Orsakar cannabis ångest och/eller depression?

Det har ofta påståtts att cannabis orsakar depression och/eller ångest. Jag tog upp det i en granskning av vad ”Livsstil Kronoberg” lärde ut vid ett antal informationsmöten för föräldrar till skolelever i Växjö, Tingsryd, Uppvidinge, Älmhult, Ljungby, Alvesta och Lessebo förra våren.

Där hävdades bland annat att cannabis ger såväl ångest som depression som skadeverkan:

skolkron3

Jag kommenterade redan då att forskningen inte är entydig om detta och att det fanns forskning som indikerade att cannabis fungerar mot depression. Nyligen har det publicerats forskning från fem forskare verksamma vid Karolinska Institutet. Forskningen som publiceras i den internationella vetenskapliga tidskriften ”Journal of affective disorders” motsäger påståenden om att cannabis orsakar ångest och depression.

Forskarna har gjort en longitudinell kohortstudie (bra begreppsförklaring här) på 8 598 individer. Individerna valdes via slumpmässigt urval från en större population (Stockholms län, i omgång 1 svarade 10 441, efter tre år svarade 8 613 och kvar blev 8 598 individer som svarat vid båda tillfällena). Dessa tillfrågades om droganvändning samt ångest och depression. Dessutom tillfördes ett antal variabler där övrig droganvändning (än cannabis) var en, andra var utbildning, negativa barndomserfarenheter (ekonomisk utsatthet resp ”psykisk familjeproblematik”, på engelska ”family tension”), geografisk uppväxtort samt etnicitet.

Av de 8 598 individerna hade 1 275 (16,5 %) använt cannabis. Inledningsvis fanns det ett samband mellan cannabisanvändning och såväl depression som ångest. När uppväxtmiljön fördes in försvann sambandet för depression, och när samtliga kontrollvariabler fördes in försvann sambandet mellan cannabis och ångest.

Vidare, om ångest och/eller depression angetts vid första mättillfället fanns ett samband med att ha börjat använda cannabis under de tre år som gick till uppföljningen. Sambandet försvagades när övriga kontrollfaktorer (än droger) fördes in och försvann helt när övrig droganvändning lades till.

Sammanfattningsvis: denna svenska studie motsäger påståenden om att cannabis orsakar ångest och depression. Den visar även på att om ångest och depression finns självmedicinerar en individ gärna med droger. Yttermera visar den på att uppväxtfaktorer, särskilt ”family tension”/psykisk problematik (och inte som många tror ekonomisk utsatthet), har en koppling till droganvändning senare.

Kanske skulle våra kommuner och andra aktörer i narkotikadebatten lägga större fokus på att stödja goda uppväxtmiljöer för att minska problematisk droganvändning i stället för att ägna sig åt desinformation och skrämselpropaganda om cannabis skadeverkningar…

Här kan du läsa studien i sin helhet: PDF.

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

6 reaktion på “Orsakar cannabis ångest och/eller depression?”

 1. Jag har något minne av att medicinsk cannabis skrivs ut mot depression i en del amerikanska stater.

  Jag måste säga att jag blir lite förbluffad över att en sådan här studie kommer från Karolinska, då jag har upplevt att i princip allt från det hållet som har med narkotika att göra har varit narkotikapolitiskt korrekt. Till råga på allt så har droglabbet i Karolinska demonstrerat en påfallande okunnighet och inte dragit sig för att komma med ett potentiellt livsfarligt påstående, där de hävdade att psilocybin/psilocin extraheras från spindelskivlingar.

 2. Jag vill för övrigt tillägga att det inte råder någon som helst vetenskaplig konsensus att cannabis skulle öka risken för lungcancer. Faktum är att det finns åtminstone en studie som noterade en sänkt risk för lungcancer bland de som röker cannabis, men av någon märklig anledning har jag aldrig hört denna studie omnämnas av svenska myndigheter. Att ett flertal cannabinoider har påvisade anticancerogena egenskaper talas det också mycket tyst om.

  Cannabisrök innehåller dock exempelvis bensen, ett ämne som i allra högsta grad är cancerogent. Man behöver dock inte röka cannabis – om man äter eller dricker det, så uppstår inte problemet med bensen. Förångar man det med en så kallad vaporizer, så kommer ingen bensen att bildas, då ämnet uppstår först vid förbränning av cannabis. Sådan skadereducerande information ignoreras helt av det svenska förbudslägret.

  1. Jag har skrivit om Tashkins forskning avseende cannabis och andningsorganen, där jag har för mig att jag nämnt den skyddande effekt som redovisats i hans senare forskning.

 3. Yttermera visar den på att uppväxtfaktorer, särskilt ”family tension”/psykisk problematik (och inte som många tror ekonomisk utsatthet)

  Och ekonomisk utsatthet leder inte i högre grad till ”family tension” tror du?

  1. Jo, men i studien har ju dessa separerats (i den utsträckning som går) och det är särskilt intressant att det ger ett utslag i resultatet, inte minst då det ibland slarvas i debatten med att från vissa håll överbetona ekonomisk utsatthet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *