IOGT kongress 2013

granskningIOGT håller kongress i Borås, parallellt pågår kongress både för de vuxna i IOGT-NTO och för ungdomarna i UNF, och förmodligen även för barnen i Junis. Jag har småföljt förhandlingarna i UNF och IOGT, och det är som förväntat med rosenkindad klämkäckhet (var annars tar ett kongresspresidium och låtsasvoterar om en av presidiets medlemmar ska klippa håret eller inte mitt under pågående programförhandlingar) och sedvanlig kaffe och bulle-atmosfär som förhandlingarna sker, man är ju inte ett traditionsfullt förbund för intet.

Vad det gäller UNF konstaterade jag att de pratade väldigt mycket om cannabis, det är ju dels inne och dels finns det säkert en hel del bidrag att söka inom det området. UNF slog fast att de skulle bli experter på cannabis, det framgick dock inte om de skulle bli experter som en del av det etablissemang de tillhör idag och därmed med kantad information och kunskap med fokus på russinplockning bland skadeforskningen eller om de skulle bli trovärdiga experter med ett neutralt förhållningssätt till såväl fördelar som nackdelar som ärlig redogörelse för när respektive inträffar.

Det är ju en position som saknas i svenskt missbruksområde, och som är i linje med hur man bäst förebygger mot cannabis, men låt mig gissa på att UNF inte intar den positionen. Det gav om inte annat utsagorna från talarstolen indikation på, det var ordval som ”haschtomtar” om dem som berusar sig med cannabis till utlåtanden om att dem som tror att olika varianter på legalisering skapar bästa lösning inte är ”vettiga i skallen” osv.

Så särskilt mycket experter kommer nog inte UNF att bli, det är som med sprutbytet, där slår kongressen fast att UNF är fortsatt emot och att det inte finns den tydliga forskning som allt fler mer neutrala instanser t o m i Sverige börjar inse är fallet inom sprututbyte. IOGT-rörelsen lär fortsätta att hålla fast vid den vantolkning för att inte säga förfalskning av forskning som man ägnat sig åt genom åren.

Vid sidan av forskning av vetenskap ställde sig även moderförbundet när man på torsdagen fattade beslut att upphöra med substitutionsbehandling för heroinister vid sina behandlingshem. Det talades vilt i talarstolen om vikten av drogfri behandling, trots att det är bevisat i forskningen att det leder till ökade dödstal, men man får anta att IOGT-NTO siktar på slogan att ”Kom till vårt behandlingshem, genom vår vård dör fler narkomaner än vid tillämpning av bästa tillgängliga behandlingsmetod”. Det talades också vilt om det påstådda läckaget, ifrån såväl talarstol som i kongresshandlingarna (PDF). Att det inte finns några säkra siffror på det påstådda läckaget, och att det kommer dröja ännu ett par månader innan den första svenska forskningsstudien på området presenteras bekommer inte IOGT eftersom forskning och vetenskap är ointressant för moralister som hellre baserar sig på rykten och påståenden från t ex KRIS. KRIS kampanj med orden ”statligt knark är också knark” citerades även i talarstolen, och sedan har IOGT mage att hävda att individer som behandlas med substitutionsmediciner vid opiatberoende är välkomna i deras rörelse när de från kongressens talarstol får höra att de är knarkare. Men en random bullätande godtemplare förstår nog inte hur de påståendena är kränkande och stigmatiserande.

Från talarstolen var det dock väldigt tyst om att IOGT-NTO, i konsekvensens namn, angående skrivningar om läckaget borde vara motståndare till såväl cancervård som smärtbehandling som ångestbehandling etc, men det hördes trots allt ett motstånd mot ADHD-behandling med mediciner. Men man får anta att det känns tryggare och enklare för IOGT-NTO-medlemmarna i talarstolen att ge sig på gruppen fd narkomaner och den nya och svagare gruppen som medicinerar mot ADHD än de traditionellt etablerade läkemedelsanvändarna i de andra grupperna där det också läcker narkotikapreparat (och med läcker menas att enskilda individer begår brott och säljer sin narkotikaklassade medicin, något som förekommer inom all vård där medicinerna är eftertraktade på den svarta marknaden eftersom preparaten är illegala och därmed lönsamma att sälja).

Slutligen, IOGT-NTO får självfallet göra som de vill vid sina behandlingshem, men det bekymmersamma är med vilka metoder och med vilka argument man gör det. Som det är nu har IOGT-NTO som organisation valt att gå stigmatiseringens väg inom missbrukarvården, precis som inom alkoholområdet, och man har valt att motiver sitt beslut med osakliga argument och argument som inte är i linje med bästa tillgängliga forskning, precis som på många delområden inom missbruksområdet där IOGT-NTO har åsikter, sprutbytet t ex. Och givet de röster som hördes från talarstolen visar det sig att det finns en kultur av stigmatisering och beljugande av andra individer bland medlemmarna, så som det gärna gör i självgoda sekter där moralism snarare än upplysning och individuell frihet och respekt präglar kulturen. Det är olyckligt, och det manar till att fortsätta att kritiskt granska och avslöja vad IOGT-NTO ägnar sig åt.

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *