KRIS: ”Missbrukssituationen är skrämmande”

Sprid gärna texten vidare genom att dela på din Facebook-sida mm!
- -

KRIS, Kriminellas Revansch i Samhället, samlar väldigt många som funnit en väg ut ur missbruk genom den s k tolvstegsrörelsen. Det är självfallet bra när individer kan lämna ett destruktivt förhållande till droger och i stället försöka bli/bli en produktiv del av samhället. Tanken bakom KRIS som kamratnätverk som stöttar varandra är mycket bra.

Tyvärr har KRIS utvecklats till något annat, förutom en omfattande affärsverksamhet som tjänar på att vara en del av det ideologiska monopol som finns inom missbruksområdet har KRIS även blivit en viktig opinionsbildare som har många politikers öron utifrån konceptet ”Vi vet vad vi talar om för vi har varit där”. Med det senare känns det ibland som att KRIS anser sig ha tolkningsmonopol utifrån att bestå av individer som varit inne i en problematisk situation inom missbruksområdet, men vi är fler som har den bakgrunden och KRIS kan omöjligen vara talesperson för alla oss.

Nu är det inte det allra mest problematiska med KRIS, de drivs av en uppfattning av att deras väg bort från denna ”problematiska situation” är deras egna väg, och enbart den. Sedan flera år t ex bedriver KRIS en kampanj mot läkemedelsassisterad behandling (vid t ex opiatmissbruk), jag har skrivit om den många gånger tidigare (använd etiketten KRIS nedan/i högerspalten för att se de flesta av dessa inlägg). Detta gör KRIS trots att forskningen flera gånger om, otvetydigt, konstaterat att läkemedelsassisterad behandling vid  opiatberoende är den överlägset bästa vägen för de allra flesta att lämna den destruktiva livssituationen med missbruk och kriminalitet bakom sig.

Jag vet inte anledningen till varför KRIS bedriver denna kampanj, mer än att det kan bero på att inom tolvsteg finns en del ”officiella texter” som talar om att de tolvstegen, mötesgåendet i NA och stegarbetet är den enda väg som fungerar. Det är mer osant än sant, enligt forskningen. Det kanske också bero på att KRIS bedriver ett antal öppenvårdbehandlingar, och har kopplingar till t. ex. behandlingshem genom att många medlemmar arbetar inom tolvstegsbehandlingshem, vilket kanske gör att man ser läkemedelsassisterad behandling som en konkurrent. För en dryg vecka sedan publicerade KRIS ett inlägg på deras blogg där de inleder med att konstatera att KRIS hjälper många genom deras verksamheter (t ex öppenvård mm) och sedan skriver de att:

”Alla narkotikamissbrukare ska kunna nås av erbjudande om hjälp för sitt missbruk, vården och andra insatser måste vara av god kvalitet och insatserna mot missbruk måste vara långsiktiga”

Det är ett statement som jag verkligen skriver under på, och ett av syftena med denna blogg är att propagera just för detta. MEN KRIS fortsätter meningen med ”och utan Substitutionsbehandling”. KRIS motiverar det i påföljande mening med att de tycker att det är skrämmande att läkemedelsbolagen introducerar medicinerna till ”människor i olika utsatta situationer”. Nu är det ju inte läkemedelsbolagen som introducerar dessa mediciner utan beroendeläkare vid olika kliniker för läkemedelsassisterad behandling, men det är ju kanske inte så lätt att veta om man inte är så insatt i frågan eller så menar KRIS detta mer bildligt. Men faktum kvarstår att t ex det institut som verkar för att driva fram behandling av god kvalitet (precis det KRIS ville ha) inom sjukvården, av t ex missbruk och beroende, Cochrane, skriver (i länken ovan) om denna läkemedelsassisterade behandling i en jämförelse mellan den och alternativa s.k. drogfria behandlingar att den läkemedelsassisterade behandlingen avhåller från missbruk och minskar missbruk ”bättre än behandlingar som inte använder sig av opiat substitutionsbehandling”. KRIS tycker att detta konstaterande, gjort av världens ledande vetenskapsmän/-kvinnor, är ”skrämmande” och så i nästa mening beklagar de sig över att de blir bemötta som om de inte vet vad de talar om, och det är väl inte så konstigt att det blir så när man anser sig ”veta bättre” än forskare med specialinriktning mot detta område bara för att man ”varit där” med egenanvändning och dessutom saknar teoretisk skolning inom missbruksfrågan (och oftast innebär ”där” i KRIS fall inte opiatmissbruk utan stimulant- och blandmissbruk, det senare av stimulanter och benzo).

KRIS skriver vidare att ”Vi i KRIS vill minska nyrekryteringen till missbruket, få fler missbrukare att sluta. För att vi ska klara det måste vi arbeta tillsammans.”, och det är ju en lovvärd hållning, jag vill också minska missbruket och lidandet. KRIS skriver att det krävs ”ett långsiktigt och kraftfullt arbete” och därför är de ofta ute och föreläser i skolor och träffar politiker mm. KRIS har rätt i att för att minska missbruk kan man arbeta förebyggande i t ex våra skolor, och det är i överensstämmelse med forskningen att detta arbete måste vara långsiktigt precis som KRIS skriver. Forskningen konstaterar även att detta förebyggande arbete måste vara trovärdigt och bestå av ett antal olika delar, där fakta blandas med metoder som syftar till att stärka eleverna på olika sätt. Det räcker alltså inte med att någon big buse som själv ”varit där” åker ut till skolorna och berättar sin livshistoria, även det har forskningen konstaterat.

T ex finns det en hel del forskning om ”Scared straight”-metoden där skolelever med riskbeteende för missbruk och kriminalitet, eller nyligen påbörjad, får träffa ”tillfrisknande fd kriminella och narkomaner” snarare kan leda till MER problem än utan detta möte (Tv4 körde för ett par år sedan ett underhållningsprogram där några KRIS-medlemmar mötte unga som precis inlett sin brotts- och missbruksbana, baserat på Scared straight men kallat Inlåst av Tv4, för den som följt vad som hände ungdomarna t ex på Flashback vet att det bekräftar forskningen att detta är misslyckat koncept).

KRIS skriver även att ”Dessutom är det viktigt att utbudet av narkotika minskar och till slut upphör”, dvs det gamla svenska politiskt korrekta målet om ett narkotikafritt samhälle. Självfallet plockar KRIS politiska poäng genom detta, och får säkert såväl fler öron som mer pengar genom denna hållning, problemet är att dels har narkotika använts i tusentals år av människor och dels har kriget för att utrota narkotikan som pågått i drygt 42 år snarare lett till att vi har ett större utbud nu, mer farligt utbud nu, billigare utbud nu, fler döda nu och fler tunga narkomaner nu. Det rimmar alltså tankemässigt väldigt illa med målet ”Vi i KRIS vill minska nyrekryteringen till missbruket, få fler missbrukare att sluta.”. Jag menar att samhället måste bestämma sig vad det vill, vill det sträva mot ett ouppnåeligt mål om drogfritt samhälle eller vill det försöka minska problemen och skadorna, det går tyvärr inte att göra båda samtidigt, de är ömsesidigt uteslutande ståndpunkter, antingen eller. För mig är det självklart att genom bästa kunnande, baserat i forskning (som ibland är aggregerade berättelser från ”folk som varit där”) och beprövad erfarenhet, sträva efter att minska antalet individer som skadas och avlider till följd av narkotikan. Givet det finns det ett antal faktorer som vi vet, t ex att läkemedelsassisterad behandling är bättre än drogfri behandling (kanske tycker någon individ annorlunda och har valt annan väg, men på ett övergripande generellt samhällsplan är det otvivelaktigt så) och att det finns goda skäl att anta att Sveriges kriminaliserande av den narkotikaanvändande individen mer skadar än gör nytta.

KRIS skriver vidare i sitt långa inlägg om att den senaste dödsfallsstatistiken, att många dör av dessa substitutionsmediciner, och visst är det så, men det betyder inte att behandlingen är fel eller misslyckad, det finns en mängd andra förklaringar till det. Dödsfallen genom metadon eller genom subutex/benzo-blandning är ett problem som samhället måste ta tag i, men det gör vi inte genom att hetsa mot den överlägset bästa behandlingsmetoden utan det går att finna andra vägar. T ex förstå hur detta missbruk ser ut och hur dödsfallen uppstår mm. En del forskningsprojekt relaterat till detta pågår och kommer att redovisas inom kort.

KRIS tar sedan i slutet upp en anekdot från polisen som måste förstås som att man hävdar att ungdomar börjar tidigt med Subutex/Suboxone, och KRIS vill att vi ska tro att den läkemedelsassisterade behandlingen läcker till dessa ungdomar (som en parentes kan nämnas att jag i mina studier av nätdroger stöter på försäljning av dessa substanser online). Som tur är finns en färsk forskningsstudie på detta, så vi behöver inte använda oss av anekdoter som ”jag träffade en som berättade att så HÄR går det till” utan kan vända oss till forskningen. Forskningen är svensk från Malmö högskola, bland annat från Fil Dr Björn Johnson, och den konstaterar att subutex inte är en instegsdrog/drog som används av nya på missbruksmarknaden (länk till forskningsartikeln). Så åter igen påstår KRIS något som är i strid med forskningen, det är väl inte så konstigt att KRIS därmed då och då blir betraktade som att de inte har en aning om vad de pratar om…

Gillar du det du läst? Hjälp mig gärna genom att Swisha en liten summa till +46(0)723017517

och

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

En reaktion på “KRIS: ”Missbrukssituationen är skrämmande””

 1. Man ska också komma ihåg när det gäller läck från programmen, att patienterna INTE plockar ut några kartonger med läkemedel direkt.
  Majoriteten går varje dag till kliniken och intar där sin dagliga dos metadon eller buprenorfin. Ingen medicin tas med hem.
  Först efter närmare ett år får man börja hämta sin medicin på apoteket. Förutsatt att man har skött sin behandling ordentligt.

  På apoteket hämtar sedan, de som alltså under ett års tid visat att det klarar att sköta sin behandling utan strul, metadon eller buprenorfin en gång i veckan.
  Det samma gäller för de/oss som tillhör Laros program för opiatberoende smärtpatienter.
  Och räknar man så blir det inte mycket läkemedel. En metadonpatient har en dos per dag. Smärtpatienter kan ha två. Det blir alltså 7 eller 14 små flaskor metadon.
  De som står på buprenorfin kan ha 1-3 tabletter per tag, vanligtvis. Det blir alltså 21 tabletter i veckan.
  Inte mycket att läcka alltså. …. Om nu någon skulle ha för sig att det läcker drivor av subutex från programmen.

  99.9 procent av de som har metadon eller buprenorfin. … är naturligtvis väldigt väldigt måna om den medicin de har. Ofta så ligger man precis på gränsen för att ”vara stadig” över hela dygnet. Och det vore en ren mardröm att bli av med en endaste tablett. För att inte tala om en dos metadon.
  Det går bara inte.

  Det mesta subutexet kommer insmugglat från Frankrike. ..En hel del metadon i tablettform förs in från bla Danmark etc.
  Visst läcker det från programmen en del. Men läkemedlen kommer också från läck inom den somatiska vården.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *