Ny forskning om cannabis och IQ

Kunskapsbildningen om hur och om cannabis påverkar IQ-nivån vid bruk och problematiskt bruk har fått ännu ett bidrag. Jag har i taggen (se nedan) IQ redovisat ett antal artiklar som tidigare har kommit ut inom detta område, artiklar som ger en annan bild än den ifrågasatta men i Sverige välanvända Dunedin-studien som hävdar att problematiskt bruk i ungdomen ger bestående IQ-sänkning.

Det är bra att denna bild ifrågasätts ytterligare, även om etablissemanget i Sverige med största sannolikhet inte kommer redovisa de vetenskapliga artiklar som har annat budskap än det som etablissemanget tror skulle kunna skrämma individer från cannabisanvändning. Som tur är kan ju åtminstone en del googla och då kanske läsa forskning som ger en annan bild…

Denna nya forskning har titeln ”Are IQ and educational outcomes in
teenagers related to their cannabis use? – A prospective cohort study” och publicerades  i den vetenskapliga tidskriften ”Journal of Psychopharmacology”.

Studien består av 2 235 tonåringar från Bristol i England som följts sedan födseln.  Vid 15 års ålder mättes den samlade användningen av cannabis genom självrapportering, en användning som delades in i fem nivåer från ”Aldrig” till ”Fler än 50 gånger”. Andra faktorer som mättes var IQ-nivå samt studieresultat samt ett antal faktorer som skulle kunna tänkas påverka IQ och studieresultat, däribland då just cannabisanvändningen.

Vidare undersöktes ett antal aspekter som skulle kunna påverka IQ och studieresultat som t ex vissa faktorer som förälders IQ, barnets mentala hälsa, andra droger mm.

Av de 2 235 hade 526 använt cannabis minst en gång och 74 hade använt cannabis mer än 50 gånger. I den sistnämnda gruppen var medelvärdet för att börja använda cannabis 13,1 år och att ha använt cannabis i 2,3 år. 98,7 % av dessa 74 hade använt det senaste året, 60,8 % använde vid undersökningstillfället minst en gång i veckan och 47,3 % hade använt inom 3 dagar före IQ-testet. 91 % använde cannabis tillsammans med tobak.

De som hade använt cannabis mer än 50 gånger hade vid 15-årsåldern en IQ-poäng som låg 2,9 poäng under snittet för de som aldrig använt cannabis. När detta resultat sedan kontrollerades för andra faktorer som kunde påverka fann man att sambandet mellan cannabis och IQ upphörde när kontrollen gjordes för cigarett-, alkohol- och annan droganvändning, där cigarettanvändning hade störst inflytande.

Även vad det gällde studieresultat fanns det inledningsvis ett samband mellan kumulativ cannabisanvändning och sämre studieresultat. Även detta samband försvann när kontroll gjordes för cigarett-, alkohol- och annan droganvändning, med samma effekt för cigarettanvändning som för IQ-nivån.

För att undersöka cigaretteffekten ytterligare studerades de 237 ungdomar som hade använt cigaretter men inte cannabis. Resultatet blev att det fanns ett samband mellan cigarettanvändning och såväl lägre IQ som sämre studieresultat, se bilden:

cbiq

Inledningsvis gav det t ex en IQ-minskning med ca 6 enheter, vilket sedan blev 1,5 enheter efter kontroll för samtliga möjliga påverkande faktorer jämfört med de som aldrig använt cigaretter. Motsvarade effekt fanns för studieresultat.

Sammanfattningsvis: ännu en studie som motsäger/försvagar teorin och påståenden om att cannabisanvändning leder till sämre IQ. Det är av vikt att göra som dessa forskare, kontrollera för en rad alternativa förklaringar.

Här kan du läsa hela forskningsstudien.

Update 16/1: Här skriver en av forskarna själv i The Guardian om forskningen.

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

3 reaktion på “Ny forskning om cannabis och IQ”

  1. Studier med en bristande experimentdesign (då de inte ens är regelrätta experiment) blir inte mer sanna bara för att deras resultat stämmer överens med de resultat man vill finna.

    Det finns ingen mening att publicera resultat från kvasi-experiment där man inte kan uttala sig om ifall skillnaderna man ser beror på den brukade substansen eller på kringliggande variabler. I det här fallet skulle såna kringliggande variabler bland annat va de som påverkar IQ såväl som benägenheten att röka och som därför skapar en falsk korrelation mellan IQ och rökning.

    Mvh
    Michael

    1. Jag anser att det finns all anledning att publicera studier som bidrar till att bilden av något blir bättre, och i detta fall är det ju så att forskarna har kontrollerat för en hel del variabler. Därmed inte sagt att detta är hela Sanningen utan som jag skriver ett bidrag till bilden.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *