Om en debatt och en ledare där kunskap är ovälkommet

I efterdyningarna av SvD:s nyhet om unga och psykoser (en nyhet som byggde på feltolkning av siffror och saknade belagt samband) har det här och där uppstått en debatt. En av dessa debattörer är en professionell tyckare, aka ledarskribent, vid en landsortstidning i norra Sverige, Lilian Sjölund. Lilian Sjölund skrev en ledartext som behöver diskuteras. Texten var helt inspirerad av SvD:s felaktiga nyhetstext och saknade varje uns av källkritik och dubbelkoll av fakta, alltså helt i linje med svensk journalistik inom drogområdet.

Rubriken på Lilians text är ”Först en fredagsjoint, sedan slutenvård”. Redan där går det nog fel för Lilian, texten förmedlar ett intryck av att Lilian ser cannabisanvändning som något riktigt hemskt och farligt och att en ”fredagsjoint” kan leda till lång inläggning i slutenvård. Att en ”fredagsjoint” kan leda till en kortare inläggning i slutenvård kan säkerligen hända, inte för att jag vet det, men det skulle inte förvåna mig. I så fall handlar det om en övergående drogutlöst psykos där kanske användaren utifrån avsaknad av korrekt information om ruset och påverkad av skrämselpropaganda i t ex skolan inte förstår vad som händer. I den paniken som kan uppstå då är det förståeligt om någon tar kontakt med allmänpsykiatrin och kanske blir inlagd över natten. Vår skräck för att prata öppet, sakligt och neutralt om droger kan ha sina konsekvenser. De mer komplicerade psykossituationerna kommer dock efter längre användning, inte sällan i kombination med andra droger, och med en doskoppling. Inget av det resonerar Lilian kring, det är som om den kunskapen saknas (där det även ingår studier av cannabis roll i en del av psykosvarianterna) och inte behövs för att diskutera problematiken.

Inte heller resonerar hon något om att för de fall av ”psykisk störning” som diagnostiseras som kopplad till cannabis är, enligt Socialstyrelsens statistikdatabas, medelvårdtiden 6 dagar. Och i det ingår allt från beroendetillstånd till abstinensbehandling samt vård av psykoser. Själv vårdades jag en gång i tiden på en sluten psykiatrisk avdelning för abstinens i över en vecka inför en behandlingshemsvistelse, så jag har en gång i tiden dragit upp snittet, att ha abstinens är dock inget allvarligt psykiatriskt tillstånd även om Lilian verkar tro det. Om min vårdtid hamnade i statistiken för ”drogblandning” eller ”cannabis” vet jag inte, men den enda drog jag var positiv på vid vårdtillfället var cannabis även om jag berättade om att jag använt alkohol, cannabis, kokain, amfetamin samt bensodiazepiner.

Lilian noterar pliktskyldigast att psykoserna kan handla om att de är ”övergående”. Detta övergående kan handla om när ruset gått ur kroppen, men det framgår inte av Lilians text. Inte heller att de i de siffror hon skriver om finns det statistik som handlar om antalet individer som fått beroendediagnos, vilket är något helt annat än en psykos. Det är som att den kunskapen är ointressant när det viktigaste är att propagera mot cannabisanvändning.

Kunskap om cannabis i övrigt är inget som utmärker Lilians ledare, snarare tvärtom. Lilian skriver ”man blir dum i huvudet av cannabisrökning” samt ”samtliga forskare är ense om en enda sak – cannabis påverkar hjärnan negativt”. Så är det inte, många är överens om att cannabis kan påverka hjärnan negativt under vissa förutsättningar, och sedan pågår en debatt i forskarvärlden om varför, hur, hur länge etc. Lilian skriver även ”En studie visar att försämrat IQ är ett klart mätbart resultat av långvarig konsumtion”, och så länkar hon till professor Fred Nyberg och hans vantolkning av den s k Dunedin-studien. Det är som att Lilian inte känner till att det pågår en intensiv forskning kring om hur det förhåller sig kring cannabis påverkan på hjärnan, där forskarna är långt ifrån överens. Inte heller skriver hon om att sedan Dunedin-studien publicerades har den varit utsatt för kritik från andra forskare flera gånger, likväl som forskarstudier som motsäger studiens slutsatser. Något som jag skrivit om några gånger utifrån IQ-studier.

Efter att jag igår hade läst Lilians ledare skickade jag dels min SvD-redogörelse och dels länken för artiklarna kring IQ. Lilian var helt ointresserad av att ta till sig det, utan svarade med att ”Att det råder politisk konsensus i Sv kring narkotikamissbruk är vår räddning. Jag hoppas den består”. Det är inte särskilt förvånande att en ledarskribent som skrivit en sådan fördomsfull och osaklig text som aktuell ledare tycker att det är viktigare att försvara tron på vår nuvarande politik än att ta till sig eller åtminstone diskutera fakta. Och kanske kan man se det en räddning att Sverige, ett föregångsland enligt Lilians ledare, har högre dödstal och högre siffror för problematisk användning (det som tidigare kallades missbruk och beroende) än t ex länder som Nederländerna och Portugal. Inte särskilt förvånande skriver Lilian felaktigt att Sverige har bättre siffror för problematisk användning än Nederländerna, som ses som ett exempel på drogliberalism.

Inställningen att vara emot fakta och använda ”drogliberal” som skällsord syns i Lilians ledare som är belamrad av ord som ”drogliberaler” och raljerande med fakta. Att ett antal professorer i bland annat England kommit fram till att alkohol är skadligare än cannabis kallar Lilian för ”drogliberalt”. Forskningen, som består av flera forskningsartiklar, kring att cannabis kan ha en negativ inverkan på cancerceller kallar Lilian för argument från påhejarna av fredagsjointen. Och så beklagar hon att skräckpropagandan (vilket jag skrivit om tidigare snarare kan öka droganvändning än minska den) är omodernt.

Det är inget fel i att propagera mot cannabisanvändning. Det är självfallet en rättighet att vara emot användning av olika droger. Och det är en rättighet att som Lilian avfärda vetenskap och forskning. Men det är tråkigt när argumenten framförs med hjälp av härskartekniker som förlöjligande av individer med andra åsikter. Det senare är något som man särskilt gillar i den skog där Lilian håller till. Inte bara Lilians ledartext är full av skällsordet ”drogliberaler” om individer som lyfter fram fakta, det ordet i kombination med ”cannabistroll” har haglat från Lilian och hennes kollegor på twitter över oss som påtalar att det är bra om vi diskuterar narkotikapolitik och narkotikaproblem utifrån vetenskap och fakta. Det är inte särskilt smickrande för en ledarskribent tycker jag, men det är kanske något som går hem i skogarna runt Hälsingland. Vad vet jag… Problemen runt droger förtjänar dock en annan debatt än den man gillar i Hälsingland.

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *