Osakligt angrepp på behandling med Metadon och Subutex

Sprid gärna texten vidare genom att dela på din Facebook-sida mm!
- -

Igår skrev jag om det osakliga reportaget i Sveriges Radios P1 Studio Ett om de anekdotiska påståendena om omfattande läckage från substitutionsbehandlingen i Stockholm, när det i själva verket handlar om ett begränsat antal individer som ägnar sig åt olaglig försäljning. Tidigare har jag kommenterat problemen i Kalmar kommun med att förstå missbruk. Det handlar dels om journalister som inte kan missbruksområdet, och det handlar dels om socalarbetare/poliser som inte kan missbruk. Narkotika är ett fenomen som uppenbarligen är svårt att förstå, den lockelse till verklighetsflykt som narkotika innebär är svår att förstå för många, särskilt om man själv inte har haft egen erfarenhet, och uppenbarligen är det svårt att förstå att en hel del av preparaten inom narkotikaområdet har döden som risk. Det är så det ser ut, det är det vi måste leva med och hantera.

Idag har P1-anekdoterna och Kalmar-situationen föranlett ledarredaktionen på Växjös Smålandsposten att skriva en emotionell ledare utan saklig förankring, men det är ju också karaktäristiskt för detta område, trots att det är ett svårt område anser sig många utan någon fördjupad kunskap inom området ha rätt att tycka till och ha åsikter. När kunskaper saknas sker ofta tyckandet utifrån moralism, att man har åsikter om hur saker och ting borde vara som baserar sig på någon form av värderingar, det är så det sker hos Smålandsposten. Tyvärr har det visat sig att inom det svåra området narkotika leder moralism till ökande skador och ökande dödsfall, och det är knappast något som vi bör sträva efter. Men för att se den kopplingen måste man vara kunnig inom området.

Smålandsposten slår fast i rubriken att ”Metadonet skördar liv”. Så är det inte, metadonet både räddar liv och minskar skadeverkningar till följd av ett aktivt missbrukarliv. Smålandsposten tar sin utgångspunkt i dels att svenska dödstal ökat, och dels att det finns andra länder som har ökande dödsfall. Smålandsposten påstår att det finns ett samband mellan dessa dödsfall och den utbyggda substitutionsbehandlingen, mans skriver: ”Den rimliga slutsatsen var att några av dem som fått ut metadon skapat en andrahandsmarknad”. Detta trots att existerande vetenskap pekar på att det problem som finns med att enskilda individer säljer delar av sin medicin inte är huvudproblemet. Och dessutom, som jag skrev om igår, att det snart kommer att komma en unik ingående forskning om problemet från Malmö högskola.

Oavsett resultaten från Malmö högskolas forskning så är det snarare en rimlig slutsats att Metadon fungerar som all annan narkotika. Så länge som det finns narkotika så kommer det att finnas en efterfrågan, det ligger i människans natur att vilja balansera sitt psykiska mående, oavsett om det sker med alkohol eller narkotika eller något annat objekt som är psykoaktivt. Och så länge som efterfrågan finns kommer det att tillhandahållas rusmedel, en hel del av det sker kriminellt idag via illegal produktion, smuggling och illegal handel. Den handel som en del lobbyister, t ex KRIS, och media pekar ut som särskilt problem då patienter säljer delar av sin medicin finns vid all läkemedelshantering, inom all vård som hanterar narkotikaklassade substanser kommer det så länge det finns ekonomiska incitatment (via kriminaliseringen av narkotika) att finnas enskilda individer som tar tillfället i akt och säljer en del av läkemedlen. Det är inget unikt för denna vårdform, det som snarare är unikt för denna vårdform är att givet de hårda regler och restriktioner samt sanktioner som finns för denna patientgrupp är det alldeles nödvändigt att det finns en svart andrahandsmarknad, den i sig är livräddande för en hel del människor givet hur programmen fungerar idag. Men det är en annan diskussion.

Det är anmärkningsvärt att Smålandsposten, och övrig media, går på propagandan om det påstådda ”omfattande läckaget”, särskilt när det finns flera källor på att smugglingen ökar dramatiskt. Svenska YLE har skrivit om det nyligen för Finlands del där Tullen 2012 t ex beslagtog långt över 10 000 subutex-tabletter förra året, svenska journalister verkar vara mindre intresserade av nyanserad och saklig rapportering då det är svårt att hitta den typen av nyheter i media här. Men går man till Tullens egna statistik (PDF) framkommer att 2012 beslagtog svensk tull 54,2 kg narkotiska läkemedel, 2010 var det 12,9 kg, 2012 togs 1043023 narkotiska tabletter (Subutex är tabletter och metadon kan vara tabletter), 2010 var det 775 962 tabletter, och 2012 togs 18896 ml flytande narkotiska läkemedel (metadon är ibland flytande) och 2010 var det 1551 ml. Tyvärr särredovisar inte Tullen Subutex och Metadon, men det är väl inte alldeles orimligt att anta att en hel del av beslagen i Sverige är Subutex och Metadon…

I Smålandspostens ledare förs det också vidare ett resonemang enligt

Argumentet mot metadon är bland annat att det skickar fel signaler till den som är inne i ett missbruk, samt naturligtvis att det ofta blir sitt eget fortsättningsmissbruk.”.

Och för den som inte är kunnig inom området kanske det låter trovärdigt. Men all expertis är införstådd med att det finns ingen annan behandling som är lika framgångsrik för opiatberoende som underhållsbehandlingen med t ex Metadon eller Subutex, underhållsbehandlingen räddar liv och inte som Smålandsposten påstår skördar liv. I inlägget ”Räddar läkemedelsassisterad behandling liv eller inte?” redogör jag för underlaget till det påståendet, men det räcker med Cochranes sammanfattning av deras metaanalys för att förstå att ovanstående resonemang om ”fel signaler” är felaktigt, om något sänder Metadon signalen att rädda liv. Enligt Cochrane finns det ingen fungerande alternativ behandling (och nej, det är inget fortsättningsmissbruk, det är en behandlingsmetod, att kalla det fortsättningsmissbruk är bara oseriös propaganda):

”Methadone is an effective maintenance therapy intervention for the treatment of heroin dependence as it retains patients in treatment and decreases heroin use better than treatments that do not utilise opioid replacement therapy.”

Smålandsposten anför utifrån sitt resonemang att det är dags att dra i handbromsen. Men de har inte producerat ett enda trovärdigt och hållbart argument för detta påstående. Deras tyckande baserar sig enbart på rykten, anekdoter och illvillig propaganda från moralister som KRIS som dessutom i flera fall har egen ekonomisk vinning i att svartmåla den läkemedelsassisterade behandlingen av opiatberoende.

Gillar du det du läst? Hjälp mig gärna genom att Swisha en liten summa till +46(0)723017517

och

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

2 reaktion på “Osakligt angrepp på behandling med Metadon och Subutex”

 1. Som jag tidigare kommenterat.
  Det finns alltid individer som utnyttjar och för egen vinnings skull bryter mot alla regler som finns. Och det inom alla sorters verksamheter. Så och inom programmen för medicinsk rehabilitering av opiatberoende.

  Men om man ritar ett likhetstecken mellan de stora mängder subutex/metadon tabletter som illegalt finns att tillgå och läck från Laro. Ja, då är man ute på fel spår.
  Av den enkla anledningen att ingen patient i programmen får ut någon mängd av preparaten.
  De flesta går till kliniken varje dag för att få sin dagliga dos. Och även de som får sin medicin på apoteket, hämtar endast ut max en veckodos i taget.
  Så hur man än vänder på det så kan inte metadon/buprenorfin patienten läcka annat än några enstaka doser.

  Resten kommer från smuggling och eller andra kanaler med tillgång till preparaten.

 2. Legalisering: acceptans och tillgång till droger kommer leda till ett kraftigt ökat beroende, allmän misär och kanske anarki.

  Läkemedelsassisterad behandling är bäst/(fungerar väldigt bra). Vad gör den unik? Acceptans och tillgång till drogen.

  => Legalisering ser inte bara mindre riskfyllt ut, det liknar den bästa behandlingen mot missbruk som vi har.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *