• magnus.callmyr@gmail.com

Massdöd bland ungdomar?

Massdöd bland ungdomar?

Sedan ett par veckor sprids en statusuppdatering från en ung Umeå-kille på Facebook som en löpeld, särskilt bland alla dessa grupper som är ”emot” droger. Denne tonårig har berättat om hur han och hans vänner har påverkats av syntetiska cannabinoider (spice). Och det handlar om att många av tonåringarna i Umeå håller på att dö av spice. Nu har t o m polisen i Umeå spridit inlägget vidare:

polisumea1

Så, stämmer detta? Det mest allvarliga är så klart dödsfallen, och det är nog en bra start för att utvärdera statusraden. Om det skulle stämma att i en stad som Umeå skulle det dö minst 2 ungdomar i en oförklarlig död, och det sedan överförs till Sveriges alla städer (då spice används över hela Sverige), skulle det röra sig om 160 ”oförklarligt” döda ungdomar varje vecka (9,6 miljoner invånare i Sverige, Umeå har 118 000). Det är oerhört många tonåringar, lägg sedan till de unga vuxna som använder spice (och de är fler än vad många tror). Denna massdöd skulle knappast gå sjukvården förbi då alla oförklarliga dödsfall obduceras och förr eller senare skulle sjukvården och därefter media reagera. Så det ger bra grund för att påstå att statusuppdateringen är falsk. Dessutom brukar fall där någon tonåring kastar sig ut genom fönster också nå media, och det skulle förmodligen leda till någon form av offentlig debatt/uppmärksamhet som skulle sprida sig vidare, och något sådant har vi inte sett från Umeå. Ytterligare skäl att anta att statusen är påhittad. Så med lite (käll)kritiskt tänkande, är det uppenbart att ovanstående statusuppdatering är påhittad.

MEN många tror på inlägget trots att statusuppdateringen är för osannolik för att tro på. Det påtalas också av flera i Umeåpolisens kommentarsfält, men polisen hävdar att det verkligen dör många unga oförklarligt i Umeå:

polisumea2

Så kanske är det så att vi har en epidemi med dödsfall på grund av spice. Eller så vill polisen bedriva någon form av skrämselpropaganda mot droger, och i synnerhet spice. För mig är det dock självklart att statusen är påhittad och det är lite anmärkningsvärt att polisen i Umeå sprider den vidare. Dock finns det skäl att varna för de aktuella spice-varianterna. De tidigare spice-varianterna, som inte används i särskilt stor omfattning längre, har resulterat i viss uppmärksamhet i medicinsk forskningsmedia kring njurskador. Och kanske är det likartat för de nuvarande varianterna av spice.

Användare av spice sprider information, och rykten, om skadeverkningar på olika forum, det mest kända är Flashback där det finns en särskild tråd där biverkningar diskuteras:

spiceflashback140406

Bland dessa rapporterade negativa upplevelser av spice den senaste tiden finns det flera inlägg som handlar om smärtor i magtrakten (njurar/lever). Måhända är en del effekter av att forskning som ovanstående kring njurproblem är välspridd bland användare (de som påstår att användare av nätdroger är oinformerade om riskerna/tror det inte finns risker är inte insatta i hur en stor andel av användarna fungerar, se bara på antalet besök för tråden om biverkningar), men alldeles uppenbarligen finns det många som rapporter om smärta i magtrakten. Andra biverkningar som också förekommer ofta är hudpåverkan/utslag/finnar, synförändringar, svettningar, huvudvärk, hjärtfrekvenspåverkan (förhöjd), kramper, ångest/panikångest samt droginducerade psykoser. En del av detta stämmer överens med det ursprungliga inlägget från Umeå-killen. Så även om själva inlägget med största sannolikhet är påhittat så är det förmodligen baserat på egna/kamraters negativa upplevelser av dessa syntetiska cannabinoider.

Dock vore det önskvärt med mer strukturerad information kring skadeverkningar, och det är inte särskilt lämpligt att polisen ägnar sig åt ryktesspridning. För så länge som inte sjukvården går ut med en sammanställning av oförklarliga dödsfall bland troliga nätdrogsanvändande ungdomar ägnar sig polisen åt ryktesspridning, och det är inget som drogområdet behöver. Ryktesspridning (som gränsar till skrämselpropaganda) fungerar inte som drogförebyggande arbete, om nu polisen trodde det, forskning visar att det snarare fungerar tvärtom och underminerar seriös droginformation.

Om du gillade texten - DELA i stället för att gilla!
admin

Lämna ett meddelande