Om kompetens och de senaste nätdrogsnyheterna i TV4

De senaste veckorna har det talats relativt mycket i media om nätdroger, och det är framför allt Tv4 som är aktiva i bevakningen. Tyvärr saknas det såväl analys som källkritik i mediafloran. I stort sett handlar det mesta om den kraftiga ökning som skett av nätdrogsanvändningen (se t ex en sökning i google för detta), Och det är kanske mest allvarligt att den ansvariga ministern kommer lätt undan. Maria Larsson intervjuas i Tv4-nyheterna den 15/4:

http://www.tv4play.se/iframe/video/2595388?width=480&height=270&starttime=0

Maria Larsson tycker att det är väldigt allvarligt att tillgången på nätdroger är större än den varit någonsin tidigare, och det kan man ju hålla med om. I inslaget får Maria Larsson redogöra för att regeringen vidtagit flera åtgärder för att snabbt kunna narkotikaklassa nätdroger, och det stämmer också, det har skett en dramatisk förändring på hur snabbt en drog kan narkotikaklassas och snart kommer det gå ännu snabbare eftersom även EU arbetar på att snabba upp handläggningen av rutinärenden (det finns en expressväg som ibland även har använts när en drog uppvisar flera relaterade dödsfall, t ex använt för 5-IT).

Samtidigt får regeringen kritik från olika aktivisthåll om att för få droger narkotikaklassas, det är särskilt ofta poliser som anser att de får för få människor att gripa för ringa narkotikabrott och därför vill ha så kallad familjeklassning, och så sedvanliga organisationer som förespråkar den repressiva och juridiska hållningen inför narkotikaproblemet. I TV4 berättar en polisman att han inte är nöjd med att Sveriges hårda lagstiftning inom narkotikaområdet medför att poliserna kan omhänderta vilket preparat som helst som de påträffar hos en individ eller säljställe (eller för Tullens del i postflödet etc) om de misstänker att det kan användas för berusning. Detta är i linje med att svensk polis, och allt för många andra, tror på att möjligheten att straffa och förstöra framtidsutsikterna för en individ ska avhålla folk från att använda narkotikaberusning. Denna tro på familjeklassning som lösning har avfärdats av samtliga inblandade myndigheter (utom polisen), nu senast inför ett beslut i riksdagen i början på april, då en familjeklassning ”träffar” även ofarliga produkter och gör dem illegala, vilket en riksdagsledamot redogör för i inslaget:

http://www.tv4play.se/iframe/video/2596198?width=480&height=270&starttime=0

Vad som inte framkommer är att denna risk med familjeklassning kan medföra långa domstolsprocesser från de som berörs av klassningen, och den del av ”familjen” som då är skadlig kan därför bli laglig under hela processen i stället för som nu narkotikaklassas på ett par månader efter upptäckt.

Förutom dessa TV4-inslag har som sagt var ökningen av nätdrogerna varit temat i TV4 med mängder av regionala inslag, några framkommer i google-sökningen ovan, och på det temat gjorde även TV4 ett inslag med myndigheten giftinformationscentralen (en del av Läkemedelsverket) där en av deras experter pratar om nätdrogsökningen och passar på att nämna att det ”väldigt ofta är dålig överensstämmelse” mellan vad som beställs av användaren och vad användaren får för drog. Det är självfallet inte sant, men journalisten vid TV4 sväljer det med hull och hår.

Detta påstående är en del av den skrämselpropaganda som våra svenska myndigheter använder som generell strategi inom drogområdet utifrån någon ovetenskaplig tro på att skrämselbudskap är bra ANDT-förebyggande verksamhet. Dock förekommer det att något annat levereras än det som är beställt, och det har t o m förekommit dödsfall på grund av det (det mest kända är en ägare till en dansk webbshop som avled efter att ha testat en nyinkommen produkt som var felmärkt från leverantören), men dessa sällsynta undantag har blivit till ett osakligt mantra bland en del individer som arbetar på myndigheterna, vilket är onödigt om myndigheterna ska betraktas som sakliga. Men att vara saklig och kompetent och aktuellt uppdaterad inom nätdroger är inte Giftinformationscentralens starka sida, vilket jag skrivit om tidigare.

Frågan är varför våra myndigheter tror att inkompetens är den bästa strategin mot nätdrogerna? Vilket för mig tillbaka till Maria Larssons inledande TV4-inslag. Maria Larsson nämner där att regeringen har en satsning riktat mot ungdomar om nätdroger. Det är en satsning som jag inte känner till, och jag bevakar drogområdet, och särskilt nätdrogerna, hyfsat bra. Den senaste tiden har vissa kommuner inlett satsningar, polisen är inblandad i en del propaganda, länkar går till ex som jag skrivit om, och då har jag inte skrivit om alla, men som alla lämnar mycket i övrigt att önska (den som kikar på nätdroger under kategorier till höger får fler exempel på nivån). Men kanske menar Maria Larsson det projekt där staten var inblandat och betalade 614 000 kronor för att RNS (som tog ledartröjan) och åkte ut i landet och felinformerade kommuner om nätdroger?

En inkompetenssatsning skulle i så fall vara i överensstämmelse med Maria Larssons insatser som ansvarig minister för drogområdet under snart 8 år, kvaliteten på insatserna är dålig för att inte säga inkompetent och resultatet blir en ständig ökning av problemen. Rent övergripande går Maria Larsson till historien som den politiker som ansvarat för rekordnivå på de narkotikarelaterade dödsfallen och rekordnivå för antalet tunga narkomaner. Det är resultatet av 8 års alliansstyre över narkotikaområdet. Tyvärr är det inga journalister som granskar, analyserar och redovisar det.

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *