• magnus.callmyr@gmail.com

FP (och S): Familjeklassa nätdroger!

FP (och S): Familjeklassa nätdroger!

På den Socialdemokratiska kongressen i Göteborg för ett par veckor sedan beslutade man bl a att verka för en familjeklassning av nätdroger. Idag uttalar sig Folkpartiet i SvD och lanserar ett vallöfte för alliansen: ”tuffare tag mot nätdroger”.

Politikerna är missnöjda med nuvarande lagstiftning som i princip innebär att tull och polis kan omhänderta alla substanser de misstänker är eller kommer att bli narkotikaklassade, och de kan begära hos åklagare att substansen förstörs efter utredning hos SKL. Det möjliggör rätt långtgående maktbefogenheter för myndigheterna inom ramen för kampen mot drogerna, och då i synnerhet nätdrogerna.

I kampen mot ”sinnesförändrande substanser” kan man därför säga att Sverige har världens tuffaste lagstiftning. Men som sagt var, utvecklingen inom nätdrogsområdet gör att politikerna inte tycker att detta är tillräckligt. Fast jag tycker att det finns skäl att ställa frågan om inte förslagen i stället innebär än mer kontraproduktivt arbete inom ”kampen mot drogerna”.

Bakgrunden är att beslagen var 2 420 st under 2011, och 5 453 st år 2012, med andra ord en kraftig ökning. Och som bekant är det bara en bråkdel som fastnar i postgången/polisverksamheten. Användningen av nätdrogerna ökar ständigt, och dessutom ökar dödsfallen inom nätdrogsområdet. Det är inte så konstigt att det innebär en frustration för t ex politiker. Frågan är dock om familjeklassning, där man genom lagstiftning kan besluta att flera olika substanser med den specifika kemiska strukturen ska klassas som narkotika till skillnad från idag där substans för substans narkotikaklassas, är svaret på frågan om hur användningen av nätdroger kan minskas. Jag tror det finns många bättre sätt att arbeta på, vilka de är, är dock ett annat blogginlägg…

När förstörandelagen infördes i Sverige diskuterades alternativ till den, bland annat just familjeklassning. Utredningen kom fram till att det inte är givet att nätdrogssubstanser snabbare skulle kunna narkotikaklassas med den metoden eftersom många kemiska substanser kan dela samma kemiska grundstruktur men där vissa substanser har verkningsområden som inte är ”narkotikaaktiga” utan kanske industriella, då måste detta förhållande utredas och undantag från familjeklassningen måste ges för de substanser som har annan verkning än som narkotika. Även detta förfaringssätt tar tid, så det är inte givet att en narkotikaklassning av en substans går fortare, faktum är att Sverige jämfört med många länder har varit snabba att narkotikaklassa nätdroger trots att vi inte har denna ”familjeklassning”. En av alla dessa nätdroger som varit särskilt omtalad är Mefedron, den narkotikaklassades i Sverige i maj 2009, och i England, som använder sig av familjeklassning, den 16 april 2010. Kanske handlar det inte om vilken lagstiftning man använder sig av för narkotikaklassningen, utan om hur stora resurser myndigheter har som utreder och föreslår narkotikaklassning.

En narkotikaklassning innebär dock till skillnad från förstörandelagen att individerna som befattar sig med drogen kan straffas, så om man tror på att lagars repressivitet kan medföra en minskning av användningen så är det självfallet bättre att fler droger kan narkotikaklassas snabbare än idag jämfört med att drogerna kan omhändertas och förstöras. Å andra sidan finns det inte särskilt tydliga belägg för att hårdare straff mot individer minskar missbruksproblemet, det är ju som bekant en modell som har prövats länge för de ”traditionella” drogerna och inte mycket talar för att just bestraffningen av individerna leder till att individer avstår från droger.

Med andra ord är det kanske inte ”tuffare tag mot nätdrogerna” som FP och S vill ha utan tuffare tag mot individerna som använder ”narkotika”. Men då kriminalisering av individerna har en rad följdeffekter, bl a för dem som lagförs för s k ringa narkotikabrott, där man kan se sådana effekter som snarare låser in individer i narkotikaanvändning än möjliggör drogfrihet är det frågan om FPs och Socialdemokraternas förslag kanske t o m är direkt kontraproduktivt, det om något borde politikerna fundera på före de ger vallöften om hårdare tag.

Om du gillade texten - DELA i stället för att gilla!
admin

Lämna ett meddelande