Sveriges Kommuner & Landstings fabulerande

Jag sitter och skriver på två längre blogginlägg när mitt öga hamnar i inkorgen. Bland alla olästa mail från fredagen låg ett nyhetsbrev från organisationen Sveriges Kommuner och Landsting, närmare bestämt från deras projekt ”Kunskap till praktik”. Som vanligt skummar jag igenom mailet för att se om det fanns något intressant, vilket det sällan gör… Men denna gång fanns det något som band samman ett av de blogginlägg jag skriver på, om CANs kompetens, med nyhetsbrevets påstående om cannabissituationen i landet.

Kunskap till praktik (Ktp) är något av Sveriges ”flaggskepp” inom missbrukarvården. Maria Larsson hänvisar ofta till arbetet som sker inom ramen för Ktp. Ktp bildades för att överföra Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruksvården till den praktiska verksamheten i kommuner och landsting. Själv tyckte jag att de nationella riktlinjerna var en dålig produkt av en dålig kunskapssammanställning och något som skulle medföra en dålig missbrukarvård under lång tid framöver (den som har pengar kan dock köpa privat vård vid sidan av de offentliga som tur är, och jag har genom bloggen haft nöjet att få ge råd vid ett par tillfällen).

Det som fångade mitt öga i nyhetsbrevet var detta:

ktpcb

Ktp kör sina stora ord som vanligt, och faller in i minister Maria Larssons politiska utspel. Jag följde länken och hamnade på en sammanfattning av en konferens som CAN (Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning) höll tillsammans med länsstyrelserna i Stockholms, ”Göteborgs” och Skåne län samt Folkhälsoinstitutet. I den korta sammanfattningen lyfte Ktp särskilt fram Fred Nyberg, och budskapet var som vanligt:

”Den Nya Zeelaändska Dunedinstudien där forskare har följt över tusen personer från 3–4-årsåldern tills de fyllt 38 år bekräftar att frekvent och långvarig användning av cannabis har negativa effekter på tankeförmågan. Det är en mängd funktioner som påverkas – arbetsminnet, hastighet för att genomföra tankeprocesser, varseblivning, resonemang och verbal fattningsförmåga. Nedsättningen av IQ uppgick till 10–15 % hos dem som frekvent använt cannabis under tonåren.”

Som jag skrivit om många gånger är ovanstående inte en särskild god och sann återgivning av studien, och dessutom inte heller i linje med senaste forskning. Men det riktigt intressanta är att CAN skriver i en nyligen producerad skrift (”Vad vet vi om cannabisanvändning bland unga?”, medförfattare till skriften är CANs Anna Raninen som också ledde konferensen som Ktp skriver om) om cannabisutvecklingen i Sverige att:

”Ibland hävdas också att haschet har blivit starkare i Sverige. Vi har inte lyckats hitta systematiskt insamlad data som pekar på detta. Tvärtom verkar det som att styrkan i det hasch som importeras till Europa varierar men att inga tydliga trender kan utläsas (EMCDDA 2005 och EMCDDA 2012). Det vi däremot kan se är att det idag förekommer marijuana med högre THC-halt (det rusgivande ämnet), inte minst till följd av utvecklade odlingsmetoder. I vilken omfattning sådana starkare varianter används och om det i sin tur leder till att användarna berusar sig i högre grad än tidigare är dock inte klarlagt. Dessutom är marijuana fortfarande den totalt sett mindre vanliga cannabisformen på svenska marknaden, även om den blivit vanligare under senare år.”

Så det verkar som att CAN och Kunskap till praktik inte är överens om vad som är senaste kunskap, själv litar jag mer på CAN än Ktp i denna fråga som jag f ö berört tidigare. Och ja, påståendet om cannabis och dess styrkeutveckling kommer självfallet från Fred Nyberg och hans föredrag. Det är synd att en så mäktig organisation som Sveriges kommuner och landsting hellre ägnar sig åt påhittad verklighetsbild än att försöka bidra till en god utveckling av vår svenska missbrukarvård. DET tror jag hotar samhällsutvecklingen mer än cannabis…

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

2 reaktion på “Sveriges Kommuner & Landstings fabulerande”

 1. Kära Magnus,
  Jag blir förbryllad, ”Kunskap till praktik” har jag hört förut, det har ju med BUSA registret att göra !?
  Du skriver att ”Kunskap till praktik”är något av Sveriges ”flaggskepp” inom missbrukarvården.-
  -Say What ?
  Det har vi med NPF, neuropsykiatriska funktionshinder, inte en aning om. Vi trodde att det var för oss.

  1. Jag vet inte om det finns en koppling till BUSA-registret, det kan vara ett annat projekt. Det finns flera likartade inslag inom ramen för Socialstyrelsens verksamhet. Det Kunskap till praktik som har direkt med missbrukarvården att göra är detta: http://kunskaptillpraktik.skl.se/

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *