• magnus.callmyr@gmail.com

Svenskt missbruksområde i katastrofläge

Svenskt missbruksområde i katastrofläge

granskningJag har då och då i bloggen påtalat att jag anser att svenskt missbruksområde befinner sig i ett katastrofläge. Jag har hävdat att vi, dvs samhället och dess instanser, har ingen aning om vad vi gör, eller vad som händer.

Några exempel:

  • Jag har pekat på att våra politiker, med alliansens Beatrice Ask och Maria Larsson i spetsen, tätt följda av oppositionspolitikerna, inte tar tag i frågan och vad det gäller Maria Larsson vill ge ett sken av att allt är bra.
  • Jag har pekat på att vi hade en missbruksutredning som identifierade 70-talet akuta åtgärder som behövde genomföras, riksdagen genomförde inte ens en handfull av dem.
  • Jag har pekat på att vi har nya rekordsiffror för antalet individer med tungt missbruk/problematiskt användande.
  • Jag har pekat på att vi inte har en aning om hur många som missbrukarvården hjälper till ett fungerande liv med egenförsörjning.
  • Jag har pekat på att vi har en expertmyndighet som ger ut riktlinjer för vården där man tror att vilken drog man använt är avgörande/styrande för vården.
  • Jag har pekat på att vi anställer individer inom missbruksvården med extremt låg kompetens om såväl missbruk, dess orsaker som vad som krävs för att individer ska kunna bryta ett missbruk och återinträda i ett produktivt samhällsliv.
  • Jag har pekat på att vi i flera år känt till problematiken med de nya psykoaktiva drogerna, de s k nätdrogerna, utan att samhället agerat för att hantera situationen. Denna problematik galopperar f.n.
  • Jag har pekat på, varje höst då Folkhälsomyndigheten har presenterat de nya siffrorna och media skriver om det med en obligatorisk kort TT-artikel, att vi ständigt har nya rekordsiffror för antalet individer som dör i narkotikarelaterad dödlighet.

Och ingenting görs åt ovanstående. Det enda som händer på missbruksområdet är att regering och kommuner fipplar lite med lite ”förebyggande verksamhet” (i synnerhet insatser mot cannabisanvändning) och småpratar om att ”tänk på barnen i missbruksfamiljer”. Att värna barn är viktigt, men proportionerna på uppmärksamheten från samhällets sida är helt åt skogen f.n, inte minst då ingenting görs åt ökningstakten av problematiken som kommer generera nya barn hela tiden.

Att arbeta förebyggande mot cannabisanvändning bland unga individer är också viktigt, men proportionerna på uppmärksamheten är helt åt skogen, inte minst då cannabis skadeverkningar är betydligt lägre än många andra drogers och cannabis i sig inte är en inkörsport till tyngre droger. Så: samhället silar mygg och sväljer kameler inom missbruksområdet, och någon gång måste det få ett stopp.

Missbruksområdet berör minst 1 miljon svenskar. En forskningsenhet vid Karolinska Institutet anger (våren 2014) att antalet problematiska alkoholanvändare är drygt 300 000, antalet problematiska narkotikaanvändare är ca 60 000 – 75 000 och antalet problematiska läkemedelsanvändare ca 45 000. Till detta kommer den växande skaran av nätdrogsanvändare, dopingpreparatanvändare och spelberoende. Med anhöriga blir siffran som berörs säkerligen en bra bit över en miljon svenskar. Trots detta är det tyst om problemområdet i den pågående valrörelsen. Och förmodligen kommer inte ens dagens nyhet från Socialstyrelsen att få någon inverkan.

Denna nyhet handlar om att Socialstyrelsen har publicerat en ny dödsorsakssammanställning (PDF via denna länk) för 2013. Så här ser trenden ut:

dod13_1

 

Denna dödsorsakssammanställning brukar skilja sig från Folkhälsomyndighetens siffror, FHM brukar publicera senare under hösten (och de brukar vara lite förvirrade och ändras ett par gånger).  2012 uppgav Socialstyrelsen att de narkotikarelaterade dödsfallen (narkotikarelaterad diagnos nämnd på dödsorsaksintyget) var 529. För 2013 anges de narkotikarelaterade dödsfallen till 589, en ökning på nära 13% det senaste året. Och studerar man den lägsta åldersgruppen, ungdomar upp till 19 års ålder avled enligt Socialstyrelsen 15 ungdomar år 2013, en ökning med 150% jämfört med 2012. Som jämförelse kan nämnas att Socialstyrelsens siffror för alkoholrelaterad dödlighet var 1801 individer för 2013 och 1911 för 2012, en minskning med 6%.

Och angående trenden kan ju den som vill ha material till valrörelsen studera utvecklingen sedan alliansen tog över 2006, därmed inte sagt att jag tror att S-V-MP skulle ha klarat sig särskilt mycket bättre.

TIll sist, i ovanstående material saknas nätdrogerna, för t ex år 2012 uppgavs antalet dödsfall under kategorin ”övriga droger” till 4 och (troligen) 6 st för 2013. Detta samtidigt som Rättsmedicinalverket i september 2013 gick ut med att nätdrogerna stod för ca 60 dödsfall t o m augusti. Så det råder viss osäkerhet kring dödssiffrorna, men faktum kvarstår och är obestridligt, antalet narkotikarelaterade dödsfall når nya rekordnivåer år för år numera. Och det är kanske det ”ultimata beviset” för att svenskt missbruksområde befinner sig i ett  katastrofläge.

Men om detta talar vi inte. Trots att 1 miljon svenskar berörs. Men vad är väl en död son/dotter/maka/make/mamma/pappa vars dödsfall hade kunnat undvikas med en annan politik än dagens, när man kan diskutera RUTs vara eller inte vara, om privata vårdalternativ är bra eller dåliga eller om vi ska betyg från fyran eller inte.

Om du gillade texten - DELA i stället för att gilla!
admin

En reaktion på ”Svenskt missbruksområde i katastrofläge

MariaPublicerat den  9:28 e m - Aug 21, 2014

En stadig uppgång i narkotikadödlighet sen det blev olagligt att ha narkotika i kroppen 1988, men runt millennieskiftet så bröts trenden.

Vilka åtgärder och insatser gjorde att dödstalen började falla (fram till Alliansen fick makten igen 2006)?

Lämna ett meddelande