Stoppa missbruket av drogtester!

Sedan en längre tid tar Sverige allt mer efter USA i användningen av drogtester. Drogtester har kommit att bli en rutin vid nyanställning vid allt fler företag/organisationer, det i kombination med utdrag ur belastningsregistret.

Denna ”viljan att veta” är jag som jag tidigare beskrivet, förutom att det är en del av vår repressiva narkotikapolitik, ett sätt att kontrollera individer och bygga ett samhälle som allt mer vilar på elitism och utanförskapsgörande. Samhällsutvecklingen är olycklig och allt för få belyser vad som sker.

Folkbladet i Umeå har idag publicerat ett par intressanta artiklar om ovanstående frågeställning, en är allmänt tillgänglig och handlar om vilka kommunala bolag i Umeå som använder sig av drogtester. 4 av 6 bolag använder sig att drogtester vid anställning, i 3 av dessa verkar det vara en rutinmässig och allmän del av nyanställningsprocessen, helt i linje med ”viljan att veta”. Och 2 eller 3, lite beroende på hur man ska läsa artiklarna, ägnar sig åt slumpmässig drogtestning av all personal, i linje med ”viljan att veta”.

Ett bolag som svarar ”ibland vid rekrytering” ger eventuellt ett intryck av att enbart använda drogtester vid rekrytering om det är befogat ur säkerhetshänseende. Nu har ju inte reportern (journalisters vana trogen att allt för ofta missa att ställa relevanta frågor vid artiklar som berör beroendeområdet) frågat om det är ju som det handlar om, eller någon annan irrelevant anledning.

Som jag skrivit tidigare, drogtester är problematiska inte bara ur ett integritetsperspektiv utan även ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Jag har redovisat hur drogtester ger allt ifrån falska positiva resultat som kan mäta passiv cannabisrökning och därmed orsaka onödiga problem för individer som utsätts för dessa tester.

Drogtester är även en del i det som driver fram ”Nya psykoaktiva substanser” med allt vad det innebär, t ex mer skadliga/riskfyllda substanser. Det hade varit intressant om Folkbladets journalist hade ställt frågor om det till bolagen som testar, hur de ser på att mycket farliga droger inte kommer med i testerna (eftersom huvudpoängen med NPS är att de är lagliga och heller syns på tester) och att de i själva verket bidrar till att driva fram dessa droger. Kanske kan någon journalist som har kunskap eller förmågan att googla ställa de frågorna i ett kommande reportage någonstans…

Oskicket att slentrianmässigt dels begära ut utdrag ur belastningsregistret och dels begära drogtester måste få ett stopp. Det finns andra och bättre sätt att bedriva ett arbete mot ANDT om företag och organisationer önskar det. Att gå ut över människors integritet samt bidra till ett samhälle där vissa individer utan anledning riskerar att i onödan stängas ute kan inte vara den väg vi ska sträva efter som samhälle. Någon politiker borde på allvar ta itu med missbruket av intyg och tester, kanske via ett krig mot dumheter som enbart vilar på moralism och elitism.

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

2 reaktion på “Stoppa missbruket av drogtester!”

  1. Detsamma borde gälla polisens missbruk av drogtester. Har man inget på personen säger man att ögonen ser lite röda ut och vips får man göra precis vad man vill, inkl. husrannsakan.

    1. Jo och det där har kritiserats ganska hårt av forskare inom området. Man är inte automatiskt en ängel om man är polis, faktum är att det är ett av de yrken som attraherar en större andel personer med psykopatisk läggning, då man får möjlighet att dominera över andra människor. I min närhet har personer, som absolut inte är kriminella rötägg, utsatt för just det här med att det påstås att de minsann går på droger – sedan går det bra att omhänderta dem och till och med utsätta dem för regelrätt övervåld. De här lagarna bör verkligen ses över, då det inte finns någon tvekan om att vissa skamfläckar inom poliskåren missbrukar dem.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *