Om skolors ANDT-information, ex Örebro kommun

granskningUnder några år har olika svenska instanser/myndigheter varit engagerade i att minska användningen av cannabis bland våra ungdomar. Detta görs via olika kampanjer, nationellt och framför allt lokalt i kommunerna. Som jag kommenterat ett antal gånger följer inte dessa kampanjer internationella forskningsresultat om hur man bäst förebygger mot cannabisanvändning bland ungdomar, och inte heller grundläggande kommunikationsteorier om att det är bra om ett budskap är trovärdigt. Det är märkligt inte minst i ”internetåldern” då avslöjande av osakliga budskap lätt kan spridas vidare.

10Budskapen i dessa kampanjer är ofta osakliga, och bär mer en prägling av ”russinplockning” där budskapet taget ur sitt sammanhang mer liknar skrämselpropaganda. Särskilt vanligt är kampanjer centrerade kring kognition med budskapet ”du blir dum av att använda cannabis” (något som jag flera gånger i bloggen visat att det saknas underlag för att påstå). Det är allvarligt, inte minst då decennier av internationell forskning kring hur man bäst bedriver drogpreventivt arbete visar att skrämselpropaganda inte fungerar, och t o m kan vara kontraproduktivt, Med andra ord kan vi misstänka att dessa kampanjer snarare bidrar till att öka cannabisanvändningen bland ungdomar.

Den senaste i raden av cannabiskampanjer jag sett kommer från min hemkommun Örebro. Där har under slutet av 2014 bedrivits en ”pilotkampanj” på tre högstadieskolor. Elever, föräldrar och skolpersonal har från kommunens personal fått ”information” om cannabis och spice. Tanken är att kampanjen ska rullas ut till övriga skolor i kommunen. Efter lite om och men har jag fått ta del av kampanjen, och som så ofta är det inte en kampanj som informerar sakligt om cannabis utan snarare en kampanj som bygger på tron att osaklig skrämselpropaganda fungerar (dvs att de kommunala tjänstemännen i Örebro vet bättre än internationella forskare hur man minskar cannabisanvändning).

Före jag fick ut dokumenten som utgör kampanjen fick jag ett mail från en av cheferna inom Örebro kommun där jag i stället för att få ta del av dokumenten fick fyra länkar till källorna, chefen skrev:

Men ta mer än gärna del av några länkar som vi tagit hjälp av i arbetet:
– http://www.ur.se/droger-och-dilemman/#
Utbildningsradions material. Detta har vi delvis använt oss av som underlag för diskussioner i klasserna.
– http://www.droginfo.com/
(bla. Cannabis och påverkan – Thomas Lundqvist )
– http://www.pelleolsson.se/Artiklar/8-Myter-Om-Cannabis.pdf
(8 myter om cannabis – Pelle Olsson)
– www.CAN.se
Hoppas att du känner dig hjälpt av dessa länkar.

Redan då blev jag bekymrad. UR:s filmer är inte särskilt sakliga, inte minst gäller det för cannabis som sprider vidare en hel del av den svenske gurun Thomas Lundqvist material. Och om Thomas Lundqvist har jag skrivit ett par inlägg tidigare, bland annat visat hur en del (som också används i ev av UR-filmerna) kommer från en bristfällig ”forskning” utifrån några fall i New York som på 1960-talet sökte hjälp hos Freudianska psykologer.

Thomas Lundqvist forskning har också fått internationell kritik för att inte vara baserad på ”vanliga cannabisanvändare”. Fil Dr Tim Boekhout van Solinge vid Utrechts Universitet skriver (under tiden som forskare vid Amsterdams Universitet):

”In any case, it is safe to say that no conclusions about cannabis use in general can be drawn on the basis of Lundqvist’s selective, clinical data.” (PDF, s 93)

Om Pelle Olsson har jag också skrivit en del, bl a om materialet ”8 myter” som är helt taget ur luften. Och CAN genomför just nu en revidering av deras drogfakta (kanske för att de ska bli mer sakliga?). Med andra ord, det kändes inte särskilt förtroendeingivande kring vad Örebro kommun ägnade sig åt bland skolpersonal, högstadieungdomar och deras föräldrar.

Till slut kom så materialet. Först avhandlas spice (inte särskilt oväntat använder kommunen den felaktiga benämningen ”Spice” och tror att all spice ”levereras” som ett pulver och inte såväl pulver som mix). Skrämseltonen slås an direkt:

oospice

I Örebro ”vet man” inte att aceton avdunstar snabbt och att ”informationen” om njurarna kommer från en studie på djur. Hade de läst på hade de vetat det och att kroppen själv producerar aceton och hade kunnat undvika att producera onödig skrämselpropaganda med hjälp av ”seriöse” Thomas Lundqvist.

Sedan kommer man in på cannabis. I början ägnar man sig åt att sprida ovannämnda osakliga information om ”8 myter”.

oomyt

Därefter kommer man in på kognitionen. Utan att redogöra för forskningen neutralt och sakligt sprider man t ex vidare det jag skrev om ovan kring individers utveckling (information som bygger på freudiansk tolkning av några fall från 60-talet). Informationen är helt och hållet upplagd utifrån skrämselpropaganda-tänket (”förblir barnslig”, ”hjärnan byggs fel” osv).

ookog1

Därefter kommer så klart svenska myndigheters paradnummer de senaste åren, vantolkningen av den s k Dunedin-studien:

oodunedin

Det som hävdas är inte vad studien visar, studien visade att i några få fall för individer som vid flera tillfällen under en den långa studietiden diagnostiserats med beroende (dvs inte rekreationsbrukande) noterades en sänkning av IQ-nivån (noterbart är även att medelvärdet för IQ var högre för cannabisbrukare än cannabisnykterister, därmed inte sagt att man kan dra slutsats utifrån det så länge man inte tolkar forskning på det sätt som Örebro kommun gör).

Studien var dessutom redan från början utsatt för kritik för att det kausala sambandet (orsaken) kunde vara annat, den fick mer kritik när forskare studerade materialet vidare och hittade andra faktorer som kunde förklara resultatet och flera andra studier har redovisat forskning som motsäger att cannabis sänker IQ-nivån/att ev noterad minskning inte går tillbaka.

Örebro kommun stannar inte vid det utan fortsätter sin ”information”:

oolatt

I denna bild blandar Örebro kommun russinplockning (att inte återge forskning neutralt och i sin helhet) med direkta sakfel. En del av ovanstående har jag skrivit om tidigare. Här om dagen skrev jag om skrämselpropagandan som spreds om ”psykoser och oväntade våldsreaktioner”, det är inte fråga om den kausalitet som ovanstående bild vill hävda. Tidigare har jag skrivit en del om relationen mellan cannabis och schizofreni, forskningen är motstridig och visar att orsakssambanden är oklara men mycket tyder på att det främst handlar om latent schizofreni (läs båda länkarna för en mer heltäckande bild). Vad det gäller skador på andningsorganen (t ex lungcancer och bronkit) motsägs ovanstående av den mest framstående forskaren på området. Och om gateway-fenomenet (”känslighet för annan narkotika”) finns det också en hel del att säga.

Vad det gäller att Toxreg anger siffror kring narkotikarelaterade dödsfall och att det ingår cannabis i den redovisningen är det inte så som Örebro kommun försöker påskina att cannabisrökning ”leder till 60-talet dödsfall om året”, de siffrorna har ingenting med orsakssamband att göra (kausalitet) utan enbart ett konstaterande att ett antal personer dog som hade cannabis som drog i kroppsvätskorna.

Informationen tar även upp den påstådda myten att alkohol skulle vara mer skadligt. Örebro  kommun hävdar att det är svårt att jämföra skadeverkningar:

ooalko

 

Det håller vare sig några av världens ledande forskare med om, och inte heller ett 300-tal praktiker/experter från Skottland, notera gärna var cannabis respektive alkohol hamnar i bilderna för såväl individ- som samhällsskada. Det kanske är svårt för tjänstemän från Örebro kommun att jämföra skadeverkningarna, men det borde inte vara svårt att välja sina källor när man sätter samman en drogpreventiv information (ett tips till kommuner är att inte använda sig av propagandamaterial som sprids av RNS, vilket är fallet med ”8 myter”, behöver jag förresten säga att informationsmaterialet innehåller en länk till RNS? under ”Vill du veta mer?”).

Till sist, förutom ovannämnda forskning om att skrämselpropaganda inte fungerar finns det forskning som visar att den som använder droger idag oftast är mer informerad och kunnig än andra, det söker ofta information och då information från fler källor än den osakliga och vinklade information som tillhandahålls från myndigheter (t ex kommuner). Det är kanske något att tänka på inför att Örebro kommun går vidare till övriga skolor med aktuell kampanj… Det går att informera om droger på ett sakligt sätt, det är t o m att rekommendera!

Det är olyckligt att Örebro kommun valt att ägna sig åt ANDT-information bland personal, elever och föräldrar som inte är saklig och som snarast kan misstänkas för att leda till ökad cannabisanvändning bland elever än minskad. Det är också olyckligt att Örebro kommun ägnar sig åt att sprida osaklig information som riskerar att skapa felaktig bild av de som trots allt använder cannabis. Ingen tjänar på den sortens stigmatisering, vare sig ”folkhälsan”, de med problematisk användning eller de med rekreationell användning.

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

5 reaktion på “Om skolors ANDT-information, ex Örebro kommun”

  1. Det är väl kanske egentligen ganska banalt och väldigt vanligt, men jag känner ändå alltid ett stort obehag när de väver in uttalat politiska budskap och ställningstaganden i sån här information. Det är upprörande nog när de sprider desinformation, men saker som ”Staten ska inte lägga sig i vad människor gör med sina kroppar” eller ”Legalisera så folk söker hjälp” kan inte vara myter. Det är inte påståenden om fakta utan åsikter.

  2. Takker for en saklig blogg om temaet. Jeg har selv skrevet et artikkel om Lundquist og skadevirkningene av hans propaganda i Norge. Denne mannen bruker Goebbles- metode som går ut på å gjenta løgnen til den blir sannhet. Det er jo rart at det bare er i Skandinavia at det snakkes om kronisk rus.
    Spør du folk fra andre steder i verden, ser de rart på deg, og lurer på hva det er du prøver å forklare.
    Synd at en enkelt mann kan gjøre så mye skade. http://nyemeninger.no/alle_meninger/cat1003/subcat1015/thread307963/

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *