• magnus.callmyr@gmail.com

Nätdroger och kompetens

Nätdroger och kompetens



HEMSIDAN UNDER OMBYGGNAD (inkl städning bland gamla inlägg)


Jag vet inte hur länge jag stört mig över inkompetensen inom drog- och missbruksområdet, förmodligen sedan jag fick egen erfarenhet av myndigheter och verksamma individer inom området. Det är inte bara det att det finns ett genuint och grundligt vetenskapsförakt bland många aktörer inom området, definitionen på kompetens inom området verkar dessutom inte ens dra till så mycket intresse att den ens diskuteras (förutom en kort period i samband med den borttrollade Missbruksutredningen).

Samhället, dess företrädare (politiker och vissa tjänstemän) och dess praktiker (vissa tjänstemän inkl kliniker), är inte bara okunniga och ointresserade av området, utan ständigt förvånade. Förvåningen yttrar sig dels i ständiga budgetproblem (som media utan större analys lojt rapporterar vidare), dels i ständigt ökande problem (läs ökat antal individer som missbrukar respektive dör) och dels i ständig alarmering (särskilt kring cannabis samt nätdrogerna). Men ingenting görs, vare sig åt kompetensproblematiken eller resursbristen. Om något annat är än inkompetens är idealet är det tystnaden.

Den senaste veckan tävlar utspel kring Obamas cannabisuttalande med nya nätdrogskommentarer utifrån ett dödsfall i Klippan om uppmärksamheten inom drogområdet. Obamas cannabisuttalande håller jag på att kommentera i ett särskilt blogginlägg om den senaste cannabisdebatten, dödsfallet i Klippan har jag kommenterat här i en bloggpost på min sajt om nätdroger. Den senare bloggposten handlade om att polisen och media dels gick ut med fel namn på aktuell nätdrog och dels beskrev hur nätdrogsområdet fungerar på ett felaktigt sätt, men på twitter tillrättavisades jag av narkotikapolisen om att jag alltid hittade fel och att det var viktigare att rädda livet på människor än använda rätt uttryck. Nu tror jag ju att det finns ett visst samband mellan kunskap och resultat, och att det dels underlättar för ev ”varning till andra” att använda rätt uttryck och att det dels är en förutsättning för att etablera förtroende som inte minst är viktigt i behandlingsrelationer att man åtminstone ger ett intryck av att vara kompetent på det område man talar om… men jag känner mig rätt ensam om den synen på drogområdet.

En mediakanal som den senaste tiden visat ett stort intresse för nätdrogsproblematiken är Sveriges Radio, vars olika stationer och program är rätt duktiga på att åtminstone bevaka området. Idag handlar det om en verksamhetschef vid ett behandlingshem som förra året hade 300 individer som patienter, hälften av dem hade erfarenhet av nätdroger. Verksamhetschefen menar att samhället inte vet hur man ska hantera situationen och att alla är tagna på sängen. Och det förefaller inte vara en helt ovanlig åsikt och känsla, själv var jag för en dryg vecka sedan på anställningsintervju vid ett behandlingshem inom en stor vårdkoncern och samma känsla framföres av de två cheferna inom koncernen som intervjuade mig (jag fick inte jobbet eftersom deras intryck var att jag passade bättre som utbildare än behandlare givet min kompetens).

Givet att kompetens inte är någon som betraktas som viktigt inom drogområdet är det inte så konstigt att en verksamhetschef vid ett behandlingshem tycker att hela samhället präglas av att bli taget på sängen av utvecklingen. Själv skrev jag första blogginlägget om nätdroger i juni 2009 och gav ut min bok om området 2011, men det räknas ju inte. Folkhälsomyndigheten (fd FHI) skriver i ett dokument om vilka projekt som statliga medel 2013 angående dessa nya nätdroger ”I dagsläget finns det ett litet antal personer som är kunniga på området, samtliga är baserade i Stockholm” och så tilldelade man den organisation som medvetet sprider falsk information inom drogområdet, RNS (läs några inlägg om dem som jag skrivet), 50 000 kr (PDF) av skattemedel för att ordna några utbildningsseminarier. Året före, 2012 (PDF), fick RNS 200 000 kr för samma sak. Och året före det, 2011 (PDF), fick man också 200 000 kr för samma sak. Så vad har vi fått för den ca halvmiljon av skattemedel som jämtarna på Folkhälsomyndigheten strött över Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, ingen aning mer än att det inte verkar som om kompetensen inom området är särskilt hög bland de som berörs. Och så har vi så klart fått ett utlåtande i ett dokument på en statlig myndighets hemsida om att de som har kompetens om området finns i Stockholm, dvs att jag som bor i Örebro och har gett ut en bok om området och med mina socialbidragspengar (på min fritid, utan någon som helst intäkt utan i stället bara en kostnad för webbplats) driver en särskild hemsida med gratis kunskapsförmedling på www.natdroger.se inkl Facebook-sida skulle sakna kompetens. Så kan man också använda skattemedel, själv ser jag det mer som förtal och anser att det är inte något som skattemedel borde gå till.

I övrigt, detta blogginlägg är öppet för alla att läsa trots att det strider mot min policy att inte låta de ställen där jag söker jobb på allt för enkelt ta del av mina åsikter, dock kan det försvinna i början av första februariveckan eftersom jag inte betalat avgifterna för denna blogg i år.

Om du gillade texten - DELA i stället för att gilla!
admin

Lämna ett meddelande