Professor Sten Levander kommenterar debattartikel om medicinsk cannabis

Professor Sten Levander kommenterar den debattartikel jag och Andreas Thörn har skrivit i dagens Aftonbladet:

Professor Sten Levander (mitt foto därav dålig kvalitet)

Det finns ett antal tillstånd som är behandlingsbara med THC – dels smärttillstånd pga denervering (traumatiska och MS-relaterade är de viktigaste), dels HIV-relaterade symtom,  dels vissa epilepsiformer, t.ex Lennox-G och Dravet’s syndrom.
Effekten medieras via cannabisreceptorer i hjärnan. Detta förklarar varför alternativa behandlingsmetoder inte fungerar, t.ex. Gabapentin och opiater.

Denerverings-smärta är i många fall extremt svår, inte minst vid amputationsskador (fantomsmärtor). Utan behandling tenderar sådan smärta (som initialt uppkommer vid skadeplatsen) att ”centraliseras”, dvs flytta via områden i ryggmärgen in i hjärnan. Innan detta skett kan man få smärtlindring via stimulering i ryggmärgen och det förhindrar förmodligen centraliseringen – är smärtan centraliserad finns ingen behandling. Personen får leva med outhärdlig smärta – och reagerar ”normalpsykologiskt” på detta dvs blir nedstämd till självmordets gräns. Kan man ta sitt liv finns det en möjlighet att avsluta smärtan, i några länder kan man får hjälp att ta sitt liv, men inte i Sverige. Då är alla flyktvägar stängda.

I vår hjärna finns naturliga substanser som påverkar cannabisreceptorerna – i inskränkt mening är därmed alla ”cannabisbrukare”. Kan man totalförbjuda naturligt förekommande kropps-egna ämnen? Så korkade kan bara regelfundamentalister vara – men sådana finns eftersom mänsklig dumhet saknar övre gräns. Man kan (och bör) förbjuda samhällsskadande substanser men eftersom det inte finns substanser som helt saknar positiva egenskaper ska förbudet avse, inte substansen men det samhällsskadliga bruket av substansen.
Så gör vi med opiater och bensodiazepiner (som påverkar två stora receptorkomplex i hjärnan, opiatreceptorer och bensodiazepinreceptorer). Så gör vi i viss utsträckning faktiskt också med cannabis (det finns läkemedel som kan förskrivas men med så mycket restriktioner att det är näst intill omöjligt). Marinol är en syntetisk cannabinoid, Bedrocan är ”vanligt cannabis”, Sativex likaså. För dessa krävs normalt licens från Läkemedelsverket; Fyra patienter har fått Marinol men ingen Bedrocan enligt artikel i Dagens Medicin (maj 2015). Sativex förskrivs till ett större antal (2-siffrigt) och indikationsområdet är extremt snävt – och man måste vara rik. Preparatet har inte högkostnadsskydd.
Själv har jag ett par patienter med denervationssmärtor men jag vågar inte förskriva Sativex ens på prov- det senaste året har jag granskats tre gånger av IVO, i princip därför att jag behandlar speciella patienter på det speciella sätt som de behöver.
Den svenska hållningen till cannabis som läkemedel är totalt obegriplig – det är moralisk fanatism med sadistiska inslag. Ett vanligt argument är ”det sluttande planet”. I min värld är vård och behandling en sak, missbruk en annan. De ska hanteras separat.
Är nödvärnsregeln tillämpbar? Ja, när den potentiella skadan är stor (outhärdligt lidande hos en person som såvitt jag förstår inte själv kan avsluta sitt lidande genom suicid), regelverket som förhindrar effektiv behandling irrationellt, och många andra länder (t.ex. Canada som accepterar Bedrocan) har valt ett annat förhållningssätt utan att detta fått negativa konsekvenser.

Land ska med lag byggas, jomenvisst. Men vi behöver också förnuftets röst, i sagosamlingen Tusen och en natt i gestalt av Kalifen i Bagdad. Detta är en svår bristvara i det svenska regelkalifatet.

Sten Levander
M.D, Ph. D, Professor (em) Psykiatri, Professor (em) Rättspsykiatri

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

3 reaktion på “Professor Sten Levander kommenterar debattartikel om medicinsk cannabis”

  1. ”Den svenska hållningen till cannabis som läkemedel är totalt obegriplig – det är moralisk fanatism med sadistiska inslag.”

    Mycket bra sammanfattning av den nuvarande situationen!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *