• magnus.callmyr@gmail.com

Om fler dödsfall än någonsin och missbruksproblemet

Om fler dödsfall än någonsin och missbruksproblemetHEMSIDAN UNDER OMBYGGNAD (inkl städning bland gamla inlägg)


Idag har ännu en nyhet publicerats som rör missbruksutvecklingen (DN, SvD, GP, Syd). Det är en variant på den nyhet som kom för ett par veckor sedan, att vi i Sverige tvingas konstatera ett nytt rekord över antalet narkotikarelaterade missbruksfall (529 döda år 2012, tidigare uppgavs siffran 566). Lägg därtill några tusen för tidigt döda pga problematisk alkoholanvändning så tecknas en någorlunda korrekt bild av missbruksområdet (dock är siffrorna i underkant till följd av ”de nya nätdrogerna underrepresenterade i den aktuella statistiken, men där Rättsmedicinalverket i september/oktober flaggade för en bra bit över 60 dödsfall hittills i år). Det finns några kommentarer att göra till dagens nyhetsartikel:

1. Vi har en lång rad år av oavbruten serie nya rekord för narkotikarelaterade dödsfall. Detta borde mana till eftertanke och självkritik bland våra ansvariga politiker och tjänstemän. Tyvärr lär vi inte se det då missbruksområdet präglas av antingen ointresse eller en förment och förvillande bild av att allt är bra inom svenskt missbruksområdet/narkotikaområde (särskilt populärt är att använda CANs siffror över andelen 16-åringar som provar narkotika, utan särskild reflektion över att CAN brukar ha ett bortfall på 20% i klassrumsundersökningarna samt att det borde, för ett humant samhälle, vara mer intressant att fokusera på de som far illa och lider av området än de ungdomar som rökt en eller ett par jointar).

Förutom nya rekord för dödsfall, och viljan att utropa att vår förda politik och praktik (praktik = förebyggande och behandlande verksamhet) som bra och framgångsrik, har vi den situationen inom området att vi har ingen aning om utvecklingen. Vi har ingen tillförlitlig eller systematiskt uppdaterad statistik över hur många som far illa. För oss som följer området, och prenumererar på tidningsnotiser t ex, märker vi att kommun efter kommun utropar problem med ökat missbruk och/eller spräckta socialbudgetar inom missbruksområdet, men vi saknar tillförlitliga källor för debatten, och än mer allvarligt, våra politiker, myndigheter och tjänstemän saknar egentligen beslutsunderlag för adekvata åtgärder.

Lägg därtill att vi har Socialstyrelsens riktlinjer för området, i symbios med SKLs ”Kunskap till praktik” som definierar missbruksområdet som ett medikaliserat problem där man tror att missbruk behandlas utifrån enskilda substanser (med behandlingsrekommendationer för enskilda substanser, en för alkohol, en för cannabis, en för kokain, en för amfetamin, en för opiater, och får man anta en för LSD, en för 5-it, en för syntetiska cannabinoider, en för MDPV, en för 2C-B, en för MDMA, en för 3,4-CTMP osv osv). Jag brukar uttrycka det som att ”vi har ingen aning om vad vi gör”, alt. myndigheterna och våra ”specialister” inom området har ingen aning om vad de sysslar med. Då blir det som det blir också, tror jag, dvs en katastrofal utveckling som ingen verkar vilja prata om. Eller har du sett eller hört någon politiker eller ansvarig tjänsteman inom myndighetsvärlden (t ex FHI/FoHM eller Socialstyrelsen) prata missbruksproblematik på sistone? Fast jodå, en del politiker finns det som uttalar sig, i de nyhetsartiklar jag skrev om ovan, oftast någon ordförande för den lokala socialnämnden som är bekymrad (främst över budgetproblematiken ökade vårdbehov medför).

2. Enligt artikeln finns det 191 misstänkta självmord bland de 566 narkotikadödsfallen. Närmare 200 individer som nyligen använt narkotika och som inte orkar med livet längre. 191 individer som hellre valde att ta livet av sig än söka hjälp för missbruksproblem. Eller kanske 191 individer som provat att få hjälp från samhället för missbruksproblem, och kanske några av dessa som enbart hade brukat men inte orkat med följderna av att bli stämplade som narkomaner med allt vad det innebär för förluster. Vad säger det, eller vad kan det ev. säga, oss om hur missbruksvården är organiserad? Vad säger det om samhällsklimatet och ansvariga politikers åtgärder för att undvika att människor hellre tar livet av sig än lever i vårt Sverige? Vem talar om dessa problem och för dessa människor? Vem förstår och problematiserar vad det kan bero på och vad som eventuellt hade kunnat rädda dessa 200 individer förra året? Ingen, vad det verkar som/enligt min uppfattning.

3. Blandmissbruket och nätdrogerna tas upp särskilt i DNs variant av TTs nyhet. Ett par av de som kommentarer tar upp att vi saknar kunskap om detta. Ja, självklart är det så att om våra ledande experter, Socialstyrelsen och deras forskare, tror att missbrukarvård handlar om vilken drog den enskilde valt, som i ”de nationella riktlinjerna för beroendevården”, så blir det komplicerat när det är flera olika droger inblandade (till viss del finns det skäl för att använda en behandlingsmetod/harm reduction-åtgärd utifrån substans, t ex vid opiatmissbruk och tillhörande läkemedelsassisterad behandling, men det täcker långt ifrån in merparten av dödsfallen). Och vad det gäller just nätdrogerna har jag tänkt att inom kort återkomma med ett blogginlägg om behandling just av dessa, det kommer vilken dag som helst när jag får tid över…

Så, om man ska sammanfatta dagens nyhet om dödsfallsrekordet så blir det med orden att det är den utveckling vi som samhälle får och förtjänar när vi behandlar missbruksområdet så som vi gör. Och om det talar ingen/få. Det är kanske dags att göra annorlunda, dags att börja prata och dags att inse att vår förda politik baseras på det juridiska angreppssättet (som t ex tyvärr försvarades framgångsrikt på FPs landsmöte i helgen) inte fungerar särskilt väl.

Om du gillade texten - DELA i stället för att gilla!
admin

0 reaktioner på ”Om fler dödsfall än någonsin och missbruksproblemet

Om kompetens och de senaste nätdrogsnyheterna i TV4 |Publicerat den  2:20 e m - Apr 19, 2014

[…] går Maria Larsson till historien som den politiker som ansvarat för rekordnivå på de narkotikarelaterade dödsfallen och rekordnivå för antalet tunga narkomaner. Det är resultatet av 8 års alliansstyre över […]

Svenskt missbruksområde i katastrofläge |Publicerat den  2:56 e m - Aug 21, 2014

[…] brukar skilja sig från Folkhälsomyndighetens siffror, FHM brukar publicera senare under hösten (och de brukar vara lite förvirrade och ändras ett par gånger).  2012 uppgav Socialstyrelsen […]

Lämna ett meddelande