RNS manipulerar bort CAN

granskningI veckan skrev jag ett blogginlägg om ett projekt som Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) har varit huvudman för, det handlar om ett projekt inom nätdroger. För det har RNS kvitterat ut 614 000 kr från skattebetalarna, men som jag kunde visa har kunskapskvaliteten varit väldigt dålig i projektet. En del av projektet har den organisation som utåt sett står för hög kunskapsnivå inom svenskt drogområde, namnet förpliktigar och ger en känsla av trovärdighet: Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN).

När jag först fick kännedom om skriften ”Droger i gråzonen” och upptäckte att kvaliteten och kunskapsnivån var lite väl låg, särskilt om man fått över 600 000 kr för att skaffa sig kunskap och sprida den, inledde jag en mailkonversation med CAN och frågade lite om vilken av deras experter som stod bakom skriften.

Jag fick aldrig några svar, däremot när jag hade publicerat inlägget i onsdags fick jag från CAN veta att de ”har inte haft med trycksaken att göra”, detta trots att sida 2 av broschyren såg ut så här:

rnsbroschyr21
>Och baksidan såg ut som till höger på denna bild när man som jag laddat ner broschyren via RNS hemsida:

rnsbroschyr

Laddar man ner broschyren nu ser baksidan ut som vänstra sidan av bilden, och på sida 2 finns bara RNS logga kvar. Inne i broschyren beskrivs projektet ”Droger i gråzonen” numera enligt följande text:

rnsbroschyr22

Tidigare nämndes CAN först i texten, en uppräkning som inte följer bokstavsordning, utan kanske ”prestigeordning”… Så CAN försvann, och RNS låtsas i ”skriften” som att CAN aldrig varit med i projektet. Fast i dokument som lämnats in till Folkhälsoinstitutet (nuvarande Folkhälsomyndigheten)/Örebro Universitet (ÖU har stått för någon märklig granskning av projekten) har åtminstone verksamheten beskrivits så här:

”Projektet kommer ordna seminarier dels i egen regi och dels kommer informatörerna kunna svara på den efterfrågan som finns och bistå med kunskap när den efterfrågas. Gruppen kommer sedan att träffas två gånger per åt tillsammans med projektgruppen (representanter från RNS, AMD, FMN, NBV, CAN och Smart Ungdom) för att vidareutbildas på ämnet och för att föra tillbaka de erfarenheter som finns i gruppen efter möten som har genomförts över landet.”

Det är aningen förvirrande. Så jag ställde frågan till CAN om de inte haft kontroll på innehållet som förmedlats av projektet. CAN svarar:

”Ja, CAN har ingått i den projektgrupp som RNS bildat för att genomföra projektet. Därmed har vi haft möjlighet att ha invändningar mot upplägget av projektet och det har vi inte haft. CAN har inte personal med specifik kompetens om olika substanser, därför har vi inte haft synpunkter på innehållet i föreläsningar om det inte handlat om uppgifter från våra undersökningar. I de fall CAN publicerar fakta om olika substansers effekter osv så tar vi hjälp av externa granskare. Det vi eventuellt har lämnat synpunkter på är alltså uppgifter i utbildningarna om omfattningen av bruket bland skolelever.”

Jag frågade också förtydligande om vilket ansvar för innehållskvalitén som CAN har haft, svaret från CAN är:

”Vi har samma ansvar som alla andra i projektgruppen när det gäller urvalet av ämnen som utbildningen ska omfatta. Jag är osäker på om och i vilken utsträckning projektgruppen har ombetts att ha synpunkter på innehållets kvalitet. Och, som jag beskriver ovan, CAN har generellt sett inte synpunkter på innehållet i enskilda föreläsningar, om de inte handlar om frågor som vi själva gör undersökningar om. Det gäller alltså inte bara det här enskilda projektet.”

Jag tycker att CANs svar tydliggör deras roll, och visar på att jag missuppfattat att CAN skulle ha intern kompetens. Uppenbarligen är det RNS och deras freds- och utvecklingsarbete utbildade Linda Nilsson som har stått för innehållet och ingen i projektet verkar ha haft kompetens att granska vad RNS spridit för fakta. Att RNS har problem med fakta och dess återgivande har jag visat tidigare, sök på RNS i sökrutan till höger så kommer flera exempel på det. Och att RNS har en tendens att manipulera saker och ting, som broschyren är ett exempel på, har jag också visat tidigare. Tyvärr fortsätter RNS att ha inflytande över svenskt drogområde, bland annat sitter just Linda Nilsson i CANs styrelse som RNS representant och RNS ordförande Per-Erik Lundberg sitter i regeringens ANDT-råd. Det borgar för att ofakta och märkligt efterredigerande tar sig långt in i maktens korridorer kring drogområdet.

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

En reaktion på “RNS manipulerar bort CAN”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *