem.  Men stigmatisering handlar om så mycket mer än synen på att den med drogproblem saknar moral. Och att förklara nollvisionen med att det handlar om enbart ”Övergripande finns däremot kopplingen mellan missbruk och svag karaktär ständigt närvarande” är att förenkla även det lite väl mycket.

Precis som att diskriminering av individer som använder droger handlar om så mycket mer än det RFHL skriver om sämre somatisk vård och uteblivna skademinimerande insatser. Likväl som att ”social utslagning” handlar om så mycket mer än det som RFHL skriver om ”Andelen sjuka narkomaner är mycket högt i Sverige i en Europeisk jämförelse”.

Avslutningsvis noterar jag att RFHL avsåg att länka till en debattartikel som Björn Fries och Christina Gynnå Oguz skrivit om avkriminalisering. Det är bra, men RFHL kunde ha länkat till en egen debattartikel i frågan – en debattartikel som jag skrivit för RFHL (länk finns via denna sida) som driver linjen att allt bruk av narkotika ska avkriminaliseras (inte bara det problematiska som den aktuella artikeln ”Avkriminalisera missbrukaren” antyder).

 

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *