Den skeva redovisningen av droger, särskilt cannabis

103
Exempel på svenska myndigheters skrämselpropaganda om cannabis (avsändare fd Folkhälsoinstitutet och ett antal kommuner)

Genom åren har jag kommit att skriva en hel del om hur vårt samhälle behandlar cannabis, i synnerhet om hur våra myndigheter hanterar ”fakta om cannabis” och relativt ofta om hur media gör det. Jag har inte kritiserat media i tillräcklig utsträckning (tid och bloggens begränsningar har gjort att jag prioriterat de andra aspekterna på frågeställningen).

Jag har försökt avslöja svenska myndigheters  och svenska ”experters” bristande förmåga att rapportera trovärdigt och balanserat kring cannabis. Det har gett en del negativa konsekvenser för mig privat, men det kanske är som min arbetsförmedlare brukar säga – min blogg är ett exempel på ett sjävskadebeteende (likt dem som skär sig osv). Jag har visserligen själv sett det som ”om detta kan jag inte tiga”-fenomen samtidigt som min tolkning av forskningslitteraturen kring hur man förebygger att droger orsaker minst skada handlar som i allt kommunikationsarbete att arbeta trovärdigt.

Givet ovanstående är jag oerhört nöjd med att det i den gångna veckan kom ut ett gediget arbete från forskarna runt professor David Nutt. Det handlar om det vetenskapliga stödet för en del påståenden som cirkulerat kring cannabis, hur det egentligen ser ut med vetenskapen bakom de påståenden som sprids, samt en kommentar till varför det ser ut som det gör.

I genomgången av hur cannabis har presenterats den senaste tiden tar de upp följande påståenden:

1. ”Cannabis är lika beroendeframkallande som heroin” (i media under 2014)

Det stämmer inte. Forskning visar att bland dem som använder cannabis någon gång under livet blir färre än 1 på 10 beroende, för heroin är det drygt 1 av 5 (Anthony et al., 1994 (PDF), denna studie har jag skrivit om tidigare). Och forskning visar även att bland dem som använt cannabis i ett års tid blev 98% inte beroende, bland dem som använt cannabis i tio år blev 94% inte beroende (Lopez-Quintero et al., 2011).

2. ”Cannabis är 300-400% starkare nu

Inte heller det stämmer så som det framställs (bl a att man ska förstå det som att det är farligare), vilket jag skrivit om tidigare. Jag skrev även om att man måste förstå kopplingen mellan dosmängd och potens (jag skrev utifrån egna erfarenheter, men Nutt & co hänvisar till forskning som belägger det, Van der Pol et al., 2014)

3. ”Cannabis är en gateway-drog

Inte heller det stämmer, som jag skrivit om tidigare.  Nutt & Co redovisar två andra forskningsartiklar. En som, förutom personliga egenskaper. visar på länk mellan cannabis legala status och användning av andra droger (W. D. Hall & Lynskey, 2005), en som visar på att det inte handlar så mycket om specifik drog  (men om något så i vissa länder starkare koppling för alkohol och tobak som ”gateway”) (Degenhardt et al., 2010).

4. ”Cannabis kan orsaka potentiellt dödliga skador på kärl/hjärta” (här är det vår svenska extremistorganisation RNS internationella del WFAD som får tjäna som exempel).

Nutt & Co påpekar att det saknas klarlagt orsakssamband och att det med en annan politik än dagens skulle kunna bedrivas harm reduction åtgärder genom att förespråka annat sätt att inta cannabis än genom röka med tobakmix.

5. ”Cannabis orsakar IQ-sänkning

Nutt & Co tar upp att den forskning som är huvudkällan (Dunedin) är omdebatterad och antalet individer i studien få. Precis den kritik som jag framfört mot Dunedin-studien.

De tar även upp en större studie än Dunedin som pekar på att alkoholkonsumtion/andra droger har en tydligare koppling till IQ-sänkning mm, och att cannabisanvändning om något hade en koppling till aningen högre IQ (Mokrysz et al., 2014, PDF).
Det senare har jag också skrivit om i min redogörelse för olika IQ-studier.

6. ”Cannabis skadar kognitiva funktioner

Det här är favoritpåståendet från vår svenske ”forskare” Thomas Lundqvist. Och det finns en hel del forskning på området, men Nutt & co konstaterar att

Given the current state of the scientific research, the simple assertion that cannabis leads to reduced cognitive function is misleading”.

Nutt & Co redovisar bland annat en större metaanalys som visar på att det inte går att se ett orsakssamband mellan de effekter som kan noteras i forskning och cannabis (Macleod et al., 2004).

Slutsatsen är att mer forskning behövs före man drar så långtgående slutsatser som görs av en del idag.

7. ”Cannabis orsakar allvarliga och långvariga konsekvenser som schizofreni

Det här uttalandet kommer från en forskare vid namn Kevin Sabet, inte särskilt förvånande var han inledningstalare vid WFAD:s konferens 2014. Om schizofreni och andra psykoser har jag skrivit en del tidigare.

Nutt & Co redovisar en del forskning som visar på att det saknas belägg för att cannabis i sig orsakar t ex schizofreni (Proal et al., 2014Pierre, 2011). Och om det skulle finnas ett sådant samband skulle vi givet den ökande cannabisanvändningen ha sett en stor ökning av antalet fall, när verkligheten i t ex UK visar att antalet diagnoser för schizofreni är stabilt eller minskar (Hickman et al., 2007 + Frisher et al., 2009).

8. ”Om cannabis legaliseras kommer det att bli en snabb och kraftig ökning av användningen”

Det stämmer inte. Forskning visar att det finns väldigt litet samband mellan drogers legalitet och användning (Degenhardt et al., 2008). Och införandet av medicinsk cannabis i USA har inte lett till en ökning av cannabisanvändningen bland ungdomar (Hasin et al., 2015)

Genomgången i sin helhet finns att läsa i såväl en kortversion som en lång version.

Professor Nutt skriver även en intressant artikel om anledningen till att vi får ta del av så mycket osakliga påståenden om just cannabis. Han menar att det beror på att vi har ett inbyggt/inlärt behov av att fokusera på drogers negativa egenskaper och många är inställda på att bekräfta föreställningar om att det är så i stället för att ta reda på hur det är.

Han pekar även på att det finns ett ekonomiskt intresse i forskarvärlden att bekräfta samhällets (läs politikers) negativa inställning. Ju mer en forskare kan bevisa att cannabis är skadligt, desto mer forskningspengar får denne… Och se bara på hur inriktningen var på den svenska regeringens ekonomiska sponsring av WHO-konferensen i Sverige i april 2015 – fokus på de negativa effekterna hos cannabis…

Här finns Nutts resonemang i sin helhet.

Onekligen intressant att samhället ägnar sig åt att beskriva cannabis på detta sätt. Men kanske mest intressant är att det inte finns särskilt många etablerade journalister som vågar ifrågasätta och bedriva granskande journalistik över hur cannabis presenteras och avhandlas. Det borde inte vara upp till en hobbyskribent som undertecknad att gå emot den offentliga strömmen och bedriva granskning på fritiden på en egenfinansierad blogg…

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

2 reaktion på “Den skeva redovisningen av droger, särskilt cannabis”

  1. Den skeva redovisningen beror på en politisk plan sedan 70- talet där Sverige skulle bli världens första helt drogfria land. De följer den än, kanske ovetandes om det. Propagandan härrör därifrån och nu har det blivit ”objektivt självklart” att man inte använder droger och att droger är skadliga. Att missbrukare blir så dumma tror jag beror på dels ett socialt förtryck i landet, kriminalitet, hedonism och att det inte tycks finnas några sanningsenliga källor med material tilltalandes intellektet. Rättvisan är så djupt rotad i oss att de kriminella också måste släcka ned sin intelligens för att klara sig undan. Källorna är material från behandlingshem och boende tillsammans med bostadslösa och sprutnarkomaner. Narkomanerna måste få den drog de behöver men det vägrar samhället, på grund av förutnämnda plan.

  2. Bra inlägg, Magnus. Jag skulle vilja kommentera bilden du använde, som var en del av en kampanj CAN körde med i uppdrag från FhI. När svidande kritik riktades mot kampanjen i CANs kommentarsfält, så skyllde man först på FhI och försvarade sig sedan med att kampanjen ju gick ut på att avskräcka, inte informera. Således medgav man öppet att det handlade om att skrämma människor, inte ge dem objektiv information. Det är beklämmande att ändamålet fortfarande tycks helga alla medel.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *