• magnus.callmyr@gmail.com

Den skeva könsfördelningen inom öppenvården, ett patientsäkerhetsproblem