• magnus.callmyr@gmail.com

En professorstitel innebär inte automatiskt kunskap