Granskning av Västerås kommuns ANDT-förebyggande arbete – del 2

granskningI del 1 av denna granskning redovisade jag dels hur kommunen inte varit helt smidiga när jag begärde ut det undervisningsmaterial som kommunen använder sig av när de sprider ANDT-information. Jag redovisade även en del av de bilder de använder sig av inom ”preparatkunskap”, och mina kommentarer till kvaliteten i det som sprids från Västerås kommun.

Jag gör dessa granskningar för att jag med stöd i vetenskap vet att det krävs en bra kvalitet på budskapen inom ANDT-området för att orsaka så liten skada som möjligt för de medborgare, unga som gamla, som påverkas av vad som lärs ut. Allt för ofta får jag påpeka att kvaliteten är dålig, mer av skrämselpropaganda än saklig och effektiv information, vilket orsakar skada på olika sätt.

Inledningen på granskningen av Västerås material gav inget positivt intryck. Tyvärr blir det värre, och riktigt anmärkningsvärt anser jag.

Västerås material består av tre olika delar som alla har använts i den utbildning SVT uppmärksammade (föremålet för min granskning). Två Powerpoint-bildspel har producerats av Västerås kommun, som käckt avslutar med ”Ha en fortsatt trevlig dag!”, ett av en polisman i Västerås (det granskas i nästa inlägg).

Föreläsningarna inleds med ett ”Välkommen”:

vec1

Pojken i blått återkommer på ett par bilder, det är ”Sten 17 år” i kommunens fantasi. Det är om honom det handlar.

Inledningsvis visas en del bilder med ”grundfakta” om cannabis, om skillnad på hasch och marijuana, hur det intas mm. Därefter kommer man in på ”effekter” och hur man upptäcker någon som använder sig av cannabis.  Det första som avhandlas är ”språket” där man först påstår att en användare ”har svårt att hitta rätt ord” för att sedan visa denna bild:

vas1

Bilden känns lite som ”författad von oben” och underförstått sänder Västerås kommun budskapet att vid ett enkelt ”experimentellt” bruk så förloras plötsligt förmågan att prata och förstå ”nya argument” (dvs samhällets godkända men ack så ofta felaktiga påståenden om droger). Om individer inom Västerås kommun som kommer i kontakt med elever som använt eller använder droger får lära sig att det är så här de är, då är det inte konstigt att det inte blir några bra samtal och relationer. Men det är också så här stigma ser ut, samhällets ”goda medborgares” syn på dem som använder droger = de är lite korkade, de förstår inte osv… Det är mycket anmärkningsvärt att en sådan här syn sprids från Västerås kommun.

Den logisk/analytiska förmågan, och därmed möjligheten att ”reflektera över eget beteende” påverkas också negativt enligt påföljande bild, vilket utvecklas i den bilden som följer på det påståendet:

vas2

Budskapet är tydligt från Västerås, den som använder cannabis får förutom svårt att prata även problem med att förstå vad som är ”rätt och riktigt”, problem med att utan egen reflektion acceptera vad vuxna säger och beter sig därför omoget. En av grunderna för påståendet ovan kommer från påstådd vetenskap, t ex ”forskning” och ”vetenskap” från den i Lund verksamme Thomas Lundqvist vars del i påståendet om att cannabisanvändare är omogna jag har granskat här. Det visar sig att det som påstås är inte alls vad ”vetenskapen” säger…

Efter detta går man in på korttidsminnet. Västerås hävdar att en tonåring (oklart om de fortfarande menar experimentellt bruk eller svårt beroende) får sitt minne påverkat så att:

vas3

Om inte annat så anstränger sig Västerås kommun för att förmedla bilden att den som använder cannabis får förutom svårt att prata och svårigheter med att följa auktoriteter (bra egenskap visade 30-talet) även svårt med minnet. Den typen av generalisering är inte särskilt trevlig. Men det blir t o m värre än så då kommunen lär ut att tonåringen dessutom får fel åsikter, värderingar och attityd p g a cannabisanvändningen:

vas4

Men inte heller med det stannar det. Västerås kommun anser dessutom att en cannabisanvändande skolelev inte ser så attraktiv ut:

vas5

Sten 17 år får också problem med att känna igen folk:

lost

Och går vilse i pannkakan på olika sätt enligt Västerås kommun:

vas6

Efter denna beskrivning av hur en individ som använder cannabis påverkas (vilket alltså inte har något bra stöd i vetenskap utan mest handlar om fördomar och överdrifter kombinerat med vantolkning av vetenskap, går kommunen in på hur deras öppenvårdsenhet fungerar.

Det som jag anser vara allra mest upprörande med vad som framkommer att Västerås kommun lär ut på sina ANDT-utbildningar är inte så mycket faktafelen (även om de inte är ringa) utan vilken syn på individer som använder cannabis/narkotika som förmedlas. Det är en nedlåtande och överlägsen syn Västerås kommun sprider, och det är anmärkningsvärt och något som antingen högre chefer eller politiker i Västerås borde ta tag i.

I nästa del återgår jag till ”preparatkunskap” och går igenom vad polisen i Västerås lärde ut.

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

En reaktion på “Granskning av Västerås kommuns ANDT-förebyggande arbete – del 2”

  1. Ganska vedervärdigt, måste jag säga! Det handlar om ren och skär stigmatisering, vilket i och för sig är i linje med den narkotikapolitik som råder i landet. Trots det så kan jag inte låta bli att tycka att detta är tämligen extremt.

    ”(bra egenskap visade 30-talet)”

    Haha, så sant och kommunens attityd påminner inte så lite om de nidbilder som spreds om judar vid den tiden. Den motbjudande Bejerotska världsbilden är stark än idag, vilket känns ganska deprimerande.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *