• magnus.callmyr@gmail.com

”Dessa satans mördare”

”Dessa satans mördare”HEMSIDAN UNDER OMBYGGNAD (inkl städning bland gamla inlägg)


Olof Palme myntade en gång i tiden uttrycket ”Dessa satans mördare”. Jag är inte helt säker på om det var våra politiker inom det sociala området han syftade på, men jag tror det. Jag har skrivit om det tidigare många gånger, drogområdet är ett område i katastrofläge.

Vi har en situation där antalet förtidigt döda p g a drogrelaterad situation ligger på några tusen per år, och antalet döda i narkotikarelaterad död har nått nya rekord år efter år den senaste tiden (och då är ändå nätdrogerna underrapporterade i den statistiken). Vi har en situation där antalet individer med problematisk användning når nya höjder för varje ny skattning som görs. Vi har en situation där man år efter år konstaterar att politikernas mantra om en politik för ett drogfritt samhälle inte fungerar utan i stället kan misstänkas för att vara en delförklaring till att problemen ökar och ökar.

Och vi har en situation där det ständigt förekommer neddragningar av budgetar för insatser mot problemen, trots att läget ser ut som det gör. Jag vet inte hur många gånger jag skrivit tidigare i bloggen om nyheter om neddragningar eller som i fallet med min granskning av Örebro kommun för ett par år sedan visat på hur tjänstemän och politiker skriver strategidokument med målsättningen att minska satsningarna på vård för detta område. Det är cyniskt och det bidrar till ovanstående situation. Och som tillägg till ovanstående har vi en missbruksvård som uppenbarligen fungerar dåligt och som inte ens mäter hur väl den fungerar (att mäta hur många dagar någon är missbruksfri är ett dåligt mått på hur väl en vård fungerar utifrån ett systemteoretiskt tänkande som jag anser ska vara grund för vårdkvalitetsmätningar). Dessutom är det en missbruksvård där den stora Missbruksutredningen konstaterade behov av ca 70 förbättringsåtgärder, vilket jag tyckte var alldeles för få, lyckades bli bortglömd och begravd av politiker från alla håll och kanter. Utifrån detta är det kanske så att våra politiker förtjänar ovanstående epitet även om det för ”uppmärksamhetens”/debattens skull är tillspetsat.

Märkligt nog har vi ingen debatt om ovanstående läge. Jag har det senaste året i såväl blogg som flera debattartiklar lokalt och nationellt talat om behovet av en ny politik och praktik, men tystnaden är total. Jag har adresserat politiker lokalt och nationellt, men får inte ens ett svar. Och inte blir det bättre av att dem det berör inte har någon övergripande intresseorganisation som bevakar hela drog-/missbruksområdet, samlar fakta samt bedriver opinion och påtalar bristerna. Brukarnas röst är tyst. Och vad värre är, till del är den korrumperad och kanske t o m mutad till tystnad genom bidrag för de meningslösa och t o m destruktiva s k ”brukarundersökningarna” som t ex organisationerna Verdandi och RFHL ägnar sig åt (jag skrev om forskning om det problemet i ett av de inlägg som är borta till följd av att bloggen tystnade ett tag, jag ska göra ett nytt försök att återställa dem om jag får tid i helgen). Och beträffande RFHL kan man även se att ungefär samtidigt som UG avslöjade brister i Stockholms missbruksvård, ett program som inte lämnade några avtryck i debatten trots det man avslöjade, kände sig RFHL-företrädare manade att gå ut med en debattartikel om hur bra Stockholms missbruksvård fungerade. Det är inte utan att man kan fråga sig vem RFHL företräder och på vilken sida man står.

Det som föranleder min ilska är en nyhetsartikel om nedskärningarna i Uppsala kommun, där det nästan är patetiskt på vilket sätt som Vänsterpartiets kommunalråd försöker kalla en nedskärning på 5 miljoner för en satsning. Låt mig gissa att ingen politiker eller ”brukarorganisation” kommer att debattera problemet med nedskärningar när alla siffror pekar åt rätt håll och att man förmodligen inte heller i Uppsala har en aning om hur väl dagens budgetnivå fungerar för de brukare som är i behov av samhällets hjälp.

Om du gillade texten - DELA i stället för att gilla!
admin

En reaktion på ””Dessa satans mördare”

HanserikPublicerat den  5:58 e m - Feb 25, 2015

En man att lyssna på.

Lämna ett meddelande