ECAD:s skattefinansierade skrämselpropaganda

granskningDe senaste åren har vi kunnat notera allt fler insatser från samhällets sida mot den ökning av cannabisanvändning som konstaterats från olika håll. Allt för ofta har dessa insatser varit av det slag som med stor sannolikhet inte bidrar till en minskning, utan kanske t o m till en ökning, dvs olika slags skrämselpropaganda. Inte minst har det handlat om diverse påståenden, russinplockade och ofta gripna ur sitt vetenskapliga sammanhang, kring vår kognition.

ecadhundraVissa organisationer har gått längre, t ex RNS/Narkotikafri skola/Drugnews kampanj där man även riktat in sig på andra skadeverkningar, jag har skrivit en del om dessa och granskat dess relation till vetenskap och forskning. Organisationen ECAD, som jag skrev om här om dagen, tar det nu ytterligare ett steg längre och lanserar med hjälp av kommunala skattepengar cannabis som en våldsdrog.

I en skrift av den ökände Allan Rubin, en arkitekt med en mission bortom att rita hus, presenteras ett antal löpsedlar/tidningsartiklar kring olika våldsbrott i Sverige. Rubin har en hypotes som han vill testa, att hasch/marijuana orsakar allvarliga våldsbrott, och därför har han gjort en studie som presenteras i en skrift som ECAD sprider.

Källan är en sökning i en artikeldatabas för orden cannabis/hasch kombinerats med olika våldsbrott och åren 2005-2013. Det är ju alldeles uppenbart för den med någon som helst teoretisk skolning att det inte duger för att dra slutsatser om orsakssamband, så även för arkitekt Rubin. Det handlar inte om att det kan vara så att man måste kontrollera vetenskapligt för en rad andra olika orsaker (personlighetsdrag, psykiatriska aspekter, andra droger som alkohol etc). Han tycker sig se att det går att peka ut cannabis som en våldsdrog då ”dåden skiljer ut sig jämfört med ”ordinarie” våld. Detta dels genom att de framstår som ”meningslösa”, dels för att de utförts under så extremt hänsynslösa former.”.

Rubins åsikter om att ”meningslöshet” och ”hänsynslöshet” skulle tyda på en kausal koppling är mycket långt från ett vetenskapligt förhållningssätt, och egentligen grund för att inte ens den mest hårdhudade förbudsivrare skulle ta hans slutsatser på allvar. Men det gäller inte för ECAD, kanske blev de imponerade av Rubins fortsatta bearbetning av materialet. Han finner i den att gärningsmännen ofta varit ”tillfälligt psykiskt sjuk” enligt domstolen, vilket leder Rubin in på ”cannabis psykosstimulerande verkan”. Rubin resonerar ingenting och psykiatriska störningar eller personlighetsdrag, helt i linje med att han inte kontrollerar för andra orsaker. Enligt Rubin måste det vara cannabis i sig eller cannabisorsakad psykos. Om cannabis och psykos har det skrivits mycket, jag rekommenderar min egen text om det!

Med hjälp av psykos-argumentet tar Rubin sin text vidare och finner skäl att utvidga sökningen till även för tillfället nyktra våldsverkare och finner så ytterligare belägg för sin syn på cannabis som våldsdrog genom den omtalade ”lagringen” i hjärnan (-s fettvävnad), av Rubin kallat ”drogrester”. Rubin skriver att dessa ”drogrester skulle kunna göra haschrökare mer eller mindre mentalt instabila mellan drogintagen och öka deras psykosbenägenhet.”, ungefär samma resonemang som scientologer och andra oinsatta brukar göra när de pratar om ”återtrippar”, något som Rubin menar är välkänt bland ”såväl missbrukare som inom vården” (själv har jag aldrig varit med om det, trots att jag en gång i tiden på 00-talet lämnade cannabispositiva drogtester ca 2,5 månader efter upphörd användning, och inte heller hört någon kamrat prata om det trots att jag umgåtts mycket med cannabisanvändare). Rubin funderar inte över att det mestadels handlar om lagring av ”rester” från nedbrytningsprocessen, som t ex THC-COOH. Det är den nedbrytningsrest som de flesta drogtester mäter då den finns kvar längre i kroppen än andra kemiska ämnen från cannabis. I övrigt är THC-COOH en restprodukt som inte har någon psykoaktiv verkan… (Wikipedia)

Rubin anser sig alltså ha funnit något som forskningen har förbisett och vill ha mer forskning på området, märkligt nog får han stöd av professor Bo Söderpalm vid Sahlgrenska i Göteborg enligt skriftens baksida. För det är märkligt att ovanstående fantasier tas på allvar.

Om cannabis och våld har det forskats en del genom åren, en sökning i Google Scholar och PubMed ger många svar. Redan 1934 skrevs en vetenskaplig artikel om cannabis där man konstaterade att det inte finns ett direkt samband (”A study of the relation between violent crime (murder, assault, rape, etc.) with marihuana showed no direct correlation.”), men att det finns ett indirekt samband när man tar hänsyn till de undantagsfall där individerna har en psykiatrisk problematik. Samma resultat har sedan konstaterats i senare forskning, likväl som forskning har konstaterat att sambandet är mycket starkare för andra droger (t ex kokain och alkohol).

Sedan är det ju det här med hur forskningsstudier genomförs, t ex den svensk norska studien från 2014 (PDF) som hävdade att 10% ökning av cannabisanvändning gav 0,4% ökning av våldet. Det kunde ju ECAD ha trummat ut, ”forskning visar…”. Eller kanske inte, den visar sig inte heller ha kontrollerat för psykiatrisk sjukdom eller personlighetsdrag (mer än impulsivitet), vilket är lite märkligt med tanke på att behovet konstaterades i tidigare litteraturstudier som de själva tar upp.

Med tanke på att det är skattebetalare som står för ECADs verksamhet, t ex från min hemkommun Örebro, skulle man kanske kunna kräva att om de nu anser sig behöva bedriva skrämselpropaganda mot cannabisanvändningen, kan de inte åtminstone använda sig av de forskningsartiklar som inte är så välgjorda i stället för en arkitekts fria fantasier? Något kvalitetskrav borde man väl kunna ställa på skattefinansierad verksamhet, eller det kanske är en för naiv önskan…

Till slut, det uppstår en intressant fråga, givet den starkare relationen mellan alkohol och våldsdåd, frågan är om medlemmar i ECAD, kommunala tjänstemän och politiker, använder sig av alkohol som rekreationsdrog, till exempel i samband med måltider…

Fotnot: Den som själv vill läsa Rubins text kan göra det genom att ladda ner skriften via bloggen censurombudmannen.wordpress.com (PDF)

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

5 reaktion på “ECAD:s skattefinansierade skrämselpropaganda”

    1. Det går att få pengar till att göra vilka idiotiska saker som helst bara man gör någonting, men de trycker konsekvent ner alla fritänkare. Eller ser jag för mörkt på saken?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *