Kommuners ANDT-information – del 3 ex Kristianstad

granskningKristianstads kommun gick ut med en pressrelease om att personal inom vården, skolan, socialtjänsten och polisen hade för lite kunskap om cannabis och spice så därför bjöd man i slutet av april in till en konferens med ”två av landets ledande experter på området” som föreläsare för dessa grupper.

Det gick tokigt redan i pressreleasen och värre skulle det bli när de ”ledande experterna” rockade loss.

krist0

Kanske handlar det om att kommunens avsändare av pressreleasen, informationsavdelningen, inte är så bra på svenska eller enbart inte kan området så bra, men cannabis är inte en syntetisk cannabinoid utan består av ett antal naturliga örtcannabinoider. I spice däremot förekommer det syntetiska cannabinoider, men ”Spice” stavas inte ”Spice” om man inte syftar på varumärket Spice som slutade säljas i Sverige omkring 2010.

Nåväl, det är lite bagatellartat men eftersom en av arrangörerna bakom konferensen är drog- och brottsförebyggande samordnare i kommunen är det kanske lite oroväckande att denne inte kontrollerar, eller kan, dessa basala delarna.

krist

De två ”ledande experterna” var docent Kai Knudsen och docent Thomas Lundqvist, två ofta anlitade experter inom det svenska drogområdet. Jag har begärt ut det material som kommunen distribuerade i samband med sin konferens, allt utifrån lagarna om ”offentlighetsprincipen”. Nedan följer mina kommentarer till delar av föreläsningarna.

kai2

Kai Knudsen börjar lite trevande och pratar om att nätdroger (egentligen RC-droger eller ännu bättre Nya Psykoaktiva Substanser, NPS) antingen är syntetiska eller semisyntetiska växtbaserade substanser. Med andra ord upprepar Kai det han trott på länge att nätdroger är växtbaserade, vilket de inte är även om de marknadsförts som det. Men det är en stor skillnad på att vara växtbaserade och att marknadsföras som det, mycket märkligt att en ”ledande expert” inte behärskar den skillnaden.

kai3Som jag nämner i min bok från 2011 om dessa droger har kärt barn många namn, bland annat använder en del internetdroger som en variant på nätdroger (inget av de är egentligen bra eftersom drogerna säljs även utanför internet men ”nätdroger” var inledningsvis det ord som var vanligast förekommande). Kai verkar här ge exempel på några ”internetdroger” som 2013 föranledde samtal till Giftinformationscentralen, intressant är att han räknar den gamla drogen LSD till dessa. LSD är sedan 1976 klassat som narkotika och har förekommit länge på ”den traditionella drogmarknaden”, även det något som en ”expert” borde ha koll på.

Och i april 2015 får kursdeltagarna lära sig att dessa 48 substanser är under utredning på FHI. FHI finns inte längre, i stället heter det FoHM (Folkhälsomyndigheten) sedan 1 januari 2014.

kai4Och det stora flertalet av substanserna är sedan länge klassade i Sverige (flera sedan 2013). Så det var vare sig rätt myndighetsbeteckning eller aktuell information. Men det kanske inte behöver vara uppdaterat och korrekt när en ”expert” föreläser…

Sedan gick Kai över till cannabis. En av de första bilderna som presentationen innehåller om cannabis är denna, exakt vad Kai sa till denna bild vet jag ju inte. Syftet känns dock lite oklart om det inte handlar om ”drogromantiska bilder” eller att Kai tycker att det var trevligt med lite ögongodis.

godis
Självfallet var Dunedin-studien med i föreläsningen (det är numera obligatoriskt i en svensk ANDT-föreläsning eftersom den ger möjlighet till såväl vantolkning av forskning som skrämselpropaganda). Och helt i linje med min kommentar så presenterades inte vare sig kritiken mot Dunedin-studien eller andra fakta om cannabis och IQ som ger en bredare bild av att det finns studier som motsäger det budskap som alltid ges av svenska ”expertföreläsare” baserat på Dunedin-studien (att cannabis sänker IQ). Jag har skrivit om såväl kritiken som andra studier, följ de länkade orden för en del av dessa inlägg.

kaidunedinSom den läkare Kai är ville han självfallet beröra medicinsk cannabis också. Efter Dunedin-studien kom nedanstående bild där Kai nog vill visa att cannabis inte har de medicinska egenskaper som påstås. Kai sammanfattar en studie och hävdar att ”ingen effekt” kunnat noteras.
kai6Då är frågan hur sant detta är och om det verkligen är en korrekt rubrik utifrån vad såväl själva studien säger. Forskarna skriver i studien att:

”Several factors might have reduced the chance of finding any potential treatment effect, particularly treatment discontinuation, loss to follow-up, and less overall progression than expected. (…) Low progression rates make the identification of a treatment effect less likely, and further work is necessary to establish optimum inclusion criteria for trials of progressive multiple sclerosis. (…) Prespecified and exploratory subgroup analyses suggested that dronabinol might have a slight potentially beneficial effect in terms of EDSS score progression and other outcome measures in less disabled patients (baseline EDSS score <6·0). (…) The suggestion of a potential effect in lower disability groups might have relevance for inclusion criteria in future clinical trials in progressive multiple sclerosis.”

Men detta får inte åhörarna i Kais föreläsning veta.

Efter det relativt korta cannabis-avsnittet går Kai över till spice. Kai inleder med att kalla spice en blandning av torkade örter, vilket inte är korrekt. Däremot brukar oftast spice förekomma i en rökmix där något material (t ex tobak eller knaster). Och i början när spice mestadels var Spice (varumärket Spice) marknadsfördes det som en substans som bestod av ett antal örter enbart. Kai verkar fortfarande tro det även om han insett att det är syntetiska substanser iblandade och att det är de syntetiska substanserna som ger ruseffekten. Så att Kai kallar drogen för semisyntetisk är egentligen felaktigt även om ”örter” mestadels används som transportmedel för det rusgivande syntetiska ämnet.

Att 2015 skriva att  spice tros vara en blandning av de ämnen Kai räknar upp nedan är som att vrida klockan tillbaka till 2008 när ett tyskt laboratorium upptäckte att det som då såldes som Spice egentligen var de uppräknade substanserna. Och sedan har dessa ändrats och narkotikaklassats allt eftersom, så narkotikaklassningen har skett kontinuerligt sedan 2009 och inte enbart 2009 som Kai påstår.
kai7I nästa bild räknar Kai upp ett antal produkter inom ett par varumärken. Det gjorde jag också i min bok från 2011, flertalet är samma i båda uppräkningarna. Det var de produktnamnen som förekom som spice runt 2011. Skillnaden är att det är 2015 och inte 2011 och produkterna är sedan länge utgångna ur handlarnas sortiment. I övrigt är det mycket mycket sällan som spice innehåller något annat än syntetiska cannabinoider även om det har förekommit.
kai8Därefter går Kai in på ett antal centralstimulerande NPS. Även här är uppräkningen baserad på de mest populära från omkring 2011 och även om Mefedron och MDPV fortfarande förekommer på drogscenen är det relativt sällan jämfört med dagens aktuella stimulanter (amfetaminliknande substanser) och just dessa förekommer inte i de öppna webbshopparna däremot på Dark Net.
kai9Kai avslutar sedan sin presentation med två Youtube-filmer. En är denna:

Därmed kanske man kan förledas att tro att detta är karaktäristiskt för ett MDPV-rus, det är det inte (vi vet inte ens om det som såldes som badsalt i detta fall innehöll just MDPV).
kai10

Efter Kai Knudsen kom Thomas Lundqvist på kristiandsföreläsningen. Thomas inleder med lite bilder över utvecklingen på området där denna bild innehåller en del intressanta saker:

tl2Till att börja med är inte skunk ett sätt att odla som framhäver dofter, och ruset har ingenting med lösningsmedel att göra. Skunk är en framodlad variant av marijuana som dels är lite starkare och dels luktar lite mer (vilket är en annan sak än ett sätt att odla som framhäver dofter). Och som sagt var så är inte spice torkade kryddor från Asien även om det marknadsförts som det. Att man skulle slutat med örter 2011 för att övergå till enbart syntetiska cannabinoider är alltså nonsens.

Docent Thomas Lundqvist har ju doktorerat på cannabis och dess effekter. Jag har tidigare skrivit om honom, bland annat hur han varit inblandad i påståendet om att ungdomar som röker cannabis förblir barnsliga. Min genomgång visade en mycket tvivelaktig hantering av forskning bakom det påståendet. Så frågan är hur Thomas hanterar forskning i denna föreläsning. Han inleder med en forskningsartikel som sägs handla om hur ungdomar som använder cannabis rekreationellt påverkas negativt.
tl3Frågan är dock vad studien säger och vad andra forskare har sagt om denna studie. I studien skriver forskarna:

”the sample size does not provide power to examine complex interactions such as sex differences. Because this is a cross-sectional study, causation cannot be determined. (…) Longitudinal studies are needed to determine whether marijuana exposure explicitly leads to the differences observed in this study (…)  Finally, age of onset was collected for marijuana use only. Early exposure to alcohol may have also affected brain structure.”

Man kan alltså inte dra några slutsatser, men det gör uppenbarligen Thomas Lundqvist ändå. Och i två kritiska inlägg i den aktuella vetenskapliga tidskriften har två andra forskare invänt mot de typ av slutsatser som trots ovanstående text de aktuella forskarna verkar försöka dra. Inte heller det berättar så klart Thomas Lundqvist om.

Nästa studie som Thomas redovisar påstår Thomas att den visar att tidig cannabisdebut påverkar hjärnan på negativt sätt. Studien är gjort på 14 individer, något som självfallet inte framkommer i Thomas redovisning av ”fynden”.
tl4Inte heller redovisar Thomas vad studiens forskare själva skriver:

”There are a number of limitations to the study reported here (…) The sample size in this study was small, partially due to the difficulty in recruiting a sample that would meet all necessary inclusion/exclusion criteria. This sample included only clinically-referred male patients from mid-to-low socio-economic backgrounds, and with low IQ scores. (…) We did not control for the effects of alcohol and tobacco smoking. The effect of heavy alcohol use on hippocampus volume has been reported by Medina and colleagues (2007b). (…) Since five of the heavy cannabis users were alcohol abusers and since our controls were not matched for cigarette smoking to the cannabis group, conclusions from this study should be considered preliminary and the differences in hippocampus volume reported here may be due to a combination of alcohol, nicotine, and cannabis use. (…)”

Så, inte mycket slutsatser man kan dra av den studien, definitivt inte på det sätt som Thomas Lundqvist gör om man ska ses som en seriös expert…

I tre bilder tar sedan Thomas Lundqvist upp en forskningsstudie av Padula med flera.
tl5Beträffande just denna bild kan man nämna att forskningsstudien som handlar om kvalitativa minnen har studerat 15 cannabisanvändare (att det är så få som studerats nämner självfallet inte Thomas). Forskarna själva skriver:

”it is possible that the exposure-related hippocampal reduction may reflect heavy cannabis use in response to preexisting or developing psychotic symptoms (…) Another limitation of this study is the relatively small sample size.” samt ” There were no cognitive, psychotic, or depressive symptom associations with reduced volume in the amygdala”

Men men. Ang Padula menar Thomas att cannabis gör så att tonåringars omgivning bleknar bort, de bryr sig inte om relationer och de planerar inte sin dag.
tl5csamt att
tl5b

Padula studerade 17 individer (två av dessa hade en ”alcohol abuse”-diagnos och de drack även generellt mer alkohol än jämförelsegruppen) och skriver att ”Marijuana users show differences in brain response to a spatial working memory task despite adequate performance, suggesting a different approach to the task via altered neural pathways.”. Forskningen gick alltså ut på att individerna skulle trycka på en knapp beroende på hur ett par symboler visades på en skärm. Testresultatet blev likvärdigt för användare och icke-användare (”Results suggest that, in general, marijuana-using teens performed similarly to controls”). Hur de kom fram till resultatet skiljde sig dock lite åt. Forskarna skriver:

”Marijuana users showed significantly more activation than controls in the right basal ganglia, an area associated with skill-learning. (…) The other two clusters, which were significantly more activated in marijuana users than controls, were the right and left parietal lobes. Bilateral parietal regions have been implicated in attention, spatial perception, imagery, working memory, spatial encoding, episodic retrieval, skill learning monitoring, organization, and planning during working memory. (…)  It is possible that there is compensatory neural effort in these areas. (…)  In particular, an interaction in the left superior temporal gyrus suggested a positive association in the users and a negative association in the controls. This may imply that the marijuana users employed more of a verbal strategy to achieve high task performance scores than the controls. This is interesting when considering the previous findings of deficits in verbal learning and IQ in marijuana using adolescents compared to controls. the right superior temporal gyrus showed an interaction where users had a negative association and controls had a positive association. Previous studies have shown this area to be involved in poorer recognition of previously seen words. This would support the notion that users are relying on a verbal strategy such that better performance linked to a decrease in activation in the right superior temporal gyrus. Moreover, an interaction in the right thalamus and pulvinar showed a negative association in the users and a positive association in the controls. These subcortical structures have shown an association with spatial neglect when damaged.(:::)

The nature of the interaction revealed a positive association in marijuana users and a negative association in controls in the left anterior cingulate. This region has been linked to attention, decision making, cue response, and response monitoring. It may be that good performing marijuana users are making a more conscious decision to react to task cues than controls, who may be reacting more automatically. The left parahippocampal gyrus demonstrated an interaction of negative association in marijuana users and positive association for controls. This region is involved in working memory and is recruited when the temporal lobe is not in use.

The distinct interactions viewed in these different areas of the brain can mean that different systems are at work and that, as one part of a system decreases in action, the other area of the system increases in activation.”

Man löser alltså uppgiften men på lite olika sätt. Exakt hur Thomas Lundqvist översätter ovanstående resultat till de långtgående slutsatser som han presenterar i bilderna ovan är okänt för mig, men forskarna bakom studien skriver ingenting om de slutsatser som Thomas Lundqvist de facto påstår att deras forskning ger upphov till. Det är inte särskilt seriös redovisning av forskning anser jag.

Nästa bild handlar om en påstådd effekt om hur cannabisanvändare får svårare att hantera information. Thomas skriver:

tl6Studerar man den första forskningsreferensen ser man att det är en studie på 10 individer som under forskningstillfället får röka på och sedan har forskarna studerat effekterna av det. Och mycket riktigt påverkade ruset förmågan att fokusera samt reaktionstiden vad det gäller det testet (vilket kanske kan ses som en effekt den som röker på vill uppnå).

Den andra forskningsreferensen handlar om en studie på 15 individer som fick se ansiktsbilder som uttryckte glatt, argt eller neutralt stämningsläge. Forskarna skriver att ”These differential patterns and magnitude of activation for the chronic, heavy marijuana smokers relative to the non-marijuana smoking control subjects underscore the likelihood that these subjects process emotional stimuli differently from those who do not smoke.” De konstaterar även att ”increased marijuana use tends to normalize cingulate response to masked angry stimuli while it enhances the positive response to masked happy stimuli. This interpretation is consistent with previous self-reports of marijuana smokers feeling “mellow” and happy when smoking marijuana.”.

En annan slutsats forskarna drar är ”individuals who have smoked marijuana process emotional information in a different way from those who do not smoke, which may result in negative consequences.”.

Hur Thomas får detta till att det påverkar självkännedom etc förstår jag inte. Men någon kanske kan förklara det för mig.

Efter detta går Thomas igenom lite påstådda argument som cannabisanvändare sägs komma med för att förklara/försvara sitt bruk. Jag väljer att inte kommentera dem utan fokuserar på hur fakta presenteras i denna föreläsning. Och beträffande fakta kommer det efter denna ”argumentredovisning” en bild om (surprise!) Dunedin-studien, dock ännu mer slarvigt presenterad än i Kais presentation.

Efter det går Thomas igenom det akuta rusets ”olika faser”, det är inte så mycket att kommentera.

Sedan återkommer Thomas till några effekter av cannabisanvändning där han kastar ur sig en rad påståenden utan att motivera med forskningsreferenser.

tl10Jag anser att det är anmärkningsvärt att en expert i en föreläsning inte belägger hur han har kommit fram till de påstådda effekterna av cannabis, inte minst när det man påstår är rätt stigmatiserande och allvarligt. Jag känner en hel del ”kroniska cannabisanvändare” som inte uppfyller det som Thomas hävdar kännetecknar en kronisk användare. Det hade varit intressant att läsa de forskningsartiklar som Thomas menar ger stöd för påståendena.

Det samma gäller även det som Thomas hävdar i denna bild:
tl8Och inte minst i denna bild om ”en typisk haschrökare”. Att Thomas utan att belägga det hävdar att en typisk cannabisanvändare ser ut som nedanstående gör att det är svårt att ta honom på allvar. Och det rätt allvarligt om detta är vad skolpersonal, poliser, socialsekreterare och vårdpersonal i Kristianstad gick hem från föreläsningen med som bilden av en typisk cannabisanvändare:
tl9

Sammanfattningsvis, det var rätt låg kvalitet på den kunskap och fakta som de ”kunskapstörstande” fick sig serverat av Kristianstads kommun. Jag anser att ANDT-informationen i Sverige håller mycket låg kvalitet och lämnar väldigt mycket i övrigt att önska. Det är inte undra på att ungdomar som möts av ovanstående från samhällets representanter (och föräldrar) känner att de inte kan lita på informationen. Den saknar trovärdighet när den framställs på ovanstående vis. När trovärdigheten saknas blir det svårt för samhället att uppnå den önskvärda funktionen att minska droganvändningen. Därför kan man anta att ovanstående information snarare är kontraproduktiv än nyttig.

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

5 reaktion på “Kommuners ANDT-information – del 3 ex Kristianstad”

 1. Jag ser att Earth Impact är listat som en form av spice när det i själva verket bara är en inaktiv örtblandning som marknadsförs som nikotinfri tobaksersättning. Det är således snarare en form av knaster och inte spice.

 2. Kanonbra genomlysning av detta ”spektakel”, oärligheten spec hos Hr Lundqvist är direkt kontraproduktiv.

  Ingen vettig tonåring med tillgång till internet kommer ta detta dravel på allvar (med all rätta), tyvärr så lär även dom små korn av sanning ang CB:s negativa sidor försvinna i alla överdrifter, halvsanningar, gissningar och rena lögner.

  Så precis som du själv avslutar inlägget så är denna ”information” direkt kontraproduktiv (ett bättre ord är FARLIG).

  Men i landet där ingen kan tänka själv då det handlar om droger så kommer denna ”info” att tas för den ultimata sanningen.

  Och om man argumenterar emot den så försöker man bara skydda sitt eget drogbruk (hände mig senast i helgen, bara för att jag skrev ett inlägg om bl.a. Portugal och Colorado på FB).

  Att prata narkotikapolitik med medelsvensson är som att prata invandring med SD-sympatisasörer, all forskning är gjord av PK-maffian och därmed lögnaktig.

  Hmm, du har ju precis visat att viss redovisning av forskningen är skev, men om vi pratar internationell forskning så redovisas den oftast ärligare än Lundqvist och Knudsen m.fl.

 3. Vilken soppa Sverige hamnat i när alla som har ett budskap som ligger i linje med ”nolltoleransen” tillåts framföra sina tillrättalagda åsikter oemotsagda, nästan.Magnus Callmyr du är en klippa som orkar leta upp nolltoleransens dogmatiska logiska luckor och pseudovetenskapliga resonemang.
  Tack!

 4. Det klassiska sättet för politiker att sälja in sitt budskap, anlita rätt sorts ”experter” som hänvisar till ”studier”, redan där är de flesta åhörarna sålda. När det gäller droger är det dessutom ännu enklare eftersom man kan spetsa till budskapet genom att hota med skadeeffekter på våra barn och ungdomar. Garanterat går samtliga åhörare hem från en sådan föreläsning och är helt förvissade om att alla former av droger är farliga och måste stoppas till varje pris. Tack Magnus för att du orkar, på ett opartiskt sätt, belysa brister och fel i deras framläggning.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *