• magnus.callmyr@gmail.com

3 fall om nätdroger där kunskap inte prioriterats

3 fall om nätdroger där kunskap inte prioriteratsHEMSIDAN UNDER OMBYGGNAD (inkl städning bland gamla inlägg)


granskningJag en sån där trist person som tror att kunskap är viktigt för att möta dagens och framtidens utmaningar. Jag tror att det är viktigt med ett bra system för kunskapsinhämtning, och så tycker jag att det är viktigt att försöka memorera och ta till sig kunskap. Och så tycker jag att det är viktigt att belöna och uppmuntra kunskap. Jag vet att det är väldigt osvenskt då vi (t ex aktuellt i debatten om skolan och våra resultat där) snarare verkar tro att kunskap och resultat kommer flygande som stekta sparvar, och om det inte gör det så är det inte så viktigt.

Jag vet inte hur många gånger och i hur många olika sammanhang jag har sagt det. Missbruksområdet, och narkotikaområdet i synnerhet, är alldeles för allvarligt och komplext område för att hanteras utan att ta hänsyn till bästa fakta och vetenskap. Ändå fortsätter såväl debattörer som olika instanser att agera som om det vore en dödssynd att vara uppdaterad på fakta och forskning etc. Det är lite tröttsamt för en sån som mig.

Ett av alla delområden där det är särskilt populärt att inte ha koll är nätdrogsområdet, eller kanske mer korrekt: området med de nya psykoaktiva substanserna. Den senaste tiden har jag förvånats över tre fall, samtliga fall hade kunnat undvikas om individerna hade följt mig och det jag skriver (t ex på min blogg om nätdroger eller Facebook-sidan för boken om nätdroger (se till höger), eller om jag fått ge ut upplaga två av boken Nätdroger & RC-droger).

Det första fallet handlar om IOGT-NTO:s och RNS sajt Drugnews som skriver om Dark Net och att ”en ny illegal marknadsplats för droger och vapen har seglat upp sedan Silk Road stoppades” och att ”I oktober stängdes Silkroad (sic!) med buller och bång”. Det verkar som att Drugnews dels missat att Silk Road öppnades igen en månad efter att den ”stoppades” (vilket jag skrev om samma dag som Silk Road 2.0 öppnades av medarbetare från den stängda sajten), och dels missat att det på Dark Net hela tiden har funnits flertalet mer eller mindre stora handelsplatser (vilket jag skrivit om både i blogg och på Facebooksidan för nätdroger, f ö har det länge på Dark Net t o m funnits en stor handelsplats på svenska för inrikes handel, även det omnämnt av mig på Nätdrogers Facebook-sida för ett antal månader sedan). Detaljer kanske, men varför skriva som om det är något nytt att det finns en stor handelsplats på Dark Net, enbart för att någon internationell sajt tar upp det? Var är den initierade nyhetsrapporteringen och analysen av en sajt som påstår sig vara ”bästa nyhetsförmedlingen om droger”?

Det andra exemplet kommer från Folkpartiet. En lokalpolitiker från Landskrona har tillsammans med riksdagsledamoten Johan Pehrson från Örebro tagit fram en skrift och publicerat i förra veckan i vilken man propagerar för familjeklassning av nätdroger. Tillgänglig bästa kunskap visar att det finns negativa effekter med familjeklassning, men det verkar inte Fp bry sig om eller kanske ens känna till. Jag har skrivit om det tidigare, och t o m riksdagen debatterade frågan i våras. Kanske var det så att Johan Pehrson var frånvarande eller sov under debatten, då det från talarstolen lyftes fram att samtliga expertmyndigheter som sysslar med frågan avråder från familjeklassning då det skulle medföra risk för än längre handläggningstider än idag. Så här lät det från talarstolen då, t. ex. Socialutskottets Christer Engelhardt (S):

”(…) då vi i socialutskottet fått del av synpunkter från Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, den nationella tullspecialisten och regeringen som samstämmigt vägt samman för- och nackdelar med familjeklassning. (…) nackdelen är att om det finns minsta tvekan måste ärendet avgöras i domstol. Detta är en process som enligt uppgift kan ta flera år. De ansvariga myndigheterna anser därför att det är viktigt att tills vidare fortsätta med en klassning ämne för ämne.”

För övrigt, i den bok jag skrivit, men ej kunnat ge ut, redogör jag för övrigt också för fler exempel (än i ovanstående blogginlägg) då Sverige narkotikaklassat och fått undan preparat från den ”öppna marknaden” snabbare än länder med familjeklassning.

Så det som Fp påstår om nätdrogerna ”Genom en sådan så kallad familjeklassning, skulle vi kunna möta hotet från nätdroger snabbare och mer effektivt” stämmer inte. Dessutom har Sverige redan genom den s k förstörandelagen världsledande hård lagstiftning då substanserna kan beslagtas och förstöras före narkotikaklassning, men det är bara en skillnad, det möjliggör inte att straffa individen. Och man får väl alltså anta att det är straffet av individen, förstörande av ungdomars framtidsmöjligheter, som är det viktigaste för Folkpartiet (det en gång socialliberala Folkpartiet är sedan länge bortsopat av de batongliberaler som tävlar med Moderaterna om att straffa individer hårt, tyvärr).

Det tredje exemplet handlar om att några aktörer, t ex ett par liberala politiker varav en från CUF, i augusti berömde Nya Zealand för deras lagstiftning kring nätdroger utifrån en tidningsartikel (The Globe and Mail från Canada). Artikeln hävdade att Nya Zealand hade tagit ett revolutionärt grepp på nätdrogsproblematiken genom en lag från förra året som reglerar tillverkning och försäljning av nätdrogerna. Det ser kanske ut som en dröm för en (drog-)liberal politiker, men så är inte fallet. Vad som inte nämndes i tidningsartikeln var att Nya Zealand förra året tillät en rad nätdroger, främst olika preparat inom ”syntetisk cannabis” (aka spice), utifrån någon föreställning att de inte var så skadliga. Sedan började rapporter om negativa skadeverkningar komma, vilket ledde till ett folkuppror i Nya Zealand och att regeringen återkallade alla nätdroger.

nz1

Tillbakadragandet och kompletteringen av lagen med att om ett preparat ånyo ska få säljas måste det vara testat för skadeverkningar på människor etc trädde i kraft den 8 maj 2014 (jag skrev om det på Facebook-sidan för ”Nätdroger & RC-droger” den 29 april). Några nya tillåtna nätdroger kommer med största sannolikhet inte att komma ut eftersom vare sig de entreprenöriella importörerna/detaljisterna eller de (ofta) kinesiska tillverkarna kommer att lägga ned de enorma forskningssummor som en sådan testning/garanti skulle medföra. Och även om miljoner skulle investeras i testerna så kommer det alltid finnas skadeverkningar med kemiska substanser av det slaget som syntetiska cannabinoider innebär. Alltså är lagen detsamma som kejsarens nya kläder, en hittepå-produkt, och helt ointressant som ”föredöme för vår narkotikapolitik”. Och är man så intresserad av narkotikapolitik så att man sprider info på Twitter om den fantastiska reglerade marknaden i Nya Zealand borde man kanske känna till den väsentliga delen att lagen inte fungerade…

TIll sist, inom de flesta områden brukar kunskap och korrekta fakta vara uppskattat och eftersträvansvärt, frågan är varför det inte är det inom narkotikaområdet? Den frågan skulle vara intressant att få svar på!

Om du gillade texten - DELA i stället för att gilla!
admin

En reaktion på ”3 fall om nätdroger där kunskap inte prioriterats

Om nätdroger/NPS och regeringens utredning |Publicerat den  7:33 e m - Aug 6, 2016

[…] Det är ett kärt ämne för såväl politiker som åsiktare inom området. Och det har avhandlat tidigare i lagstiftningsprocessen/riksdagen då opportunistiska politiker föreslagit familjeklassning. De gångerna har expertmyndigheterna […]

Lämna ett meddelande