Om minister Maria Larsson och trovärdigheten

Minister Maria Larsson (KD) som ansvarar bl a för drogpolitiken i Sverige skriver idag en debattartikel i Göteborgs Posten. Vi har dock läst den förut, den inleds dels med att vi har en ökande användning och dels med att det dock i Sverige ser väldigt bra ut även om det ökar.

Maria Larsson bygger alltid sina uttalanden om att det står bra till i Sverige på ett par skolundersökningar om hur många skolelever i högstadiet eller gymnasiet som testar narkotika. Ingenting sägs om dessa undersökningars metodproblem med 20 %-igt bortfall trots att undersökningarna genomförs i klassrum, vilket för övrigt i sig är ett metodproblem då det finns skäl att anta att inte alla känner sig bekväma med att besvara dylika enkäter under de omständigheterna.

Ingenting sägs om det egentliga problemet, hur många som har ett problematiskt förhållande till rusobjekt (som droger eller alkohol), hur många som är i behov av vård eller ens hur många som bli föremål för vård som verkligen får en vård som fungerar på sikt. Och inte heller talar den ansvariga ministern om hur många som hamnat utanför till följd av drogproblematik som verkligen lyckas ta sig tillbaka till ett fungerande självständigt liv. Om alla de väsentliga aspekterna är den ansvariga ministern tyst, och dessvärre även den opposition som ev finns i svensk socialpolitik.

Maria Larsson hakar på GPs narkotikaserie om cannabisproblematiken. Hon ser ungdomars föreställningar och kunskaper om cannabis som ett problem och talar om att det krävs en attitydförändring. Ministern slår fast att det kring cannabisutveckingen

”krävs en gedigen och trovärdig kunskapsspridning som bygger på fakta och korrekt information”

och att hon därför knutit till sig ett råd med experter. Bland dessa lyfter hon fram professor Fred Nyberg från Uppsala universitet och hävdar att denne dels konstaterat att de senaste rönen visar på ”skadeeffekter på vitala funktioner i hjärnan”, och dels ”att den psykoaktiva effekten i den cannabis som finns tillgänglig i dag är avsevärt starkare än den som fanns när föräldragenerationen växte upp och som tidigare forskning baseras på”.

Tyvärr blir Maria Larssons debattartikel lite motsägelsefull då den dels hävdar att det krävs gedigen och trovärdig kunskapsspridning och dels pratar om senaste rönen om skadeeffekter och att cannabis blivit starkare. Vad det gäller de senaste rönen handlar det om den omtalade Dunedin-studien där Nyberg varit ute och uttalat sig om resultaten som om de inte var utsatta för en internationell debatt i forskarvärlden och som om de inte visade att cannabisanvändare hade högre IQ än nykteristerna etc, denna onyanserade behandling av den omtalade rapporten har jag skrivit om flera gånger tidigare och korrekt återgivning av forskningsresultaten finns tillgängligt i min blogg (teoretiskt), ungdomar kan då läsa forskningsresultaten och jämföra med vad ”experterna” påstår och därmed uppfylls inte Maria Larssons krav på ”gedigen och trovärdig kunskapsspridning” när det handlar om vad samhällets instanser säger om dessa skaderisker. De ungdomar som hittar hit kommer förhoppningsvis inte tro på den skräckpropaganda som staten månglar ut.

Inte heller blir det trovärdigt när man som Nyberg försöker skrämmas med potensutvecklingen för cannabis. Som jag också bloggat om tidigare så dels har det alltid funnits en stor variation i THC-potensen bland cannabisvarianterna och dels så är det inte så att konsumtionen är konstant oavsett styrka. Jag vet inte vilken erfarenhet KD-ministern har av att vilja bli berusad, men en del av svenskarna kan nog känna igen lusten att dricka alkohol så att en viss berusningsgrad uppstår, det kan man göra t ex med mellanöl, då går det åt ett gäng mellanölsburkar. Samma berusningsgrad går att uppnå lite snabbare med 40-%ig vodka, i Fred Nybergs och Maria Larssons resonemang ingår att tro att cannabisanvändaren som druckit 10 mellanöl (5 liter) för att nå önskad berusningsgrad skulle dricka 5 liter vodka om mellanölsburken ersatts med vodka. Så fungerar inte berusningskonsumtion, och det är korkat att tro att inte cannabisanvändaren konsumerar mindre av ett starkare gräs/hasch än av ett svagare dito. Resonemanget från Nybergs sida är inte trovärdigt, utan syftar enbart till skrämselpropaganda om det allt starkare cannabiset, och det ser tänkande ungdomar med erfarenhet igenom även om inte en minister gör det. Kunskap gör skillnad, som Maria Larsson själv skriver…

Maria Larsson avslutar sedan med ”Sverige ger inte vika för varken droger eller liberaliseringsvågor”. Det har framgått att ministern har en hårdför agenda, tyvärr finns det anledning att tro att denna inte fungerar och inte minskar problematiken och kanske t o m försvårar för de med problem att återvända till ett produktivt samhällsliv, det kanske är därför som minister Maria Larsson aldrig talar om sånna mätningar utan enbart skolmätningarna… För det kan väl inte vara så att Maria Larsson är ointresserad av att göra något åt drogproblematiken utan bara intresserad av att framstå som hon gör något åt den ”otäcka” narkotikan. Vad det gäller trovärdighet skulle jag vilja påstå att vad det gäller att verkligen göra något åt att minska missbruksproblemet saknar Maria Larsson all trovärdighet i frågan, och trovärdighet var ju viktigt…

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *