Faksimil av RNS tidning Narkotikafrågan

En rapport från RNS som inte är en rapport utan osaklig propaganda

Sprid gärna texten vidare genom att dela på din Facebook-sida mm!
- -

Faksimil av RNS tidning Narkotikafrågan

Faksimil av RNS tidning Narkotikafrågan

I veckan kom senaste numret av RNS tidning, Narkotikafrågan. Tidningen är intressant på flera sätt, för att ge den beröm är den en bra kanal för RNS att sprida deras åsikter (tänk om vissa andra organisationer kunde ta efter det…) och dessutom har de lyckats få med en intressant intervju med en av de ministrar som ansvarar för drogområdet, Gabriel Wikström. Jag återkommer till intervjun med Wikström eftersom den är problematisk på flera sätt.

I början av tidningen finns en annan artikel som är problematisk, en artikel som benämns ”Rapport” och som är skriven av tolvstegs-aktivisten Gunnar Bergström.  Artikeln, som sägs handla om de narkotikarelaterade dödsfallen, är problematisk eftersom den dels sprider en hel del ovetenskapliga påståenden, dels sprider felaktigheter om hur underhållsbehandlingen går till och dels är stigmatiserande eftersom den kallar de brukare/patienter som får medicinering inom denna behandlingsform kallas ”missbrukare”.

Jag skrev ovan att Narkotikafrågan är intressant, men denna artikel är inte ett dugg intressant utom i bemärkelsen att den är ett bra exempel på hur de inblandade försöker att bedriva försåtlig propaganda mot en välfungerande behandlingsform med oomtvistat vetenskapligt stöd.

I inledningen skrivs ”Den främsta orsaken till den ökande dödligheten är tragisk eftersom det är en av samhället skapad och onödig dödlighet”. Men det menas inte att dödsfallen är tragiska eftersom samhället kunde ha gjort mer för att undvika dödsfallen i termer av fungerande behandlingar och harm reduction, utan förklaringen kommer i påföljande mening där det i sedvanlig tolvstegsanda handlar om att samhället ”delar ut” metadon och buprenorfin.

Självfallet nämns ingenting om hur forskning och vetenskap är helt överens om att just den behandlingen är oomtvistat den ledande behandlingen för att minska dödsfallen. Om Narkotikafrågan och Bergström skulle ha nämnt det skulle de ju varit seriösa och det är de inte.

Bergströms artikel är full av liknande problem och konspirationsteorier som ligger långt så från verkligheten att artikeltexten skulle kunna ses som ett tecken på psykiatrisk sjuklighet. En ofta upprepad konspirationsteori i detta sammanhang framförs i texten med ”vill en missbrukare bli drogfri motarbetas de ofta av myndigheterna” med ett par exempel på hur det sägs att detta motarbetande går till med beroendemottagningar som uppmuntrar individer att hoppa av drogfria behandlingar.

Det är mycket möjligt att så har skett, man får anta att det i så fall handlar om fall där drogfri behandling i linje med vetenskapliga utvärderingar som jag redovisat i länken ovan inte har fungerat. Men det nämner inte Bergström något om eftersom han dels är tolvstegsaktivist och dels har ekonomiska intressen i den behandlingsmetoden och behöver göra vad han kan för att smutskasta mer fungerande behandlingsmetoder.

Ett avsnitt i Bergströms artikel har rubriken ”Läkemedelsförskrivningens problem” där det listas fem problem. Det första handlar om tolvstegsprogrammets ovetenskapliga syn på beroende som en sjukdom i sig som innebär att en individ med beroendeproblem måste undvika sinnesförändrande substanser livet ut, underhållsbehandling med metadon eller buprenorfin ses då som ett sätt som håller denna påstådda sjukdom vid liv och hindrar belöningssystemet från att läka. Mot detta kan då den forskning jag redogjort för i länken ovan ställas.

Det andra problemet hävdar Bergström är att underhållsbehandling missar den påstådda personlighetsförändring som vissa tolvstegare kallar beroendepersonligheten (ibland ”MP”, missbrukarpersonlighet). Även det är som jag redogjort för tidigare en ovetenskaplig ”hittepå”-teori utan stöd i forskning.

Det tredje problemet som tas upp är ”läckaget”. Denna spridning från underhållsprogrammen har Björn Johnson och Torkel Richert vid Malmö högskola forskat en hel del om. Som vanligt används en del av deras forskning för att kritisera underhållsbehandling, men utan att redovisa forskningen i sin helhet och forskarnas slutsatser då det inte skulle stödja den tes och den kritik mot underhållsbehandlingen som dessa tolvstegsaktivister vill driva. Det är en sak att diskutera spridningen från medicinhantering och dess koppling till dödsfall, men då måste det göras på ett mer seriöst och mer heltäckande sätt än vad Bergström och RNS gör. Men deras intresse är inte en seriös diskussion av spridningsproblematiken, intresset är enbart att smutskasta underhållsbehandlingen och då blir Bergströms text inte bara ofullständig utan även ointressant.

Det fjärde problemet handlar om smutskastning av hur underhållsbehandlingen (LARO) sköts av landsting och i vissa fall privata kliniker. Bergström påstår att personer som normalt använder amfetamin ”och aldrig använt heroin eller morfin” efter några samtal och positiva urinprov kan få opioider (metadon eller buprenorfin) för att etablera ett nytt beroendeproblem. Om jag vore beroendeläkare skulle jag bli vansinnig över en sådan lögn om hur verksamheter vid våra beroendemottagningar sköts.

Det femte problemet handlar om det ovanstående att underhållsbehandling ”tränger undan” den drogfria behandlingen. Förklaringen som ges är att om en ”beroendesjuk” människa får välja mellan att fortsätta få droger eller en drogfri behandling så väljer ”beroendepersonen inom missbrukaren” (den ovetenskapliga beroendepersonlighetsteorin igen). Förklaringen är alltså inte att den drogfria behandlingen är dålig och har sämre vetenskapligt stöd än underhållsbehandling vid opioidberoende…

Mot slutet av artikeln presenteras så några myter som vi som försvarar underhållsbehandling sägs sprida. Myt ett skulle vara att det inte finns någon heroinanvändare som skulle blivit drogfri utan läkemedel. Det är det nog ingen som gör. Jag känner ett par opioidberoende som blivit drogfria med hjälp av tolvsteg, det avgörande är den vetenskapliga forskningens rekommendationer och slutsatser som jag påtalat många gånger förespråkar just underhållsbehandling framför tolvsteg.

Myt två skulle vara att det hävdas att det inte går att berusa sig på Suboxone, det har jag aldrig hört någon hävda så det är nog ingen myt som sprids. Myt tre skulle vara att drogfria behandlingar är så dåliga att de inte kan mäta sig med underhållsbehandling. Inte heller det är en myt utan som synes om man läser vetenskapliga studier och Cochranes rekommendationer så är det ett faktum. Mot detta ställer Bergström en undersökning utförd av personal på ett svenskt behandlingshem som frågat 7 individer som använt heroin där 4 blivit drogfria med hjälp av tolvstegsbehandlingen vid aktuellt behandlingshem (Hatten). Totalt var det 18 personer som behandlades, men enbart 7 fick man tag på. Bergström redovisar inte antalet individer utan använder sig av 57 % som låter mycket mer än 4 av 7 och framför allt mer än 4 av 18, helt i linje med artikelns seriositetsgrad. Och det är stor skillnad på en egenutförd rundringning vid ett behandlingsställe än Cochranes metastudier och rekommendationer… Men inte heller det är något som Bergström tycker är intressant.

Som sagt var, problematisk artikel men ändå ”bra” propaganda utifrån RNS horisont. Förhoppningsvis är det enbart medlemmar i RNS som tar artikeln på allvar.

Gillar du det du läst? Hjälp mig gärna genom att Swisha en liten summa till +46(0)723017517

och

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

En reaktion på “En rapport från RNS som inte är en rapport utan osaklig propaganda”

  1. Det är skrämmande att dessa människor får styra narkotikapolitiken i Sverige. Jag anser att dem indirekt är ansvariga för många dödsfall.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *