Uppsala Universitet och U-FOLD – mer megafon än akademi

Igår blev jag uppmärksammad på en intressant text om cannabis på Uppsala Universitets hemsida. Hemsidan fanns på del av Uppsala Universitet (U-Fold) som har någon självpåtagen ”ledartröja” för den akademiska förståelsen av beroendeproblem i Sverige. Texten var skriven av professor Fred Nyberg vid U-Fold, och det är inte första gången jag kommer i kontakt med honom.

För en tid sedan debatterade jag med professor Nyberg på SvD Brännpunkt (se sidan Uppdrag mm). Fred Nyberg hade skrivit ett inlägg i den dåvarande debatten om spice, ett inlägg som lämnade en hel del i övrigt att önska, som t ex forskningsreferenser och t o m grundläggande förståelse för NPS-fenomenet. Han lade även ut texten på U-Folds hemsida i ett inlägg med rubriken ”analys”.

Så mycket analys var det inte. Formuleringen ”Vissa utpekar Spice som en dödsdrog men att den har en koppling till tetra-hydro-cannabinol (THC) i cannabis (marijuana och hasch) nämns endast lite försiktigt i sammanhangen” är nog min favorit. Dels visar Nyberg att han inte förstår skillnaden på ”Spice” och ”spice”, och dels har han missat att de flesta i debatten just pekar på sambandet mellan att cannabis är olagligt och spice lagligt som det centrala i att förstå efterfrågan på spice. Till skillnad från Nyberg kunde jag i mitt svar på SvD Brännpunkt visa på sambandet med hjälp av vetenskapliga artiklar.

Mitt svar i SvD, och de gånger jag påpekat här på bloggen när Nyberg redogör för forskning på ett otillfredsställande sätt, har nog förargat Nyberg. Nyligen publicerade U-Fold en intervju med ECAD:s generalsekreterare (det ECAD som jag skrivit om ett par gånger den senaste månaden, bl a om hur de är nonchalanta kring vad forskningen säger om LARO:s överlägsenhet som behandlingsmetod vid opiatberoende samt sprider tvivelaktig och osaklig propaganda kring cannabis ). I den ställer Uppsala Universitet en fråga som inleds med ”Vissa legaliseringsivrare är mycket pålästa och söker och blåser konsekvent upp varje eventuellt sakfel som experter och förtroendavalda uttrycker.”. Om det inte vore så att jag inte är ”legaliseringsivrare” skulle man kunna tro att U-Fold syftade på denna bloggs granskning av Nyberg och ECADs göranden, jag vet inte så många andra offentliga platser där motsvarande systematiska/konsekventa kritiska granskning av ”experter” och politiker/förtroendevalda förekommer. Och det där med att försöka förminska denna blogg med att kleta ”legaliseringsivrare” på den har ju förekommit relativt ofta den senaste tiden. Förutom att Uppsala Universitet kanske inte borde avfärda kritik med etiketter som ”legaliseringsivrare”, det känns inte riktigt passande för att komma från ett universitet som åtminstone tidigare haft ett högt anseende, borde de kanske inte ägna sig åt att länka till ovetenskapliga propagandasajter som ECAD, vilket man gör i aktuell artikel.

Vad det gäller anseendet kanske inte U-Fold är så noga med det. De flerfaldiga problemen med Fred Nybergs sätt att förhålla sig till forskning har jag som sagt var kommenterat tidigare. På U-Folds hemsida lades det nyligen dessutom ut en text från Svenska Kyrkan som sprider myter inom beroende området som t ex ”Mänsklig erfarenhet visar att först då man har nått botten kan allt vända. Det är då det är möjligt att vända sig till en högre makt som är starkare än vi, något eller någon utanför sig själv.”. Det är en välspridd myt inom 12-stegsrörelsen att man ”måste nå sin botten”, men det är ingenting som har något med vetenskap och forskning inom beroendeområdet att göra (motivation kan uppstå när som, det är en del av professionens, behandlarens, arbetsuppgifter att arbeta med det). Och behovet av att för en beroende att vända sig till den högre makten/gud är en kvarleva från den kristna sekten Oxfordrörelsen som tolvsteg bygger på, och kanske inte något som ett seriöst vetenskapligt baserat universitet ska ägna sig åt. Men U-Fold stannar inte vid det, man gör också reklam för ”Det finns även möjlighet att skriva förbönslappar, få enskild förbön med olja”, exakt vilken vetenskaplig artikel som rekommenderar ”förbön med olja” vid beroendeproblem vet jag inte. Vidare innehåller texten exempel på hur man kan presentera sig på de mässor som U-Fold gör reklam för, ett förslag är ”jag är alkoholist, hopplös, syndare”. Att identifiera sig som hopplös och syndare skulle jag säga är direkt motstående vad vetenskapen rekommenderar som identitetsegenskaper för att bryta ett beroende. Men detta med vetenskap är ju inte något som direkt karaktäriserar U-Fold.

Sedan texten jag tipsades om igår (tipsa mig gärna om saker som behöver belysas inom ”drogområdet”, min mailadress finns i högerspalten). Texten har rubriken ”Cannabis – Vad vet vi egentligen?”, och därmed skulle man kunna tro att Uppsala Universitet skulle göra en akademisk hederlig redogörelse för kunskapsläget, en neutral text med fördelar och nackdelar beskrivna. Men som texten ovan ger antydan till så är vetenskapligt förhållningssätt inte det som kännetecknar Uppsala Universitet i drogfrågor, och i synnerhet inte dess professor Nyberg.

Texten inleds sedan med ett antal kommentarer kring hur olika aktörer gått ut med att de fått medicinsk nytta av cannabis (internationellt är det ett område som får allt mer uppmärksamhet med många intressanta vetenskapliga studier presenterade det senaste året kring hur cannabis kan ha medicinsk nytta för allt från depression till olika cancerformer, ibland önskar jag att jag på heltid hade möjlighet att redogöra för all intressant forskning som produceras inom hela drogområdet). U-Fold gör självfallet inte den där neutrala redogörelsen utan slätar över de positiva egenskaperna på ett lättvindigt sätt utan någon som helst vetenskaplig referens, för att sedan slutgiltigt avfärda cannabis som medicinskt alternativ genom svepande formuleringar kring att marijuana inte uppfyller kraven för läkemedel.

Detta trots att flera ”cannabispreparat” är godkända som läkemedel, och att det förmodligen skulle kunna vara fler om inte forskningen på cannabis medicinska egenskaper försvårades av vår lagstiftning. Men Nyberg vill inte redogöra för på ett utförligt och ärligt sätt. När negativa egenskaper, skaderisker, gås igenom finns någon form av referens i ett par fall, inte till den forskning som påstås ge belägg för det som hävdas utan till tidskriften i vilken underlaget ska finnas. Det är som att textförfattaren, Fred Nyberg är rädd för att det enkelt ska gå att kontrollera det han påstår. Texten känns inte som en redogörelse för kunskapsläget, vilket ingressen utlovar, utan mer som ett sätt att underminera den debatt som allt mer börjar förekomma i Sverige kring cannabis medicinska egenskaper, dvs texten är mer ett politiskt inlägg än ett ärligt sätt att redogöra för kunskapsläget.

Det sammanfattande intrycket av ovanstående texter på U-Folds hemsida är att det är svårt att tro att de ligger på ett seriöst universitets hemsida. Drog-/beroendeområdet är ett allt för komplext och allvarligt område för att avhandlas av en akademisk institution som om man vore en megafon för den politiska rörelse som definitivt inte vill ha kunskap och fakta som en del av beslutsunderlaget för vad som kan och bör göras inom drog-/beroendeområdet.

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

En reaktion på “Uppsala Universitet och U-FOLD – mer megafon än akademi”

  1. ”Vissa legaliseringsivrare är mycket pålästa och söker och blåser konsekvent upp varje eventuellt sakfel som experter och förtroendavalda uttrycker.”

    Yes, some of us are very well read, and that’s why we don’t have to resort to Ad Hominem in the desperation to win this debate. We have the real Scientific Facts of Findings from Clinical and Empirical Evidence to support our arguments, particularly regarding cannabis, while they mainly have non-scientific evidence based on a nonsensical, moralistic and idealistic, zero tolerance policy.

    This ”war” is already won, momentum is gaining rapidly on a global scale. It’s only a matter of time!

    Keep up the great work Magnus! 🙂

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *