• magnus.callmyr@gmail.com

Diskriminering, Uppsala läns landsting!

Diskriminering, Uppsala läns landsting!HEMSIDAN UNDER OMBYGGNAD (inkl städning bland gamla inlägg)


Då och då tänker jag tanken att jag borde engagera mig politiskt, det är t o m någon bloggläsare som skrivit det nån gång. Men tyvärr passar jag inte som politiker, jag är varken broiler eller slätstruken (tvärtom har jag åsikter som baserar sig på djupt emotionella erfarenheter). Men om jag skulle göra det skulle en av alla mängder av frågor jag skulle vilja driva vara att förändra vår diskrimineringslagstiftning.

Idag är det explicit skrivet att ett missbruk (eller för den delen bruk) inte kan vara grund för diskriminering, detta trots att mängder med människor ständigt utsätts för diskriminering till följd av såväl aktivt eller före detta användande av psykoaktiva substanser (aka missbruk). Hur våra politiker tänkte när de antog lagstiftningen och lät den skrivningen om missbruk få finnas i förarbetena till diskrimineringslagarna skulle vara väldigt intressant att veta. Och varför det är så tyst från de s k brukarorganisationerna i frågan är också märkligt, det är väl bara Svenska brukarföreningen som pratar om diskriminering vad jag kan minnas.

Idag skriver UNT om ett fall av diskriminering som ägt rum på landstingets folkhögskola. Det hela handlar om en 20+-åring som vill studera vid Wiks folkhögskola som drivs av Uppsala läns landsting. Mannen ifråga dömdes för ett litet innehav av cannabis under den gångna hösten och våren, men uppger att han har slutat att använda narkotika och därmed kan följa folkhögskolans drogpolicy. Och hans motivering till varför han vill studera vid folkhögskolan är glasklar: ”Jag ville studera för att göra något konstruktivt av min situation men tydligen är skolan inte intresserad av att bidra med ett aktivt stöd.”.

Skolan håller fast vid en regel om att den som haft en användning av droger ska vara drogfri minst ett år före studierna påbörjas. Exakt varför gränsen ett år har satts framgår inte, det finns heller inte några vetenskapliga studier som visar på att det är en lämplig gräns vid missbruk. Och frågan är dessutom om det ens handlar om missbruk i detta fall (utan i stället verkar det snarare vara ett bruk av cannabis). Frågan om bruk eller missbruk är egentligen ointressant, det intressanta är den godtyckliga diskriminering som Wiks folkhögskola ägnar sig åt när de sätter en särskild gräns för individer med en viss bakgrund, och dessutom en gräns som saknar vetenskaplig grund. Den enda grund som Wiks folkhögskola har för sitt agerande är moralism.

Jag kan ju tycka att ett landsting borde ha vetenskapliga skäl för sina beslut snarare än moralism, och jag tycker även att ett landsting inte ska ägna sig åt diskriminering. Tyvärr kan de göra det eftersom våra politiker sett till att undanta ev. missbruksproblematik från diskrimineringslagarna. Men det borde ju kunna ändras på, frågan är bara vilket politiskt parti och vilken politiker som plockar upp den handsken?

Om du gillade texten - DELA i stället för att gilla!
admin

0 reaktioner på ”Diskriminering, Uppsala läns landsting!

Mats RPublicerat den  12:46 f m - Aug 15, 2013

Har bara ett ord att säga: Idioter!
Men det var ju knappast nån nyhet, halva uppsala verkar drälla av dylika människotyper, moraliserande rektorer och oärliga professorer, varför äger jag inga kärnvapen?

Nä, självklart menar jag inte att halva uppsala är idioter, jag blir bara så less på allt som skadar andra p.g.a. ren och skär moralism, och jag avskyr då s.k. auktoriteter som en professorstitel ändå ger både ljuger och tänjer rejält på sanningen och för fram åsikter som inte ens med bästa vilja i världen går att leda i bevis.

Dom är moralister, jag har moral, det verkar dom sakna tyvärr.

Lämna ett meddelande